Menu

Lijepo mišljenje o Allahu

Pripremio Haris Hećimović
Tema AhlakČitanje 2 minute
Svemogući Allah propisao je Muhammedovom, salavatullahi ve selamuhu alejhi, ummetu pet dnevnih namaza, pridajući im toliko veliku vrijednost da je pozvao Svoga Miljenika iznad sedam nebesa da bi mu na tim visinama naredio obavljanje tih namaza, što ukazuje na to da je namaz bitan Uzvišenom Gospodaru. Namaz je bitan Gospodaru jer Mu je bitno da Mu se ti obratiš pet puta dnevno! Uzvišeni Allah voli da stojiš pred Njim pet puta i da u tim trenucima zaboraviš sav dunjaluk, posvećen, pokoran i skrušen pred Njegovom neizmjernom dobrotom. Međutim, Allahov robe, je li ti Gospodar zabranio da Mu se obraćaš i u drugim situacijama, mimo namaza? Je li ti uskratio obraćanje mimo pet dnevnih namaza u bilo kojem momentu? Je li ti zabranio da tražiš od Njega ono što ti je potrebno? Je li ti zabranio da Mu se požališ kada si u nevolji i kada ti se zulum čini? Je li ti zabranio da Ga se sjećaš u svakom trenutku svog života? S druge strane, ako želiš da se obratiš direktno nekom ugledniku, predsjedniku, direktoru, ministru, imamu, morat ćeš se najaviti, pa će on odrediti mjesto i vrijeme gdje i kada ćete se sresti i on će ti ograničiti vrijeme koliko možeš da provedeš s njim, ako ti uopće dozvoli da ga sretneš. A Allah, Vladar svega, Gospodar i Upravitelj, ostavio je tebi, malom robu, da odabereš i mjesto sa kojeg ćeš Mu se obratiti i vrijeme kada to budeš htio. Allahova su vrata uvijek otvorena za tvoje pokajanje, za tvoju molitvu ili potrebu. Kada ovako budeš razmišljao o svome Gospodaru, imajući lijepo mišljenje o Njemu, On će ti otvoriti vrata dobra na dunjaluku i ahiretu i podučit će te kako da stekneš Njegovu ljubav!