Menu

Neka ti glavna briga bude Allahovo zadovoljstvo

Tema Da'vaČitanje 0 minuta
Sva hvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!