Menu

Kutak za mlade - broj 82

Tema Kutak za mladeČitanje 7 minuta
Studenti, tražite za cimere bogobojazne osobe; Kada i na kojim radnim mjestima žena može raditi; Propis mesha na duple čarape, ili obuću na čarape preko kojih je uzet mesh; Kada će se pojaviti Mehdi, Dedždal i Isa'a?; Olakšati da drugi sakrije neprijatnost

Studenti, tražite za cimere bogobojazne osobe

Bogobojazni prijatelji (cimeri, kolege) je vjerska potreba o kojoj treba voditi računa svaki vjernik, jer je to siguran način zaštite od upadanja u harame i fitne.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem: ''Nemoj za prisnog prijatelja uzimati nikog osim vjernika, i nemoj za svojom sofrom zvati nikoga osim bogobojaznog.'' (Hadis bilježe Tirmizi i Ebu Davud, šejh Albani ga je ocijenio dobrim)

U hadisu je jasno upozorenje vjernicima da u stvarima u kojima mogu birati društvo da onda to društvo budu isključivo vjernici, i da u situacijama u kojima mogu birati gdje da jedu i sa kime, onda da to urade sa bogobojaznim ljudima.

 


Na tebi je, dragi brate studentu, i cijenjena sestro studentice, da upotrijebiš sve svoje mogućnosti, kako bi za cimere u studentskim domovima, izabrali vjernike i bogobojazne osobe.

Ukoliko niste u mogućnosti birati cimere, i za cimere dobijete osobe koji u sobama čine ono što je Allah Uzvišeni zabranio na vama je da uradite sljedeće stvari:

● Nemoj sa njima ni na koji način učestvovati u haramima.

● Potrudi se da iskoristiš svoje studentsko pravo kao stanar, da ih spriječiš u činjenju harama što je više moguće, prvo savjetom, a ako ne poslušaju onda da tražiš od studentskih službi da se recimo u sobi zabrani konzumiranje cigareta, alkohola i ostalih štetnih stvari, kao i da se korištenje muzike svede da individualno slušanje putem slušalica, jer te ometa i remeti tvoj termin za odmaranje.

● Ukoliko postoje haram stvari koje ne možeš spriječiti niti žalbama stanarskim i studentskim službama, onda gledaj da što više vremena provedeš na fakultetu, čitaonici, biblioteci, učenju, jer je tvoj primarni cilj boravka u tom mjestu učenje i stručno usavršavanje, a ne druženje.

● Nemoj prestati da lijepim primjerom i stalnim savjetovanjima da upozoravaš cimere na harame, dok istovremeno tražiš sebi alternativu po pitanju stana.

Kada i na kojim radnim mjestima žena može raditi

Osnova u Islamu jeste da glavno mjesto boravka za ženu bude u okrilju njene kuće i porodice, prema riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selem: ''Cijelo ženino tijelo jeste stidno mjesto, i kada ona izađe iz kuće, šejtan joj se pridruži. Zato je žena najbliža Allahu kada boravi u svojoj kući.'' (Bilježe Ibn Hiban i Ibn Huzejme, a šejh Albani ga ocjenjuje sahihom u Silsiletu-s-Sahiha)

Dozvoljeno je ženi izlaziti iz svoje kuće radi posla, ali samo ako se ispune sljedeći uslovi:

● Ako nema nikoga ko će se finansijski brinuti o njoj i njenoj djeci, a novac joj je nužno potreban za osnovne životne potrebe.

● Da taj posao odgovara njenom psiho-fizičkom stanju, tj. da ne radi poslove koji su inače predodređeni za muškarce.

● Da na tome poslu nije nužno miješanje sa muškarcima.

● Da na tom poslu može da nosi hidžab.

● Da taj posao ne zahtjeva putovanje bez njenog muškog pratioca (mahrema)

● Da u tom poslu ne bude morala da skrnavi veći vadžib, a to je propuštanje odgoja svoje djece, i obaveza prema mužu.

Propis mesha na duple čarape, ili obuću na čarape preko kojih je uzet mesh

Ukoliko se uzme mesh preko čarapa, a potom se naknadno obuku druge čarape, ili mestve, ili obuća, onda se propis mesha može objasniti kroz sljedeće situacije:

● Ukoliko čovjek uzme mesh na čarapama, a potom izgubi abdest, a onda obuče preko tih čarapa druge čarapa, ili mestve, ili obuću, onda će mesh uzimati preko prvih čarapa, to jest, moraće da skine duple čarape, ili mestve, ili obuću pa da onda uzme mesh da prvim čarapama.

● Ukoliko neko uzme mesh na čarape, i u stanju dok još uvijek ima abdest, na te čarape obuče druge čarape, ili mestve ili obuću, onda je dozvoljeno da kada izgubi abdest mesh uzme po drugim čarapama, mestvama ili obući, prema najispravnijem mišljenju. Imam Nevevi kaže da je to oblačenje čarapa, mestvi ili obuće u stanju kada je čovjek u stanju vjerske čistoće (abdesta) i zato je ovo mišljenje ispravno, dok je govor o oblačenju čarapa na nepotpunu čistoću (abdest sa meshom) govor bez ikakvog osnova.

● Ukoliko čovjek uzme abdest, a potom obuče dvoje čarapa, ili čarape pa mestve, ili čarape i obuću, a potom nakon izgubljenog abdesta uzme mesh po gornjoj čarapi, ili mestvi ili obući, a nakon određenog vremena skine gornje čarape, mestve i obuću, da li je dozvoljeno da mesh uzima po prvim čarapama? Na osnovu govora imama Nevevija o propisu kada su ljudi na mestvama oblačili kožni prekrivač karakterističan za hladne zemlje, dozvoljeno je uzimati mesh na prvim čarapama, nakon skidanja obuće ili duplih čarapa.

Kada će se pojaviti Mehdi, Dedždal i Isa'a?

Pojave Mehidja, Dedžala i silazak Isa'a, alejhisselam, su stvari koje će se sigurno desiti u isto vrijeme, bez ikakve sumnje u to, a na što upućuju ispravne predaje. Pojava ove tri stvari (kao predznaka Sudnjega dana) su jako blizu, i tada će Isa', alejhisselam, klanjati za imamom Mehdijom, a također će ubiti Dedžala, na što upućuju sahih hadisi. Što se tiče tačnog vremena njihovog dolaska i pojave na dunjaluku, o tome zna jedino Allah Uzvišeni. Ono na što upućuju šerijatski tekstovi (na osnovu mnoštvo malih predznaka Sudnjeg dana koji su se već desili) jeste da je pojava ova tri predznaka jako blizu i desiće se uskoro, a da li će to biti u naše vrijeme, to je stvar gajba, koju poznaje samo Uzvišeni. Na nama je da tražimo u svojim dovama od Uzvišenog da nas sačuva svake fitne uopćeno, a od fitne Dedžala posebno.

(Muhamed Salih El-Munedžid)

Olakšati da drugi sakrije neprijatnost

Asim b. Behdela prenosi jedan lijep primjer međusobnog obhođenja iz perioda hilafeta Omera, radijallahu anhu, u kojem kaže da je jedan od Omerovih drugova rekao: “Bili smo kod halife Omera b. Hattaba, kad jedan čovjek pusti vjetar, a utom nastupi namasko vrijeme. Omer reče: ‘Neka onaj koji je pustio vjetar ustane i abdesti se.’ Znajući da će osobi koja je to učinila biti neprijatno, jedan od prisutnih, Džerir b. Abdullah, reče: ‘O vladaru pravovjernih, naredi da svi mi ustanemo i uzmemo abdest, jer je to diskretnije’ (Tj. tako će bolje sakriti kod muslimana ono od čega bi mu bilo neprijatno.), pa je Omer tako i postupio i prvi je ustao, a za njim i ostali.”

(Belaziri, Eš-Šejhan)