Ljubav u ime Allaha temelj je islamskog bratstva

Tema AhlakČitanje 6 minuta

Karakteristika bratstva u islamu jeste ta što je ovo bratstvo sklopio Uzvišeni Gospodar iznad sedam nebesa onda kada je objavio u Svojoj časnoj Knjizi riječi: “zaista su vjernici braća.” Svaki onaj koji izgovori la ilahe illallah smatra se sljedbenikom ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno je brat svakom drugom muslimanu i pripadniku zajednice muslimana, bez obzira na to gdje se nalazio, i koje boje kože bio, i kojoj etničkoj grupaciji pripadao. Uzvišeni je rekao: “I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar” (El-Enfal, 63).


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Ljubav u ime Allaha temelj je islamskog bratstva je objavljen u broju 89, 15. mart 2019. Permalink

Još tekstova na temu Ahlak