Menu

Osobine pobjedonosne skupine (drugi dio)

Tema Da'vaČitanje 8 minuta
Generacija koja nosi bajrak pobjede ne pada u očaj, niti gubi nadu u Allahovu milost. Pobjednici imaju osjećaj za stvarnost. Oni donose sud na osnovu stvarnih okolnosti, a ne mašte. Oni poznaju svoje mogućnosti i opseg svoje moći. Pobjedonosnu skupinu krase osobine realnosti i strpljivosti dok bdiju nad sjemenkom sve dok ne proklija. A kada proklija, strpljivo čekaju da izraste pa da izlista i izbehara, i na kraju da dadne plodove. A kada dadne plodove, strpljivo čekaju dok ne sazriju. I tek kada sazriju, onda ubiru plodove svoga djelovanja, sa Allahovom pomoći. Ovo je skupina koju pokreću velike ambicije, ali realnih razmišljanja, svjesna ovosvjetskih prilika i promjena, upravo onakva kako ju je opisao jedan od učenjaka: "Ona hodi po obalama želja, ali uvijek spremna na plimu mora, bijes njegovih valova, ili iznenadni udar oluje."  Svjesni su riječi Uzvišenog Allaha: "A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, sad drugima" (Alu Imran, 140).        

Zajedničko djelovanje

Pobjedonosna skupina čvrstim ubjeđenjem vjeruje da pobjeda dolazi uz ulaganje truda na Allahovom putu i zajedničkim djelovanjem/džematskim radom. Pobjedonosna skupina vjeruje da zajedničko djelovanje/džematski rad predstavlja pomaganje Allahove vjere, da je to stroga obaveza, a da stroga obaveza podrazumijeva istinsko djelovanje svih pojedinaca, ali u okviru zajednice, džemata.

Kur'an je podučio pobjedonosnu skupinu da se čvrsto drži Allahovog užeta i da se ne smije razjedinjavati. On je pripadnike pobjedonosne skupine podučio da sarađuju i potpomažu jedni druge u hajru i bogobojaznosti, i da budu oni koji preporučuju istinu i strpljenje. Oni su razumjeli da jedinstvo jedne skupine, makar to bila i mala skupina, donosi dvostruku snagu, dok razjedinjenost čak i velike skupine, unatoč njihovoj mnogobrojnosti, čini slabim. Oni koji žele da sebe ubilježe u pobjedonosne i uspješne svjesni su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Allahova je ruka je nad (sa) zajednicom." Velike bitke mogu se povesti samo onog momenta kada su vjernici ujedinjeni u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, svjesni da Allah voli borbu u jedinstvenom safu. Uzvišeni Allah kaže: "Allah voli one koji se na Njegovom putu bore u safu kao da su bedem čvrsti." (Es-Saff, 4) 

Iskrenost

Iskrenost je osobina generacije pobjednika. To je čista generacija čija su srca vezana za ahiret, žive na zemlji, ali teže ahiretu i susretu sa Allahom. Iskrenost u srcima dovela ih je do stepena potpune predanosti Allahu. Vjeruju da je dunjaluk stvoren za njih, a da su oni stvoreni za ahiret, i zato je njihovo životno djelovanje organizirano u skladu sa sljedećim kur'anskim principima: "Reci: 'Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam pravi musliman'" (El-En'am, 162--163); "Samo Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo!" (El-Fatiha, 5). Pobjedonosna skupina nema za cilj samouzdizanje na Zemlji, oni ne žele slavu i ugled, ne slijede strasti. Dunjaluk im nije osnovna preokupacija, niti da im je želja za dunjalukom osnova djelovanja. Svjesni su da svaki vid borbe koji nije iskren u ime Allaha donosi poniženje. Pobjedonosna skupina svjesna je da će se s neiskrenim borcima Džehennem potpaliti kako se navodi u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Prvi kojem će na Sudnjem danu biti presuđeno jeste čovjek koji je poginuo na Allahovom putu. Nakon što ga dovedu, Allah će ga podsjetiti na Svoje blagodati i on će ih priznati. Allah će ga upitati: 'Šta si učinio da se odužiš za Moje blagodati?' On će odgovoriti: 'Borio sam se u Tvoje ime dok nisam poginuo.' 'Lažeš!', Allah će reći. 'Borio si se kako bi ljudi rekli da si hrabar; eto, rekli su.' Zatim će biti naređeno da ga vuku s licem okrenutim nadolje i bace u Vatru. Zatim će Allah presuditi čovjeku koji je stjecao znanje i učio Kur'an. I njega će dovesti, pa će ga Allah podsjetiti na Svoje blagodati i on će ih priznati. Allah će ga upitati: 'Šta si učinio da se odužiš za Moje blagodati?' Čovjek će odgovoriti: 'Stjecao sam znanje, njemu ljude poučavao i učio Kur'an u Tvoje ime.' 'Lažeš!', reći će Allah. 'Znanje si stjecao kako bi ljudi rekli da si učen, a Kur'an si učio kako bi rekli da si dobar učač, i, eto, rekli su.' Zatim će biti naređeno da ga vuku s licem okrenutim nadolje i bace u Vatru. Naposljetku, Allah će presuditi čovjeku kome je dao obilan i svakovrstan imetak. I njega će dovesti pa će ga Allah podsjetiti na Svoje blagodati i on će ih također priznati. Allah će ga upitati: 'Šta si učinio da se odužiš za Moje blagodati?' Odgovorit će: 'Nisam ostavio način za koji sam znao da si Ti njime zadovoljan a da u Tvoje ime nisam udijelio.' 'Lažeš!', Allah će reći. 'Udjeljivao si kako bi ljudi rekli da si izuzetno darežljiv; eto, rekli su.' Zatim će biti naređeno da ga vuku s licem okrenutim nadolje i bace u Vatru.'" Poslanik zatim reče: "Ovom trojicom bit će potpaljena džehennemska vatra na Sudnjem danu." (Muslim)      

Tevba - pokajanje

Pobjedonosna skupina je skupina koja se puno kaje. Ovu skupinu više zabrinjava gaflet i nepokornost Uzvišenom Allahu nego što ih brinu spletke, brojnost i moć neprijetelja. Pokajnici su skupina koja neprekidno čuva granice Uzvišenog Allaha, brine o njima i ne dozvoljava prelazak i narušavanje istih. Pokajnici odgajaju i čuvaju svoja srca od bolesti koje donose poniženja i propast. Čuvaju se od uzdizanja nad drugima, samoljublja i umišljenosti, činjenja djela sa neiskrenim nijetom, želje za isticanjem nad drugima, oholosti i zavidnosti, te drugih bolesti na koje Kur'an i sunnet upozoravaju.

Skupina koja se kaje Allahu istovremeno se i odaziva Uzvišenom Allahu, a odazvati se Allahu znači biti spreman na žrtvu, a žrtvovati se može samo onaj koji se istinski vraća Allahu. Prema tome, učiniti tevbu, pokajati se znači odazvati se na poziv Uzvišenog Allaha i doći na kapiju oprosta. Iako mi griješimo i pravimo propuste, Uzvišeni Gospodar poziva nas da činimo tevbu i obećava nam oprost: "Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.' I povratite se Gospodaru svome i pokorite Mu se prije nego što vam kazna dođe -- poslije vam niko neće u pomoć priskočiti." (Ez-Zumer, 53--54)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozivajući nas na tevbu, kaže: "O ljudi! Pokajte se svome Gospodaru, jer ja Mu se zaista kajem po stotinu puta dnevno!" (Muslim). Skupina koja se kaje odaziva se Allahu i traži utočište kod Njega, a onaj koji je kod Njega utočište zatražio, dobio je svaku bitku i poniženja se sačuvao. Svaki rob treba potražiti utočište kod Njega, jer je Njegova milost veća i od milosti majke prema svome djetetu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Tako mi Allaha, Uzvišeni Allah milostiviji je prema Svojim robovima nego majka prema svome djetetu." (Buhari i Muslim)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u dovi ovako kaže: "Nema spasa i nema utočišta osim kod Tebe!" (Buhari), a u drugoj dovi kaže: "Utječem se Tvome zadovoljstvu od ljutnje Tvoje, Tvome oprostu od kazne Tvoje, i utječem se Tebi od Tebe." (Muslim)

Zaista su spas i pobjeda u iskrenom i istinskom odazivu i povratku Allahu.  

Nastavit će se...