Menu

Osvrt na knjigu Čudesna Knjiga – radost srca mog

Tema Ostale temeČitanje 4 minute

Dr. Safet Kuduzović, Čudesna knjiga – radost srca mog, Sarajevo, 2019. godine, broj strana 300.


Neprijatelji islama dobro znaju gdje se krije snaga muslimana i nastoje da nas udalje što više od poznavanja, učenja i praktikovanja vjere. Mi smo u velikoj potrebi za znanjem koje će nas zaštititi od svih tih nasrtaja. Upravo je autor ove knjige, ovim djelom, ukazao na značaj i vrijednost prvog izvora vjere.

Posebice se radujem kada pristupim čitanju izdanja uvaženog dr. Safeta Kuduzovića. Preciznost, konciznost, raznovrsnost i visok stil su ono što krasi svaku knjigu ovog autora. Iza ovakvih blaga nesumnjivo su sati i dani predanog i odgovornog rada.

Na vrijednost ovog djela ukazuje nam sama tematika. Ono je u potpunosti posvećeno Kur’anu, prvom izvoru naše vjere, za koji autor kaže da je “Njegovo svjetlo na zemlji, lijek za ljudske duše i tijela, vodilja do Allahovog zadovoljstva”, “najveća mudžiza” i “najveći Allahov dar čovječanstvu” koji “jamči ljudima da neće skrenuti s Pravog puta sve dok budu slijedili njegove upute”.

Knjiga se sastoji iz uvoda i dva poglavlja. U uvodnom dijelu autor ukazuje na značaj Kur’ana, njegovog podučavanja i rada po njemu. Prvo poglavlje govori o imenima, svojstima i odlikama Kur’ana, te odlikama sura i ajeta, dok drugo poglavlje tretira propise koji se odnose na Mushaf.

Autor navodi pet imena časnog Kur’ana i dvadeset osam svojstava kojima je opisan, a koja su “spomenuta u jasnim i nedvosmislenim ajetima”. Najveći dio knjige zauzima govor o odlikama: “Veličanstveni Kur’an, Allahov govor, kojem neistina ne može prići do Sudnjeg dana, ima brojne odlike koje su spomenute kako u Kur’anu tako i u vjerodostojnom sunnetu.” U ovom djelu navodi se četrnaest odlika Kur’ana na koje je ukazano u u ajetima i šesnaest odlika iz sunneta našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, a potom na nešto više od stotinu dvadeset stranica stranica navodi nazive i odlike kur’anskih sura i ajeta.

Na tih stotinu dvadeset stranica stranica autor navodi preko stotinu vjerodostojnih, stotinu dvadeset apokrifnih i četrdeset slabih predaja za koje autor kaže: “U narednim redovima navest ćemo odlike kur’anskih sura ili ajeta koje su zabilježene u autentičnim predanjima” i “citirat ćemo mnoga slaba i apokrifna predanja s namjerom da upozorimo čitaoce na njih, a nikako s namjerom da dokazujemo tim hadisima”. U posljednjem poglavlju navodi se četrdeset pet propisa koji su vezani za Mushaf, među kojim se nalaze mnogi koji su danas predmet rasprava.

Značajno je ukazati na to da je autor koristio preko tri stotine navedenih izvora i da je na početku knjige pojasnio “osnovne metode koje su korištene u pisanju ovog djela, da bi tako čitalac imao potpuniju predstavu o samoj knjizi”.

Završit ću riječima uvaženog muftije sandžačkog hfz. Abdurahman-ef. Kujevića: “Brojni islamski učenjaci pisali su vrijedna djela u kojima su ukazivali na vrijednost i nenadmašnost Kur’ana, posljednje Allahove objave, u kojima su govorili o vrijednosti i odlikama kur’anskih sura i ajeta, i o potrebi da se upoznaju sa propisima koji se odnose na Allahovu Knjigu. Jedno od tih djela jeste i djelo Čudesna Knjiga, autora dr. Safeta Kuduzovića, u kojem na znalački i argumentiran način govori o vrijednostima i odlikama kur’anskih sura i ajeta i upoznaje nas sa propisima koji se odnose na Mushaf, a koje treba poznavati svaki vjernik.”