Menu

Odlike Abdullaha b. Amra b. Harama

Tema HadisČitanje 16 minuta

Džabir b. Abdullah, radijallahu anhuma, rekao je: "Na dan borbe na Uhudu donesen je mrtav moj otac, izmasakriran, i položen je pred Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a bio je pokriven nekom tkaninom. Ja sam htio da ga otkrijem, ali su me moji saplemenici spriječili. Kasnije sam opet otišao da ga otkrijem, ali su me moji saplemenici spriječili. Tada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio, pa je on podignut. Utom je čuo ženski krik i upitao: 'Ko je ova žena?' 'Kćerka Amrova', odgovorili su ashabi, ili su rekli: 'Sestra Amrova (tetka ubijenog).' 'Pa zašto jauče?', ili je rekao: 'Neka ne plače! Meleki su mu svojim krilima pravili hlad sve dok ga nisu podigli.'"


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike