Menu

Na izvoru Nila

Tema Ostale temeČitanje 1 minut
Siromaštvo, nezaposlenost, dugotrajni međuplemenski ratovi, širenje AIDS-a i mnogi drugi problemi obilježili su život na ovim prostorima, pa svaki rad i zalaganje nailazi na velike poteškoće. Jedan od najvećih problema muslimana Ugande jeste nedostatak sredstava za obrazovanje. Najveći broj zdravstvenih i tehničkih fakulteta su u privatnom vlasništvu sa visokim cijenama školarine što ih čini nedostupnim siromašnoj omladini. Većina fabrika je u vlasništvu kršćana i njihova vrata su uglavnom zatvorena za nekršćane te muslimanska radna snaga ostaje bez prilike za posao. Pored toga, i ona nekolicina muslimana koja u takvom sistemu uspijeva da stekne visoko obrazovanje nema priliku da dobije odgovarajući položaj i zaposlenje, dok rad kršćanskih misionara, pomognut od strane države, onemogućava pristup daijama pojedinim siromašnim mjestima kako istina ne bi došla do tih ljudi. Bježeći pred vladinom represijom, veliki broj muslimana iselio se u zemlje islamskog svijeta.