Menu

Lijepo mišljenje o Allahu

Pripremio Haris Hećimović
Tema AhlakČitanje 8 minuta

Svemogući Allah propisao je Muhammedovom, salavatullahi ve selamuhu alejhi, ummetu pet dnevnih namaza, pridajući im toliko veliku vrijednost da je pozvao Svoga Miljenika iznad sedam nebesa da bi mu na tim visinama naredio obavljanje tih namaza, što ukazuje na to da je namaz bitan Uzvišenom Gospodaru. Namaz je bitan Gospodaru jer Mu je bitno da Mu se ti obratiš pet puta dnevno! Uzvišeni Allah voli da stojiš pred Njim pet puta i da u tim trenucima zaboraviš sav dunjaluk, posvećen, pokoran i skrušen pred Njegovom neizmjernom dobrotom. Međutim, Allahov robe, je li ti Gospodar zabranio da Mu se obraćaš i u drugim situacijama, mimo namaza? Je li ti uskratio obraćanje mimo pet dnevnih namaza u bilo kojem momentu? Je li ti zabranio da tražiš od Njega ono što ti je potrebno? Je li ti zabranio da Mu se požališ kada si u nevolji i kada ti se zulum čini? Je li ti zabranio da Ga se sjećaš u svakom trenutku svog života? S druge strane, ako želiš da se obratiš direktno nekom ugledniku, predsjedniku, direktoru, ministru, imamu, morat ćeš se najaviti, pa će on odrediti mjesto i vrijeme gdje i kada ćete se sresti i on će ti ograničiti vrijeme koliko možeš da provedeš s njim, ako ti uopće dozvoli da ga sretneš. A Allah, Vladar svega, Gospodar i Upravitelj, ostavio je tebi, malom robu, da odabereš i mjesto sa kojeg ćeš Mu se obratiti i vrijeme kada to budeš htio. Allahova su vrata uvijek otvorena za tvoje pokajanje, za tvoju molitvu ili potrebu. Kada ovako budeš razmišljao o svome Gospodaru, imajući lijepo mišljenje o Njemu, On će ti otvoriti vrata dobra na dunjaluku i ahiretu i podučit će te kako da stekneš Njegovu ljubav!


Izučavajući Allahovu uzvišenu vjeru, vjernik će, prije ili kasnije, naučiti i shvatiti da njegov put ka Džennetu, za kojim neizmjerno žudi, mora biti popločan strahom od Uzvišenog Gospodara i nadom u Njegovu neizmjernu milost. Ukoliko u životu vjernika izostane jedna od ove dvije komponente, nesumnjivo je da će se izgubiti na dunjaluku, a sam tim postat će gubitnik i na ahiretu.

Islamski učenjaci kažu da su strah i nada poput krila ptice: ukoliko ptica izgubi jedno od krila, skončat će strovaljena u nizine. Takav je slučaj i s vjernikom: ako bude strahovao od Allahove kazne, ne nadajući se Njegovoj milosti, dovest će sebe u stanje beznadežnosti, koje će ga odvesti u zabludu. S druge strane, onaj ko se bude samo nadao milosti, ne strahujući od kazne za svaki grijeh koji učini, samog će sebe zavaravati poznatom krilaticom, koju tako često čujemo od Bošnjaka: Allah je milostiv, Allah će oprostiti, što će ga, također, odvesti u zabludu, jer će se prepustiti griješenju i bez straha se nadati oprostu.

Vjernik, koji se podučio osnovama svoje vjere, u svakoj prilici vodi računa o ravnomjernoj zastupljenosti obje ove komponente u svome srcu, koje na njegovoj mu’minskoj ličnosti izrađuju najljepše vjerničke konture.

U tom kontekstu navodi se hadisi-kudsijj koji će svakom vjerniku koristiti čitav život, stoga neka ga polahko i s razumijevanjem pročita, neka ga uvijek ima na umu i neka druge poduči njemu. Allahov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje da je Allah rekao: “Ja sam s mišljenjem Moga roba o Meni, i Ja sam s njim kada Me spomene: ako Me spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u društvu, i Ja njega spomenem u boljem društvu od njegovog. Ako Mi se približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za podlakticu, ako se on Meni približi za podlakticu, Ja se njemu približim za rukohvat. Ako Mi bude dolazio hodajući, Ja ću njemu doći trčeći.” (Buhari, 7405; Ahmed 2/201; Tirmizi, 3603)

Dragi moj brate i cijenjena sestro, ovim riječima, Gospodar svjetova nedvosmisleno nam govori da je ključ uspjeha stavio u naše ruke! Allah ti ukazuje da si ti taj koji odlučuje o sebi, pa ako se predaš Njemu i budeš Mu pokoran, On će ti to vratiti bezgranično više. Približiš li Mu se, On se tebi već približio! Udaljiš li se, Allahov robe, On te ovim riječima poziva da Mu se vratiš!

Razmisliš li dublje o ovom vrijednom govoru, naći ćeš mnoge vrijednosti u njemu. Vidjet ćeš da ti Uzvišeni ovdje želi reći da je ključ Dženneta ili ključ Vatre u tvojim rukama. Ti si taj koji će odlučiti od kojih će vrata dunjalukom nositi ključ i na koja će vrata ući na ahiretu. Hoće li to biti vrata koja vode vječnom uživanju ili pak vrata koja vode patnji!?

Pokori se Njemu, azze ve dželle, i raduj se nagradi koju ti je obećao, u suprotnom, čeka te kazna nesnosna.

Kaže Uzvišeni: “...ispunite zavjet koji ste Mi dali – ispunit ću i Ja svoj koji sam vam dao...” (El-Bekara, 40) U drugom ajetu Uzvišeni kaže: “...sjećajte se vi Mene, i Ja ću se sjećati vas...” (El-Bekara, 152), “Ako pomognete Allaha, Allah će vas pomoći i učvrstit će vam stope.” (Muhammed, 7)

Svemogući Allah propisao je Muhammedovom, salavatullahi ve selamuhu alejhi, ummetu pet dnevnih namaza, pridajući im toliko veliku vrijednost da je pozvao Svoga Miljenika iznad sedam nebesa da bi mu na tim visinama naredio obavljanje tih namaza, što ukazuje na to da je namaz bitan Uzvišenom Gospodaru. Namaz je bitan Gospodaru jer Mu je bitno da Mu se ti obratiš pet puta dnevno! Uzvišeni Allah voli da stojiš pred Njim pet puta i da u tim trenucima zaboraviš sav dunjaluk, posvećen, pokoran i skrušen pred Njegovom neizmjernom dobrotom. Međutim, Allahov robe, je li ti Gospodar zabranio da Mu se obraćaš i u drugim situacijama, mimo namaza? Je li ti uskratio obraćanje mimo pet dnevnih namaza u bilo kojem momentu? Je li ti zabranio da tražiš od Njega ono što ti je potrebno? Je li ti zabranio da Mu se požališ kada si u nevolji i kada ti se zulum čini? Je li ti zabranio da Ga se sjećaš u svakom trenutku svog života?

S druge strane, ako želiš da se obratiš direktno nekom ugledniku, predsjedniku, direktoru, ministru, imamu, morat ćeš se najaviti, pa će on odrediti mjesto i vrijeme gdje i kada ćete se sresti i on će ti ograničiti vrijeme koliko možeš da provedeš s njim, ako ti uopće dozvoli da ga sretneš.

A Allah, Vladar svega, Gospodar i Upravitelj, ostavio je tebi, malom robu, da odabereš i mjesto sa kojeg ćeš Mu se obratiti i vrijeme kada to budeš htio. Allahova su vrata uvijek otvorena za tvoje pokajanje, za tvoju molitvu ili potrebu. Kada ovako budeš razmišljao o svome Gospodaru, imajući lijepo mišljenje o Njemu, On će ti otvoriti vrata dobra na dunjaluku i ahiretu i podučit će te kako da stekneš Njegovu ljubav!

Obrati pažnju na sljedeće ajete, u kojima te Uzvišeni podučava kakav treba da budeš, kako bi te On zavolio, a ako te On zavoli, spasio si se na oba svijeta.

Kaže Uzvišeni: “...i dobra djela činite, Allah zaista voli one koji dobra djela čine!” (El-Bekara, 195), “...zaista Allah voli one koji se puno kaju i one koji se čiste” (El-Bekara, 223), “...pa Allah zaista voli bogobojazne” (Alu Imran, 76), “...a Allah voli strpljive” (Alu Imran, 146), “...Allah voli one koji se u Njega pouzdaju” (Alu Imran, 159), “...Allah voli pravedne” (El-Maida, 42).

Poštovani brate i cijenjena sestro, imajmo što ljepše mišljenje o Allahu i budimo onakvi kakvi On želi da budemo, pa će nas On višestruko nagraditi! Dobro razmislite i naučite sve navedene smjernice o tome kako da steknete lijepo mišljenje o Allahu, kako biste što spremnije dočekali nastavak ovog govora u sljedećem broju i primijenili ga u svom životu.