Menu

Osjećajnost žene-prednost ili mahana

Tema Žena muslimankaČitanje 1 minut
Činjenica je da je u hadisu spomenuta relativna nepotpunost, jer je općepoznato da kod žene osjećaji prevlađuju nad razumom, što se, s jedne strane, može smatrati nepotpunošću, a s druge strane može se smatrati suprotno, tj. da je žena, gledajući sa aspekta osjećajnosti, potpunija od muškarca. Svako stvorenje obdareno je određenim tjelesnim i psihičkim osobinama koje mu pomažu u vršenju društvene uloge. Imajući u vidu ovu činjenicu, svaki čovjek, a posebno odgajatelj, mora voditi računa o ovoj činjenici i svoje djelovanje uskladiti sa ovim pravilom.