Menu

Mesdžidul-Aksa

Pripremio Edis Vejselović
Tema Dječiji kutakČitanje 5 minuta
Zima je postepeno i lagano ušla u Abdullahovu mahalu. Vrijeme je postalo mirno. Snijeg je prekrio čitav kraj i unio radost u dječija srca. Ulice su zatrpane snijegom na kojem se može vidjeti poneki trag pješaka. Danas se Abdullah sa svojim drugovima uputio prema džamiji gdje imaju mektepsku nastavu. Snijeg je škripao pod njihovim nogama dok su oni gledali čije cipele imaju ljepšu šaru. Ulicom su lepršali raznobojni šalovi, letjele su grudve i odjekivao je smijeh na sve strane.
Kada se približiše džamiji, Zejd predloži da naprave Snješka Bijelića, pa odmah krenuše na posao. Kada prikupiše puno snijega na jednom mjestu, Abdullah se okrenu prema drugarima i reče: "Možda je bolje da napravimo veliku džamiju od snijega i da pozovemo efendiju da je vidi." Svima se svidje ovaj prijedlog, pa odlučiše da naprave najveću džamiju od snijega i žurno počeše skupljati snijeg pomažući jedan drugom. U međuvremenu su im se pridružili i ostali drugari iz mekteba. Zejd je sa Hasanom oblikovao kube, a Abdullah i Imran pažljivo su gradili minaret od snijega koji je bio visok koliko i oni. Kada završiše i sazidaše džamiju od snijega, pozvaše efendiju da je i on vidi. Efedija sa zadovoljstvom prihvati poziv i pođe sa njima. Ugledavši džamiju od snijega, ushićeno povika: "Mašallah! Allahu ekber! Baš ste me lijepo iznenadili. Ovo je najljepša džamija od snijega koju sam ikada vidio." Abdullahu i svim polaznicima mekteba bī drago što se efendiji svidjela njihova džamija. Efendija zatim razgleda svaki detalj džamije zajedno sa djecom, a zatim ih upita: "Znate li vi šta znači riječ džamija?" Poslije male pauze Zejd odgovori: "Mjesto gdje se obavlja namaz." Efendija potvrdno klimnu glavom i reče: "Džamija je mjesto na kome se okupljamo radi učenja i namaza, a mesdžid je mjesto gdje se Allahu čini sedžda i obavlja namaz. A jeste li čuli za riječ mesdžid?", upita efendija znatiželjno. Abdullah se javi i kada mu efendija dade išaret glavom, on odgovori: "Ja sam čuo za Mesdžidul-Aksa u Jerusalemu." Ovaj odogovor obradova efendiju pa reče: "Mašallah, dobar primjer. Mesdžidul-Aksa je bila prva kibla muslimana." Hasan zatim znatiželjno upita: "Zar nije Kaba prva kibla muslimana?"

"Kaba je sada kibla svim muslimanima, ali u početku islama muslimani su se sa Allahovim poslanikom Muhammedom, alejhis-selam, nekih šesnaest ili sedamnaest mjeseci u namazu okretali prema Mesdžidul-Aksau", odgovori efendija.

"Je li zbog toga Medžidul-Aksa nama tako bitan?", upita Abdullah.

"Jeste, nama je Mesdžidul-Aksa bitan zato što je to prva kibla muslimana. Također je taj mesdžid bio kibla i mjesto hodočašća mnogim vjerovjesnicima. Ali, nije samo zato svet. Poslanik Muhammed, alejhis-selam, uči nas da je Mesdžidul-Aksa druga džamija izgrađena na Zemlji. Četrdeset godina poslije izgradnje Kabe, sagrađen je Mesdžidul-Aksa. Također nas Poslanik, alejhis-selam, uči da se može putovati s ciljem posjete Mesdžidul-Aksaa kao i radi posjete Mesdžidul-haramu u Meki i Poslanikovoj džamiji u Medini. Jedan namaz obavljen u Mesdžidul-Aksau vrijedi kao dvije stotine pedeset namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji."

Kada efendija zastade, Hasan podiže ruku i upita: "A je li poslanik Muhammed nekada klanjao u Mesdžidul-Aksau?"

"Jeste, i poslanik Muhammed, alejhis-selam, i drugi vjerovjesnici klanjali su u Mesdžidul-Aksau", odgovori efendija pa nastavi: "Uzvišeni Allah u noći Isra i Miradža u jednom času preveo je na Buraku Muhammeda, alejhis-selam, iz Mesdžidul-harama u Meki do Mesdžidul-Aksaa u Jerusalemu. Te noći je Muhammed, alejhis-selam, klanjao i predvodio namaz u Mesdžidul-Aksau. Pored Muhameda, alejhis-selam, u Mesdžidul-Aksau klanjali su Sulejman, Musa i Isa, alejhimus-selam, i mnogi drugi vjerovjesnici."

Tada Abdullah upita: "Je li Mesdžidul-Aksa oduvijek bio onako velik?"

"Nije!", odgovori efendija i nastavi: "Prenosi se da je Adem, alejhis-selam, sagradio sveti mesdžid, a da ga je Sulejman, alejhis-selam, obnovio i proširio."

Zatim efendija predloži da od snijega naprave Mesdžidul-Aksa. Djeca sa oduševljenjem prihvatiše ovaj zadatak i počeše skupljati snijeg, a efendija je pomagao i govorio kako izgleda Mesdžidul-Aksa. Kada napraviše temelje od snijega, efendija reče: "Kada je Sulejman, alejhis-selam, sazidao temelje Mesdžidul-Aksaa, zamolio je Allaha da svakom onom ko dođe u taj mesdžid s nijetom obavljanja namaza oprosti sve prijašnje grijehe i podari mu sigurnost." Uz pomoć efendije napraviše Abdullah i njegovi drugari cijeli Mesdžidul-Aksa od snijega.

Molimo Allaha da svima nama uskoro omogući da u miru i sigurnosti posjetimo Mesdžidul-Aksa i obavimo namaz na mjestu gdje su klanjali svi vjerovjesnici. Amin!