Menu

Osvrt na knjigu Poslanička medicina

Tema Ostale temeČitanje 7 minuta

Dr. Safet Kuduzović

Poslanička medicina

Stichting Hidžra, Sarajevo, 2022. godine

Broj strana: 702

Rekao je Uzvišeni Allah: "Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati" (En-Nahl, 18). Allah nas u ovom ajetu obavještava o nemogućnosti prebrojavanja svih blagodati koje su nam date, a nemoguće ih je prebrojati jer ih je veliki broj, a mnoge od njih i ne znamo.


Neke blagodati su veće, a neke manje, ali su sve one za nas bitne, jer bez njih ne bismo mogli, ili teže bismo mogli, izvršiti svoje obaveze na dunjaluku i uspješno se pripremiti za ahiret.

Jedna od velikih blagodati datih čovjeku jeste zdravlje i zato nas naša vjera podstiče da budemo zahvalni svome Stvoritelju na toj blagodati i da je čuvamo. Mnogi su obmanuti u pogledu ove blagodati i vidimo nemar koji se proširio društvom, a i bolesti koje se nažalost ne liječe adekvatno. Otuda je djelo Poslanička medicina od izuzetne važnosti jer nas podsjeća na ovu blagodat i ukazuje na načine na koje ćemo sačuvati svoje zdravlje.

"Kako je ljudsko zdravlje neprocjenjivo i kako su ljudi na putu očuvanja zdravlja spremni žrtvovati i milo i drago, neki su u tome vidjeli priliku da lako dođu do zarade nudeći raznorazne proizvode za koje tvrde da su dio poslaničke medicine i da su pouzdan lijek za određene bolesti. Knjiga Poslanička medicina omogućit će čitaocu da s lakoćom razdvoji stvarne preporuke Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od onih koje mu se lažno pripisuju, jer upravo tome autor posvećuje posebnu pažnju, s obzirom na to da ukazuje na stepen vjerodostojnosti svih navedenih predaja i prenosi ocjene najeminentnijih učenjaka hadiske znanosti, a istovremeno upozorava na apokrifne i slabe predaje za koje se tvrdi da potječu od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iako u stvarnosti nije tako." (Iz predgovora prof. dr. Hakije Kanurića)

"Ovo djelo dr. Kuduzovića pisano je jednostavnim, jasnim stilom sa izrazitim referiranjem na sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uz valorizaciju svih navedenih predaja, verifikaciju i ocjenu autentičnosti, što ovom radu daje naučnu vrijednost, koju u ovom segmentu rijetko nalazimo kod drugih autora, što je dovelo do toga da je broj referenci u fusnotama preko tri hiljade uz činjenicu da se u nekoj od njih navodi i na desetine izvora uvećavajući autorski doprinos na jedan nevjerovatan nivo za jedno ovakvo naučno djelo." (Iz predgovora prof. dr. Muharema Štulanovića)

Djelo se sastoji od uvoda, dva velika poglavlja i nekoliko manjih.

Prije samog uvoda autor nam pojašnjava metodologiju pisanja knjige "s obzirom na to da je poznavanje metoda pisanja određenog djela put ka njegovom boljem i potpunijem razumijevanju".

U samom uvodnom dijelu autor nas uvodi u tematiku i problematiku teme ukazujući na vrijednost blagodati zdravlja i potrebu za njegovim čuvanjem i lječenjem u slučaju narušavanja istog a potom na krajnje precizan a opet sažet način u manjim poglavljima navodi propise liječenja, izvore poslaničke medicine i pitanje odnosa liječenja i oslonca na Allaha. Potom slijedi veoma važno poglavlje o preventivnoj zaštiti zdravlja u islamu kroz ishranu, čistoću, mjere zaštite prilikom odlaska na spavanje, sportske aktivnosti i druge preventivne mjere.

U prvom velikom poglavlju govori se o poslaničkom načinu liječenja bolesti pomoću lijekova biljnog i životinjskog porijekla. Učimo o čurekotu, adžvi, maslini, kani, telbini, medu, kravljem mlijeku i drugim lijekovima spomenutim u vjerodostojnom sunnetu našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a na kraju prvog poglavlja spominju se i lijekovi koji nisu biljnog i životinjskog porijekla, poput kauterizacije, hidžame i zemzem-vode.

Drugom velikom poglavlju prethodi uvod u vidu detaljnog prikaza tajanstvenog svijeta džina, kao i pojašnjenja vezana za urok i sihir.

Potom nam autor daje detaljan prikaz propisa rukje, a neke od obrađenih tema su: pitanja preventive džinskih napada, propisi kolektivne rukje, učenje rukje putem telefona, učenje rukje odsutnoj osobi, propisi liječenja snimljenom rukjom, propisi rukje za ženu, propisi udaranja bolesnika za vrijeme učenja rukje i načini postavljanja dijagnoze bolesti. Takođe autor navodi posebno bitna pitanja zabranjene rukje i greške i propuste u liječenju rukjom. Ovo poglavlje je oplemenjeno i pitanjem osobina učača rukje kao i ajetima i dovama koje se mogu učiti tokom rukje.

Autor je koristio 599 djela prilikom pisanja ovog velikog djela.

"Autor je pokazao da dobro poznaje izvornu i relevantnu literaturu koja tretira ovu tematiku na autentičan način, te je tako dao svoj doprinos u rasvjetljavanju pitanja poslaničke medicine, s posebnim osvrtom na šerijatsku rukju, ukazujući i na pogrešna shvatanja i devijantna ponašanja u pogledu ovih pitanja.\" (Iz predgovora mr. Enesa Julardžije)

"Imajući u vidu važnost očuvanja i tjelesnog i duševnog zdravlja, s posebnim osvrtom na tretman rukjom, preporučujemo ovaj rad dr. Kuduzovića za objavljivanje kao novi referentni rad iz domena Poslanikove medicine na našem jeziku, da bude jedan od izvora koji će služiti svima koji žele da se obavijeste o ovom vidu šerijatske, vjerske, ali i praktične znanosti na autentičan, utemeljen način kroz naučno verifikovane predaje o Poslanikovoj medicini, ali i zbog novih, savremenih fetvi o pitanjima koja se nameću kod ovog vida šerijatske prakse." (Iz predgovora dr. Muharema Štulanovića)

Izvodi iz djela

"Kako bi život na ovom svijetu imao smisao i svrhu, neophodno je da čovjek vodi računa o svom zdravlju. Uzvišeni Allah objavio je vjerozakonik radi čovjeka, kako bi mu bio vodilja i izvor uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu. Islam zabranjuje sve što narušava sklad ljudskog života, kao što štiti nužnosti bez kojih bi život bio nemoguć ili znatno otežan."

"Nema sumnje da liječenje predstavlja jednu od najvažnijih metoda u zaštiti ljudskih života. Od vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vodilo se računa o liječenju i medicini, iako su muslimani danas u tom pogledu znatno zaostali u odnosu na druge narode."

"Prema tome, bolesnik će tragati za lijekom, a pronalazak odgovarajućeg lijeka i izlječenje bolesnika nalazi se u Allahovoj ruci i u domenu Njegove odredbe. Ako se pronađe adekvatan lijek i ako se uzima na propisani način, doći će do izlječenja, Allahovom voljom."

"Dakle, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio je da bolesnik ustraje u uzimanju lijeka, jer odgovarajuća količina lijeka i ustrajno uzimanje daju željeni rezultat, Allahovom dozvolom, dok nedovoljna ili pretjerana količina neće rezultirati izlječenjem."

"S druge strane, čovjek koji Kur'anom liječi svoje srce od različitih bolesti, kao što su: zavist, zloba, sumnja, nemar, tvrdoća srca itd., bit će, također, prinuđen ponavljati neke ajete i razmišljati o njima na stotine puta sve dok se srce ne izliječi."