Ovako je sebe opisao Allahov Poslanik

Tema AhlakČitanje 13 minuta

U ovom tekstu želja mi je prenijeti neke od hadisa Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o sebi. Svi ovi hadisi uzeti su iz djela Sahihul-džamiu es-sagir, šejha Albanija. U osnovi, to je djelo napisao poznati imam Sujuti i nazvao ga El-Džamiu es-sagir. Šejh Albani napravio je klasifikaciju hadisa te razdvojio, prema svom mišljenju, vjerodostojne predaje od onih koje to nisu. U ovim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o sebi, ukazujući na svoje vrline, rodoslovlje, misiju i slično.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Ovako je sebe opisao Allahov Poslanik je objavljen u broju 88, 05. januar 2019. Permalink

Još tekstova na temu Ahlak