Menu

Miraz žene u islamu

Tema Žena muslimankaČitanje 9 minuta

Islam je dao miraz -- pravo na nasljedstvo ženi nakon što je bila toga lišena i na taj način učinio ju je ravnopravnom sa muškarcem. Ona ima pravo učešća u ostavštini svojih roditelja i rođaka koje je islam definisao, po božanskoj naredbi koju niko ne može dokinuti do Sudnjeg dana.

Jedan od povoda objave jedanaestoga ajeta sure En-Nisa jeste i to što je supruga Sa'da b. Rebije, nakon smrti svog muža, došla Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, vodeći svoje dvije kćerke, pa mu je rekla: "Ovo su dvije Sa'dove kćerke, a on je pao kao šehid boreći se uz tebe u Bitki na Uhudu. Njihov amidža uzeo je sve ono što je posjedovao njihov otac, a tebi je dobro poznato da je ženi imetak potreban za udaju." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odgovarao dok mu nije objavljen ajet o mirazu, nasljedstvu, kada je pozvao brata Sa'da b. Rebije i rekao mu: "Dadni dvjema Sa'dovim kćerkama dvije trećine njegovog imetka i dadni njegovoj supruzi osminu, a ti uzmi ono što ostane." (Ibn Madža, vjerodostojan)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike