Menu

Obilježja tevhida u ramazanu

Tema AkidaČitanje 9 minuta

Mjesec ramazan obiluje obilježjima tevhida, Allahove jednoće. Postač istinski vjeruje da je Allah apsolutni Zakonodavac, da se samo On obožava, vjeruje u propise koji se odnose na ramazan i nada se nagradi za učinjene ibadete, uvažava mjesec ramazan, ne oponaša ehlul-kitabije, vjeruje u Allahovu neovisnost o ljudima i u Njegovo lijepo ime El-Gafur, Onaj Koji mnogo prašta, i Er-Rahman, Milostivi, upućuje Mu dove i nada se radosti prilikom susreta sa svojim Gospodarom: "... Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate -- da određeni broj dana ispunite..." (El-Bekara, 185)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike