Menu

Lejletul-kadr, noć vrednija od hiljadu mjeseci

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 12 minuta
Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.
U blagoslovljenom mjesecu ramazanu Allah Svemilosni obasipa nas neizmjernim blagodatima i dobrima, pruža nam priliku da postignemo Njegov rahmet -- milost i magfiret -- oprost, Njegov Džennet i spas od džehennemske vatre. A, posebno je odlikovao zadnju trećinu ramazana, u kojoj je najodabranija i najbolja noć -- Lejletul-kadr. Uzvišeni kaže: "A šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci" (El-Kadr, 2--3). To je ogromna blagodat, jedinstvena prilika i radost za svakog vjernika i vjernicu.

Svaki vjernik koji se želi dobro pripremiti za ovu noć i iskoristiti priliku koja mu se pruža, koji ustrajno želi tragati za ovom noći u zadnjoj trećini ramazana, čineći što više dobrih djela, što je samo po sebi ogromna blagodat, treba da se podsjeti na neke vrijednosti i odlike, propise i savjete vezane za Noć kadr.

Vrijednost Noći kadr

Pet je osnovnih odlika Noći kadr.

• Lejletul-kadr uopćeno je najbolja noć u islamu, prema mišljenju velike većine učenjaka. (Buhuti, Keššaful-kinai anil-iknai, 2/345; Merdavi, El-Insaf, 7/558; Ibn Redžeb, Fethul-bari, 9/19, i dr.)

• Dobro djelo učinjeno u ovoj noći bolje je od dobrog djela koje se učini u hiljadu mjeseci u kojima nema Lejletul-kadra, kao što kaže Uzvišeni: "Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci." (El-Kadr, 3)

• To je blagoslovljena, mubarek noć u kojoj se određuje kader, sudbina, za narednih godinu dana: "Mi smo ga (Kur'an) objavili u blagoslovljenoj noći (Lejletul-kadr) i Mi doista upozoravamo, u njoj se razlučuje svaka odredba savršena po zapovjedi Našoj!" (Ed-Duhan, 3--5). Ovo je druga vrsta, godišnjeg, kadera. Jer, Allah je uredio i odredio sve što postoji u univerzumu, tj. On poznaje sve detalje onoga što se nalazi u univerzumu, sve je zapisano u Levhi-mahfuzu, On je sve stvorio i Svojom voljom uredio. U hadisu koji bilježi Muslim, br. 2653, kaže se: "Uzvišeni Allah zapisao je i odredio sudbinu stvorenja pedeset hiljada godina prije nego što će stvoriti nebesa i Zemlju." (Ibn Džerir, Et-Tefsir, 16/480; Ibn Kesir, Et-Tefsir, 4/469)

• U toj noći spuštaju se meleki: "Meleki i Duh (Džibril), s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake." (El-Kadr, 4)

• U Noći kadra je selam -- sigurnost, dobro i bereket, u njoj nema zla sve dok ne nastupi zora, kao što kaže Uzvišeni: "Spas je u njoj sve dok zora ne svane" (El-Kadr, 5). (Ibn Džerir, Et-Tefsir, 24/548; Zedždžadž, Meanil-Kur'an, 5/348; Sa'di, Et-Tefsir, str. 931, dr.)

Zašto je Lejletul-kadr bolja od hiljadu mjeseci?

Allah Uzvišeni odredio je da ova noć bude bolja od hiljadu mjeseci i da učinjeno dobro djelo u ovoj noći bude vrednije nego dobro koje se učini u hiljadu mjeseci u kojima nema Lejletul-kadra, kao što kaže Uzvišeni: "Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci." (El-Kadr, 3). (Ibn Kesir, Et-Tefsir, 8/443)

Vrijednost ove noći ogleda se i u tome što je Allah odredio da se za učinjeno dobro u njoj dobija ogromna nagrada, u tome što u ovoj noći Allah na ummet spušta hajr i bereket. Otuda se u hadisu kaže: "Ko noć Lejletul-kadr provede na kijamu (klanjajući i čineći ibadet), vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi." (Buhari, br. 1901; Muslim, br. 760. Ibn Usejmin, Tefsiru Amme džuz, str. 270--271)

Lejletul-kadr je noć bolja od hiljadu mjeseci ili 83 godine i 4 mjeseca. (Ibn Kesir, Et-Tefsir, 8/442)

Kada se hiljadu mjeseci pretvori u dane, dobijemo oko 29.500 dana. Ovog ramazana, inšallah, u zadnjoj trećini, noć će da traje oko devet sati, tako da je onda jedan sat u toj noći vredniji od oko devet godina, a jedna minuta od oko 54,6 dana. Stoga onaj ko u toj mubarek noći jednu minutu provede u besposlici, kao da je propustio pedeset četiri dana ibadeta!

Ovo je ogromna Allahova blagodat prema nama, On je odlikovao neka vremena nad nekim drugim, i neka mjesta nad nekim drugim, pa iako bi neko sam možda puno duže klanjao kod kuće, namaz u džematu vredniji je 25 ili 27 puta od pojedinačnog namaza. Isto tako, koliko bi se ibadeta uradilo u hiljadu mjeseci, ali Allah je učinio vrednijim da se ibadet i dobra djela čine u samo jednoj noći. Zato se treba potruditi i ovu noć tražiti u zadnjoj trećini mubarek ramazana. Divno je i dovoljno ono što nam je Gospodar Svevišnji propisao, potpuno je i nije potrebno bilo šta na to dodati ili oduzeti. Elhamdulillah!

Mudrost skrivenosti Lejletul-kadra

U hadisu se navodi konkretan razlog što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaboravio kad je Noć kadra. Ubada b. Samit, radijallahu anhu, kazuje: "Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je da nas obavijesti o Noći kadr. U tom trenutku dva muslimana počela su se prepirati i on reče: 'Izašao sam da vas obavijestim o Noći kadr, ali su se taj i taj počeli prepirati i smetnulo mi se sa uma kad tačno pada, i nadam se da je u tome dobro za vas. Tražite je u devetoj, sedmoj i petoj noći (zadnje trećine ramazana)." (Buhari, br. 2023) U verziji koju bilježi Muslim, br. 1167, kaže se: "Međutim, došla su dva čovjeka prepirući se, a sa njima šejtan, pa mi je dato da je zaboravim." Ovaj hadis ukazuje na opasnost prepirke među muslimanima i da mogu uzrokovati zlo, kako onima koji se spore i prepiru, tako i ostalim muslimanima, i dovesti do nestanka dobra. To je i razlog što je podignuto znanje o tome kad tačno pada Noć kadr.

Uzvišeni Allah iz Svoje je mudrosti i milosti skrio od Svojih robova znanje o noći Lejletul-kadr, kako bi tragajući za njom i žudeći za nagradama, ulagali mnogo truda u ibadetima i dobrim djelima, klanjajući namaz, učeći zikr, doveći, približavajući se Allahu, u mnogim noćima ramazana. A, ovo nije nešto novo, slično ovome imamo i u danu petka kada se dova prima, i to vrijeme je, prema mišljenju mnogih učenjaka, skriveno i nepoznato kako bi se dove upućivale čitav dan. Isto tako, skriveno je najuzvišenije Allahovo ime čije izgovaranje dovodi do primanja dove kako bismo u dovi izgovarali sva Allahova imena. Skriven nam je edžel, čas smrti, i vrijeme nastupanja Sudnjeg dana kako bi se ljudi mnogo trudili u dobrim djelima prije smrti i Sudnjeg dana. I ovo je vid ispita -- da se vidi ko će ustrajno činiti ibadet i dobra djela tragajući za Noći kadra, a ko će škrtariti i biti nemaran prema ovoj noći. Ko spozna ljepotu i vrijednost nečega, onda žudi i neumorno traga za tim. (Ibn Usejmin, Medžmuul-fetava ver-resail, 20/347)

Ibadeti u Noći kadr

Namaz. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: "Ko noć Lejletul-kadr provede na kijamu (klanjajući i čineći ibadet), vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi" (Buhari, br. 1901; Muslim, br. 760). Cijela noć općenito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafila-namaz, stoga treba da se Noć kadr u što većoj mjeri provede u namazu.

Dova i zikr -- spominjanje Allaha. Dova i zikr su općenito propisani, a posebno dova koju u hadisu spominje Aiša, radijallahu anha. Naime, Aiša je upitala Allahovog Poslanika: "Allahov Poslaniče, kada bih znala da je Noć kadr, koju bih dovu Allahu upućivala u toj noći?" Na to je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Reci:  'Allahumme inneke Afuvvun tuhibbul-afve fa'fu anni! -- Gospodaru moj, Ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da meni oprostiš!"' (Tirmizi, br. 3513; Ibn Madža, br. 3850, a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani, Es-Sahiha, 13/140.) Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na propisanost upućivanja dove Allahu u ovoj blagoslovljenoj noći.

Učenje Kur'ana. Mjesec ramazan općenito je mjesec druženja sa Kur'anom, naročito u Noći kadr, kada je ibadet bolji i vredniji. Onaj ko ne zna puno Kur'ana napamet, može klanjati nafila-namaz gledajući u Mushaf ispred sebe, i na taj način dobiti nagradu i za učenje Kur'ana i za namaz.

Itikaf. Poslanik je provodio zadnju trećinu ramazana u itikafu tragajući za Noći kadr. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko je bio sa mnom u itikafu, neka ga produži još zadnjih deset dana! Meni je ova noć (Kadr) predočena, ali sada je se ne sjećam, a vidio sam se kako činim sedždu na vodi i blatu ujutro (21. noć), pa je iščekujte u zadnjih deset dana i tražite je u svakoj neparnoj noći!" (Buhari, br. 2027; Muslim, br. 1167)

Dobra djela općenito, poput sadake. Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci i svako dobro djelo u njoj vrednije je i obuhvaćeno je ovim značenjem. (Kurtubi, Et-Tefsir, 20/131)

Kako prepoznati Noć kadr?

• Iz hadisa možemo zaključiti da je Noć kadr u zadnjih deset noći mubarek ramazana, i to je mišljenje većine učenjaka. (Nevevi, Revdatut-talibin, 2/389; Ibn Kudama, El-Mugni, 3/182; Ibn Tejmijja, Medžmuul-fetava, 25/284)

Zadnjih deset noći počinje sa 21. noći, koja nastupa kada 20. ramazana zađe sunce. Noć kadr se pomjera svakog ramazana između neparnih noći u zadnjoj trećini ramazana. (Nevevi, El-Medžmu, 6/450; Merdavi, El-Insaf, 3/354; Ibn Baz, Medžmuul-fetava, 6/399. Šejh Ibn Baz, rahimehullah, rekao je da je 27. noć najpritvrđenija od neparnih noći.)

U pogledu razumijevanja značenja neparnih noći treba znati da neparne mogu biti sve noći zavisno od toga da li mjesec ima 29 ili 30 dana, i zavisno od toga kako se broje neparne noći, da li od noći koje su prošle ili koje su preostale. U jednom od hadisa Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Tražite Noć kadra u zadnjoj trećini ramazana: u devet preostalih noći, u sedam preostalih noći i u pet preostalih noći." (Buhari, br. 2021)

• Znak po kojem se prepoznaje Noć kadr jeste da tog jutra poslije Noći kadr sunce izađe bez zraka, poput punog mjeseca. Ubejj b. Ka'b, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sunce će tog jutra izaći ali bez zraka." (Muslim, br. 762)

• Allah Milostivi može dati nekome od Svojih robova da vrijeme Noći kadra vidi u snu. Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, kazuje da je nekim ashabima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pokazano u snu da je Noć kadr u zadnjih sedam noći ramazana, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vidim da su se vaši snovi podudarili da je ona u zadnjih sedam noći, pa ko je bude tražio, neka je traži u zadnjih sedam noći ramazana." (Buhari, br. 2015; Muslim, br. 1165)

Pred nama je mubarek mjesec ramazan, pun dobra i bereketa. Neka su nam na umu sljedeće riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "I svake ramazanske večeri glasnik doziva: 'O ti koji tražiš dobro, požuri! O ti koji tražiš zlo, sustegni se!' Allah svake noći neke Svoje robove oslobađa od Vatre." (Tirmizi, br. 682; Ibn Madža, br. 1642. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim, Sahihul-džami, br. 759)