Menu

Ljepote savršene vjere (prvi dio)

Tema AkidaČitanje 10 minuta

Borba protiv islama i muslimana samo je jedno od obilježja vremena u kojem živimo. Na sve moguće načine nastoji se dokazati da je islam zaostao, da nije za naprednu civilizaciju i sl., a onima koji nastoje dokazati ove tvrdnje jedini argument jesu laži, što će vrlo brzo shvatiti svaki čovjek koji iskreno želi upoznati islam i što će ga samo uvjeriti da je islam jedini put ka sreći na oba svijeta.


Uzvišeni Allah kaže: "...onaj ko bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti." (Ta-ha, 123)

Islam podstiče na svako dobro, a zabranjuje svako zlo. On se obraća fitri, ljudskoj prirodi, ljudskom razumu, razvija ljudske ambicije i podstiče na najuzvišenije ciljeve, postavlja pravila i norme ponašanja, određuje i osvjetljava put cijelom čovječanstvu.

U ovom vremenu postoji velika potreba da se svim ljudima, i muslimanima i nemuslimanima, svakodnevno ukazuje na blagodati Allahove vjere, na ljepotu života protkanog islamom... Jer, kada bi ljudi istinski spoznali ovu vjeru, u nju bi u skupinama ulazili.

Ovom prilikom treba napomenuti da se ljepote islama ne mogu pobrojati, otuda što se ljepota ove vjere i njena savršenost ogledaju u svakoj naredbi i zabrani, kao i u opštim i detaljnim propisima... Zato ćemo ovdje u kratkim crtama ukazati na neke od ljepota islama, a davno je rečeno da je pametnom dovoljan i išaret.

Neke odlike islama

Savršenstvo. Islam je savršen, jer je od Gospodara, Mudrog i Sveznajućeg, i nije djelo stvorenja. Zbog toga je islam daleko od svake manjkavosti. Uzvišeni Allah najbolje poznaje šta je potrebno čovječanstvu, zato je slijeđenje islama osnova napretka i sreće.

Potpunost i sveobuhvatnost. Islam je potpun i objavljen je cijelom čovječanstvu, svim rasama i nacijama, bez ikakve razlike. On je potpuni način ponašanja i obuhvata sve segmente života, tako da odgovara za sve generacije i sva vremena.

Validnost. Islamski vjerozakon došao je kao pečat prethodnim vjerozakonima, obuhvatajući blagodati i ljepote svih tih vjerozakona, i jedino je on sada validan do Sudnjeg dana. Uzvišeni Allah kaže: "A ko bude htio ispovijedati neku drugu vjeru mimo islama, ona mu neće biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati." (Alu Imran, 85)

Umjerenost. Islam je vjera srednjeg puta ili umjerenosti, između dvije krajnosti -- pretjerivanja i nemara. To se ogleda u svim segmentima vjere. Islam ne poklanja pažnju samo odgoju duše zapostavljajući tijelo, niti upućuje na zadovoljenje tjelesnih potreba i postizanje materijalnog zapostavljajući odgoj duše, kao što je to slučaj sa određenim pravcima i vjerama. Naprotiv, islam je vjera umjerenosti, koja podjednako vodi računa i o duši i o tijelu.

Islam je monoteistička vjera. Tevhid -- monoteizam najveći je temelj islama i najveća obaveza čovječanstva.

Islam je vjera istinskog bogosluženja. To što je Allah propisao ibadete jedan je od najjasnijih vidova Njegove milosti i dobrote prema ljudima. Ibadet je Allahovo pravo: On nas je stvorio da samo Njega obožavamo i da Njemu robujemo. Ali, treba imati na umu da Allahu nije potreban naš ibadet, nego nama -- on je hrana za naše duše i jedini smiraj za naša srca, i on nas stalno podsjeća na Allaha.

Islam i princip olakšanja i otklanjanja teškoća. Jedna od odlika islama jeste to da olakšava i otklanja poteškoće. Islamski vjerozakon uzima u obzir stanje čovjeka prilikom raznih promjena poput: slabosti, siromaštva, putovanja i tome slično, a sve to radi toga što je sveobuhvatan i trajan, i u skladu sa ljudskom prirodom. Uzvišeni kaže: "Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate..." (El-Bekara, 185); "...i On vam u vjeri nije ništa teško propisao" (El-Hadždž, 78). Stoga je osnova islamskog vjerozakona olakšavanje, a ne otežavanje. Tako svaki razuman čovjek može uvidjeti da mu je Allah propisao samo ono što može izvršiti i da nijedan vjerski propis ne predstavlja nikakvu teškoću niti tegobu. Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Olakšavajte, a ne otežavajte, i obradujte (nagradom od Allaha), a nemojte rastjerivati." (Buhari i Muslim)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Propali i stradali su cjepidlake!", ponovivši to tri puta (Muslim). U ovom hadisu pod cjepidlakama se misli na one koji bezrazložno i sebi i drugima otežavaju poslove i ibadete.

Islam je vjera nauke i izučavanja. Prvi objavljeni ajeti Kur'ana su: "Uči -- čitaj!" (El-Alek, 1). A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko krene putem na kojem traži znanje, Allah će mu njime olakšati put u Džennet." (Muslim) Islam poziva i podstiče ljude da izučavaju sve vrste znanosti koje koriste čovječanstvu. Sukob vjere i nauke zabilježen u historiji nekih religija, islamu je nepoznanica. Naprotiv, islam je uvijek bio svjetionik korisnog znanja, oslonac naučnika, putokaz za učenje i podučavanje sve dok nauka doprinosi dobrobiti čovječanstva, što je dovelo do toga da muslimani daju ogroman doprinos nauci.

Islam je vjera apsolutne pravde. Pravda je jedna od temeljnih vrijednosti islama i cilj zbog kojeg je Allah slao Svoje poslanike i objavio Svoje knjige. Uzvišeni Allah kaže: "Allah zahtijeva da svačije pravo poštujete (da pravedno postupate) i da dobro činite" (En-Nahl, 90). Štaviše, Allah je naredio da se pravedno postupa i prema neprijatelju, i upozorio je da neprijateljstvo ne smije biti razlog da se nepravedno postupa prema drugima i da se krše njihova prava. Uzvišeni kaže: "Neka vas mržnja koju prema nekim osjećate nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže čestitosti" (El-Maida, 8). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Čuvajte se nepravde, jer će nepravda biti tama na Sudnjem danu." (Muslim)

Islam je vjera jednakosti. Ima li ljepše zajednice od one u kojoj svako ima svoje pravo i u kojoj su svi jednaki, a jedino što ih čini boljim jednih od drugih jeste bogobojaznost? Uzvišeni Allah kaže: "O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se prepoznavali. Najugledniji od vas kod Allaha jeste onaj koji je najbogobojazniji; Allah je, uistinu, Onaj Koji sve i u potpunosti zna" (El-Hudžurat, 13). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allah ne gleda u vaše likove i imetke, nego gleda u vaša srca i djela." (Muslim)

Islam garantuje slobodu vjeroispovijesti. Na pravo slobode vjeroispovijesti ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: "Nema prisile u vjeru, Pravi put jasno se razlikuje od zablude..." (El-Bekara, 256). Od pojave islama, prilikom pozivanja drugih u svoju vjeru, muslimani to nikada nisu radili silom. Naprotiv! Uzvišeni Allah kaže: "Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj, i s njima na najljepši način raspravljaj! " (En-Nahl, 125.)

Islam zahtijeva da svaki ibadet bude učinjen radi Allaha. Da bi djelo bilo prihvaćeno kod Uzvišenog Allaha, mora biti učinjeno iskreno radi Njega i mora biti ispravno -- po praksi Njegovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Zaista se djela cijene prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio svojim djelom..." (Buhari i Muslim)

Islam podstiče na stalno veličanje i sjećanje i spominjanje Uzvišenog Stvoritelja. Uzvišeni Allah kaže: "...i Allaha mnogo spominjite, da biste bili spašeni" (El-Džuma, 10); "Zaista u stvaranju nebesa i Zemlje, naizmjeničnosti noći i dana ima znakova za razumom obdarene, koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i ležeći i koji razmišljaju o stvaranju nebesa i Zemlje, govoreći: 'Gospodaru naš, Ti ovo nisi stvorio uzalud, slavljen si, pa nas sačuvaj džehennemske vatre!'" (Alu Imran, 190--191)

Islam nema potrebe za mijenjanjem. Islam je savršena vjera za svako mjesto i za svako vrijeme. Uzvišeni Allah kaže: "Zar poslije istine ima išta osim zablude?" (Junus, 32). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko u ovu našu vjeru uvede nešto novo, što nije od nje, to se odbija." (Buhari i Muslim)

Islam i kazneno pravo. Islam je iz milosti propisao određene kazne s ciljem očuvanja pet esencijalnih ljudskih vrijednosti: vjere, života, razuma, časti i potomstva, i očuvanja imetka. Dakle, islam, osim što odvraća od zla, daje i rješenja pomoću kojih će se suzbiti zlo. Tako je islam propisao kaznu za: ubistvo, krađu, blud, konzumiranje alkohola, sijanje nereda na Zemlji itd., i zato u zemljama gdje se provode islamski propisi ima najmanje počinjenih krivičnih djela.

Islam i nasljedno pravo. Sistem nasljedstva u islamu daje svakome ko zaslužuje njegovo pravo i u njemu nema nepravde, jer to je sistem uspostavljen na pravdi i mudrosti, potpomaganju i milosti, te čuvanju svačijeg prava, bez obzira na to da li to bilo dijete ili starac, muškarac ili žena. Sistem nasljeđivanja u islamu vodi brigu o potrebama i tako onome ko je u većoj potrebi daje i veći dio nasljedstva od onoga ko je u manjoj potrebi.

Islam i odgovornost. Islam je ljudima dao odgovornosti shodno njihovom stanju i kompetencijama, a upozorio je na neodgovornost i zanemarivanje povjerenih obaveza svakog pojedinca. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da će čovjek biti pitan pred Allahom o odgovornosti, rekavši: "Svi ste vi pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado. Vladar je pastir i on je odgovoran za svoje stado; čovjek je pastir svoje porodice i odgovoran je za svoje stado; žena je pastir u kući svoga muža i bit će odgovorna za svoje stado; sluga je pastir imetka svoga gazde i bit će odgovoran za njega. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado." (Buhari i Muslim)

Nastavit će se, inšallah...