Ovako je Allahov Poslanik opisao sebe (drugi dio)

Tema AhlakČitanje 14 minuta

Ovo je drugi tekst u kojem prenosimo određene hadise Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o sebi. Svi hadisi su uzeti iz djela šejha Albanija Sahihul-džamiu es-sagir. U osnovi, to djelo je napisao poznati imam Sujuti i nazvao ga El-Džamiu es-sagir. Šejh Albani je klasificirao hadise te razdvojio, prema svom mišljenju, vjerodostojne predaje od slabih. U ovim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o sebi, ukazujući na svoje vrline, porijeklo, misiju i slično.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Ovako je Allahov Poslanik opisao sebe (drugi dio) je objavljen u broju 89, 15. mart 2019. Permalink

Još tekstova na temu Ahlak