Kutak za mlade - broj 93

Tema Kutak za mladeČitanje 9 minuta

Mladi i slobodno vrijeme

Slobodno vrijeme je blagodat od Allaha, ako ga iskoristimo na pravi način, ali ako slobodno vrijeme ne koristimo na ispravan način i u prave svrhe, u ono čime je Allah zadovoljan, tada je naše slobodno vrijeme uzaludno potrošeno.

Slobodno vrijeme možemo definirati kao vrijeme u kojem smo oslobođeni obaveza prema roditeljima, školi, kući, prijateljima ili nekim drugim zadacima koje trebamo izvršiti u određeno vrijeme. To je vrijeme koje bismo mi trebali koristiti za svoje želje i potrebe u tom momentu. Ali, koje su naše želje i kako koristimo to vrijeme, u današnjici predstavlja veliki problem za djecu, mlade pa i za starije.

Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Kutak za mlade - broj 93 je objavljen u broju 93, 05. novembar 2019. Permalink

Još tekstova na temu Kutak za mlade