Menu

Praktične dužnosti islama

Tema AkidaČitanje 10 minuta

Uzvišeni Allah želi da svi ljudi dođu do savršenstva svojih duša. Iz Svoje neizmjerne plemenitosti, ljubavi i dobrote prema čovječanstvu, od postanka ljudskog roda slao je upute ljudima kako da postanu pravi ljudi, kako da usavrše svoje duše, kako da postignu vječno blaženstvo i sreću.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike