Menu

Obračun i vaganje djela

Tema AkidaČitanje 1 minut
Otpočinje obračun! Otpočinje nagrađivanje i kažnjavanje za počinjena djela. Počinje prozivanje: "Gdje je taj i taj, sin/kćerka tog i tog?"" Čekaš da te prozovu! Kosa ti polahko sijedi! Srce ti se pokreće iz grudi, odlazi prema grlu i zastaje! Gledaš meleke kako prilaze ljudima oko tebe i vode sve jednog po jednog! Vode ih sve jednog po jednog do Silnog i Uzvišenog na obračun! Vidiš kako se mnogima noge vuku po zemlji! Oni ne bi htjeli da polažu račun, ali nemaju izbora. Pokušavaš da u svojoj knjizi pronađeš djelo na koje bi se mogao/mogla oslonuti, koje bi ti moglo toga dana pomoći! Listaš! Tražiš! Ja Rabb, ako nam Ti ne pomogneš, mi drugog mimo Tebe pomagača nemamo! "Gdje je taj i taj?" - neko povika. Ko? Koga su to prozvali? Koga traže? Čije je ime spomenuto? Na koga je došao red? Na tebe! Ti si na redu. Ti, trebaš da polažeš račun za svoja djela!