Moralni odgoj kroz razmišljanja Alije Izetbegovića

Tema Velikani ummetaČitanje 8 minuta

Ako razmislimo o glavnim karakteristikama današnjeg društva, primijetit ćemo jedno stanje moralne krize. Sve je više zastupljen materijalizam, a sve manje etičke vrijednosti. Mnogi se “okite” moralnim osobinama ako u tome vide korist, što je samo po sebi suprotno moralnom. Biti moralan je obaveza, makar izostao rezultat. U tome se i ogleda vrijednost čovjekove namjere da čini dobro, za što će, čak iako bude spriječen da učini dobro, biti nagrađen.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Moralni odgoj kroz razmišljanja Alije Izetbegovića je objavljen u broju 90, 17. maj 2019. Permalink

Još tekstova na temu Velikani ummeta