Menu

Malim koracima do promjena koje mijenjaju život

Pripremio Adis Memić, prof.
Tema Da'vaČitanje 15 minuta
Nisam neko ko se može pohvaliti da mnogo čita knjige koje nisu vezane za islam i njegove propise, općenito bestselere, koji mame uzdahe i koji su pisani kako bi nas mijenjali nabolje. Nije da ih nisam pokušavao čitati, međutim, često bih odustajao kada bih u toku čitanja naišao na citate koje sam već odavno zapamtio od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ashaba ili ispravnih prethodnika, misleći da je autor upravo izučavao islam, život Allahovog Poslanika, pa je na osnovu toga napisao knjigu.

Iskoristi vrijeme, ostvari svoje snove

Jedna od tih knjiga jeste i knjiga "Budni u 5" Robina Sharme. Na samom početku dočekao me je citat Amy Carmichael: "Imat ćemo cijelu vječnost da slavimo pobjede, ali samo nekoliko sati prije zalaska sunca da ih ostvarimo." Prvi dio citata podsjetio me je na vječno uživanje u Džennetu, koje je Amy opisala rekavši: "Imat ćemo cijelu vječnost da slavimo pobjede", dok drugi dio citata: "... ali samo nekoliko sati prije zalaska sunca da ih ostvarimo" jasno podsjeća na prolaznost i kratkoću dunjaluka: jedno kratko vrijeme radimo kako bismo se pripremili za vječno uživanje, odnosno na hadis Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili prolaznik" (Buhari, br. 6416), kao i na hadis: "Primjer mene i dunjaluka je kao primjer konjanika koji se sklonio u hlad drveta, a zatim otišao i ostavio ga" (Tirmizi, br. 2377, s ispravnim lancem prenosilaca).

Dakle, samo nekoliko sati prije zalaska sunca imamo da ostvarimo svoje snove, da ostvarimo san ulaska u vječni Džennet. Vjernik je na dunjaluku poput stranca: svoje srce ne veže ni za što u toj tuđini, nego ga veže samo za svoju domovinu u koju se vraća -- vječni ahiret. 

"Budni u 5" 

Cijela filozofija knjige počiva na buđenju u pet sati jer je to najljepši dio dana kada svi spavaju i korištenjem tog vremena dobivate značajnu prednost nad ostatkom svijeta. Autor knjige Robin Sharma savjetuje da se svakog jutra pridržavamo pravila 20/20/20 i sigurno ćemo imati uspješan dan.

1. Od 5:00 do 5:20 h -- tjelovježba kako bismo pokrenuli metabolizam.

2. Od 5:20 do 5:40 h -- dnevnik, meditacija, planiranje.

3. Od 5:40 do 6:00 h -- vrijeme za rast (može uključivati čitanje knjiga ili slušanje podcasta).

Robin kaže: "Dobar početak dana osigurava uspješan i njegov ostatak."

Zar ovo nije savjet, naredba i oporuka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ustajanje i buđenje radi noćnog namaza, zatim sabah-namaz, koji je ujedno i tjelovježba, a zatim spominjanje Uzvišenog Allaha do izlaska sunca. Onaj ko se bude držao ovog recepta živjet će sretnim životom. 

Imam Buhari i imam Muslim zabilježili su hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada neko od vas zaspi, šejtan mu na potiljku zaveže tri čvora i pri vezivanju svakog kaže: 'Pred tobom je duga noć, pa spavaj!' Ukoliko se čovjek probudi, pa spomene Uzvišenog Allaha, odriješi mu se jedan čvor; pa ako uzme abdest, odriješi se još jedan čvor; pa ako klanja, odriješi se i treći čvor, i on osvane čio i raspoložen. U protivnom, osvane lošeg raspoloženja i lijen." Želiš sretan i uspješan život? Budi budan na sabah-namazu! 

Ono što moram naglasiti jeste da ovaj tekst nije usmjeren onima koji vole čitati ovakve knjige, niti je ovo podsticaj na ostavljanje čitanja ovih knjiga. Cilj ovog teksta jeste da naučimo i u to budemo duboko ubijeđeni, da je svaki savjet od stvorenja manjkav, osim ako dolazi od Stvoritelja stvorenja ili Njegovog, sallallahu alejhi ve sellem, Poslanika. Vjernik i vjernica trebali bi prvo prihvatiti te savjete i provesti ih u praksu, što će na koncu rezultirati uspješnim životom na dunjaluku i vječnim uživanjem na ahiretu. 

Uspjeh ne dolazi preko noći

Dobro, nisam odustao, vodeći se prvo hadisom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Nastoj da radiš ono što će ti koristiti, i traži pomoć od Allaha, a nemoj klonuti...", a zatim i citatom iz knjige "Budni u 5": "Kada osjetiš da je vrijeme za odustajanje -- nastavi!"

Tada sam uzeo knjigu koja je na mene ostavila dubok trag, navela me na razmišljanje i podsjetila me na mnoge islamske knjige i citate koje sam čitao. Savjetima koji dolazi iz ove knjige navest ću vas da razmislite o svom ibadetu, da mu date drugu dimenziju. Ništa novo neću reći, jer, zapamtite, sve su ovo savjeti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Radi se o knjizi Jamesa Cleara "Atomske navike"...

Knjiga govori o navikama koje mijenjaju naš život, navikama koje nisu došle preko noći, nego su produkt dugotrajnog rada na nama samima. Autor na najjednostavniji način pojašnjava kako mali koraci mijenjaju tok našeg života.

Izdvojit ću nekoliko primjera prije nego što ukažem na korake koji će biti razlogom našeg napretka, naše promjene koja mora početi danas. S tim promjenama dočekat ćemo ramazan i u njemu ćemo izgraditi navike koje će postati sastavni dio našeg života.

Zamislimo da se na stolu ispred nas nalazi kocka leda. Prostorija je toliko hladna da se vidi naš dah. Temperatura zraka je --4 °C. Prostorija se polahko počinje zagrijavati: --3,5 °C, --3 °C, --2,5 °C. Ništa se ne događa. --2 °C, --1 °C stepen, 0 stepeni. Nema pomaka. A onda na +1 °C, led se počinje otapati. Pomak od jednog stepena nije znatno drukčiji od prethodnog takvog pomaka, a ipak, napravio je veliku promjenu. Prijelazna tačka često je rezultat mnogih radnji koje su se događale prije i nabijale potencijal potreban da se oslobodi velika promjena. Ovaj model napretka svugdje je prisutan. Karcinom 80 % svog postojanja provede neprimjetan, da bi odjednom preuzeo tijelo u samo nekoliko mjeseci. U prvih pet godina rasta biljka bambus jedva da se i vidi, jer pod zemljom gradi složen korijenski sistem, prije nego što doslovno eksplodira 27 metara u zrak za samo 6 sedmica. Slično tome, za neke navike reklo bi se da ne čine neku razliku sve dok ne prijeđu kritičnu tačku i oslobode neku novu razinu svog djelovanja. Kada se odlučite mjenjati i poduzmete neke korake u tom smjeru, te vam se nakon nekog vremena učini da se ništa ne događa, sjetite se kamenoresca i promatrajte ga kako čekićem stotinu puta udara po tvrdoj stijeni a da se ne pojavi pukotina. Ali ipak, 101. udarac raspolovi je na dvije polovice! Znajte da je nije raspolovio taj zadnji udarac, nego svi oni prethodni.

Primjer nas i naših ibadeta

Često se žalimo da ne osjetimo slast imana, da ne vidimo pomake u učenju Kur'ana, iako ga učimo svakodnevno. Žalimo se na loše pamćenje, ne ide nam pamćenje Allahovog govora... Trudimo se u odgoju naše djece, a ne vidimo pomake... Jednog dana, ako budemo ustrajni i pravili male pomake u našim životima, vidjet ćemo velike promjene.

Recimo da svaki dan učimo jednu te istu stranicu Kur'ana. 5, 6, 10 dana. Ništa se ne dešava. Međutim 11. dan uvidimo da smo je proučili napamet. Nismo je naučili samo zato što smo je taj dan proučili, nego je to bila samo prijelazna tačka, isto kao i s primjerom otapanja kocke leda kao i 101. udarcem kamenoresca.

Pošto smo rekli na samom početku da ove stvari učimo od najboljeg učitelja, Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dužni smo to pokrijepiti i dokazom. Ovo me je podsjetilo na hadis Allahovog Poslanika, alejhis-selam, koji su zabilježili imam Buhari i imam Muslim od Aiše, radijallahu anha: "Najdraže djelo Uzvišenom Allahu jeste ono u kojem se ustraje, pa makar bilo i malo." Zašto je najdraže djelo našem Stvoritelju ono u kojem se ustraje pa makar bilo i malo? Upravo iz razloga što nas ta djela izgrađuju dok ne postanu sastavni dio nas samih, za razliku od djela koja su velika, a u kojima se ne ustraje, najčešće ih nakon kratkog vremena ostavimo, jer nisu postala sastavni dio nas, nisu postala naša navika. Djela koja su velika, kojima smo pristupili brzopleto, koja smo natovarili sebi na pleća, iako za njih nismo bili spremni, često nas mogu i uništiti, poput primjera mladića koji se prihvatio vjere, pa poželi da cijelu vjeru počne praktikovati u nekoliko dana. To je nešto što neće moći iznijeti, hrvat će se s vjerom i na kraju će ga ona oboriti, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Vjera je lahka i svakog onog ko bude pretjerivao u vjeri -- vjera će ga savladati, stoga se držite umjerenosti." (Buhari, br. 39)

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao kod nje i zatekao jednu ženu, pa je upitao: "Ko je ova?" Aiša je odgovorila: "To je žena koja je poznata po tome što mnogo klanja." Na to je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Na vama je da činite ono u čemu možete ustrajati! Tako mi Allaha, Allah se neće okrenuti od vas sve dok se vi ne okrenete od ibadeta!" (Muslim, br. 785)

U ova dva hadisa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, insistira na ustrajnosti, navici kada su u pitanju dobra djela, pa makar ona bila i mala, jer sve ono u čemu nismo ustrajni i što nam ne postane rutina i navika, to ćemo brzo i ostaviti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je Abdullahu b. Amru b. Asu, radijallahu anhu: "O Abdullah, ne budi poput onoga koji je noću klanjao, pa to kasnije ostavio!" (Muttefekun alejhi)

Ramazanska promjena na krilima zikra

Pošto je ramazan pred nama, dat ću vam nekoliko savjeta kako da izgradite jednostavne navike koje će vam promijeniti život. Počet ću sa zikrom koji traje manje od jedne sekunde. Veličanstvena riječ koja će te vinuti u prostranstva sreće i zadovoljstva. Traženje oprosta od Allaha, izgovaranje riječi: "Estagfirullah! -- Gospodaru, ja Te molim za oprost!" Riječ ili zikr koji otvara riznice Stvoritelja. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, dat će mu izlaz iz svake situacije i opskrbit će ga odakle se i ne nada." (Ebu Davud, br. 1518, s dobrim lancem prenosilaca) Ukolio želimo da ovaj zikr izgovorimo sedamdeset puta u danu, to će nam uzeti tačno jednu minutu vremena. Međutim, ako odlučimo da ove riječi izgovorimo hiljadu puta, uzet će nam možda i petnaest minuta. Pitanje je da li ćemo to sutra ponoviti ili ćemo na ovaj zikr u potpunosti zaboraviti i više mu se nikada nećemo vratiti. Gledajući samo jedan dan, sigurno da je bolje izgovoriti hiljadu puta nego sedamdeset, ali dugoročno, na ovaj način ako ustrajemo svaki dan izgovarajući ga samo jednu minutu, vidjet ćemo da je to preko dvadeset pet hiljada zikrova u toku jedne godine. Šta smo postigli? Izgradili smo kod sebe naviku koja će nas možda pratiti do časa susreta sa našim Stvoriteljem.

Pogledajmo zatim primjer zikra koji se uči na sedždi: Subhane Rabbijel-A'la. U toku jednog dana i noći klanjamo pet dnevnih namaza. Računajući samo farzove, to su ukupno trideset četiri sedžde. Ukoliko bismo na svakoj od ovih sedždi povećali zikr s tri na četiri, to bi na kraju mjeseca značilo da smo, dobrovoljno, preko hiljadu puta pohvalili našeg Stvoritelja na najbližem mjestu Njemu, tebareke ve teala.

Rekat po rekat -- dvorac namaza

Ukoliko bismo izgradili naviku da klanjamo samo jedan rekat vitr-namaza, to bi značilo 365 rekata godišnje. Ukoliko bismo izgradili naviku da klanjamo dva rekata duha-namaza samo u ramazanu, to bi na kraju ramazana značilo da smo klanjali šezdeset rekata dobrovoljnog namaza, što bi ujedno postala naša navika koju možda ne bismo mogli ostaviti ni nakon ramazana. Primjera je mnogo, zamislite djelo, ibadet, i ne gledajte kako je djelo malo, gledajte koliko je to djelo ukoliko ga budete činili godinama, ukoliko postane vaša navika, gledajte kako će vas to djelo nakon određenog vremena promijeniti nabolje.

Na kraju, koliko je nas koji su poželjeli da prouče čitav Kur'an za tri-četiri dana? Sigurno mnogo. Koliko je nas koji su poželjeli da ga prouče za sedmicu? Još više. Međutim, malo nas je to uspjelo, da kažemo da je jedan posto onih koji to mogu, ali ako u ramazanu odlučimo da proučimo Kur'an jedanput, moramo kod sebe stvoriti naviku da nakon svakog namaza učimo samo četiri stranice. To će nam uzeti između deset i dvanaest minuta, nećemo se umoriti, a na kraju ramazana završit ćemo hatmu Kur'ana.

Malim koracima do uspjeha

Slično je i s mijenjanjem nekih naših osobina na koje smo se navikli, kao i s ostavljanjem poroka, poput konzumiranja duhana. Ako u prvoj polovici ramazana smanjimo konzumiranje duhana poslije iftara za nekoliko cigareta, to će nas približiti cilju da u drugoj polovini ramazana ostavimo duhan u potpunosti. Ako si nemaran prema svojim roditeljima, rijetko ih pozoveš na telefon, neka ovaj ramazan bude mjesec u kojem ćeš formirati naviku da ih zoveš svakodnevno, pa makar jednu minutu, bit će im draže nego da ih pozoveš samo jednom sedmično razgovarajući s njima i deset minuta. Primjera je mnogo, navike su te koje nas opisuju. Ukrasimo se mnoštvom "sitnih" navika koje će nam uveliko promijeniti život.

Nemojmo zaboraviti riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Najdraže djelo Uzvišenom Allahu jeste ono u kojem se ustraje, pa makar bilo i malo." (Muttefekun alejhi)

Stvaraj navike koje će ti mijenjati život na dunjaluku, navike koje će postati u tvojim očima male, a na Sudnjem danu naći ćeš brda dobrih djela na koja si zaboravio i na koja možda nisi ni računao, jer je to bila tvoja svakodnevnica na koju više nisi ni obraćao pažnju.

"Atomske navike" naučile su me da je put do uspjeha puno brži ako pravim male korake.

Gospodaru, pomozi nam da Ti se približimo, olakšaj nam ibadete i učvrsti nas na Pravom putu!