Menu

Ovako je sebe opisao Allahov Poslanik

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema AhlakČitanje 13 minuta

U ovom tekstu želja mi je prenijeti neke od hadisa Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o sebi. Svi ovi hadisi uzeti su iz djela Sahihul-džamiu es-sagir, šejha Albanija. U osnovi, to je djelo napisao poznati imam Sujuti i nazvao ga El-Džamiu es-sagir. Šejh Albani napravio je klasifikaciju hadisa te razdvojio, prema svom mišljenju, vjerodostojne predaje od onih koje to nisu. U ovim hadisima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je o sebi, ukazujući na svoje vrline, rodoslovlje, misiju i slično.


• Muttalib b. Ebu Vedaa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Ja sam Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib. Allah je stvorio sva živa bića i meni je podario da budem najbolji od njih. Zatim ih je podijelio na dvije skupine, a meni je podario da budem iz bolje. Onda ih je podijelio na plemena, a meni je podario da budem iz najboljeg plemena. Zatim ih je razdijelio po kućama, a meni je podario da budem iz najbolje kuće i da moja duša bude najbolja.” (Ahmed i Tirmizi, hadis je sahih)

• Vasila, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Allah je odabrao potomke Kinane od Ismailovog potomstva, odabrao je pleme Kurejš iz potomaka Kinane, odabrao je porodicu Hašim iz plemena Kurejš, a mene je odabrao iz porodice Hašim.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Poslan sam u najboljoj generaciji (stoljeću) sinova Ademovih, stoljeća za stoljećem, sve dok nisam došao u stoljeću u kojem sam sada.” (Buhari)

• Ebu Musa i Benu Melhame, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam Muhammed, Ahmed, El-Mukaffi (onaj koji je zadnji došao od poslanika), El-Hašir (onaj oko kojeg se okupljaju ljudi), poslanik pokajanja i poslanik milosti.” (Muslim)

• Bera, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam vjerovjesnik, moja poslanica je istinita, a ne lažna, i ja sam sin Abdulmuttaliba.” (Buhari i Muslim)

• Džubejr b. Mut’im, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista, ja imam pet imena: ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam Hašir (onaj oko kojeg se okupljaju ljudi), ja sam Mahi (Allah sa mnom briše nevjerstvo) i ja sam Akib (posljedni poslanik).” (Buhari i Muslim)

• Amr b. Murra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedem kao što i svaki Allahov rob jede. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, kada bi dunjaluk vrijedio kod Allaha koliko krilo mušice, On ne bi napojio nevjernika od njega ni jednu čašu.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Hennad u Zuhdu od Amra b. Murre kao mursel-predaju.)

• Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedem kao što i svaki rob jede i sjedim kao i što svaki rob sjedi.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ibn Sa’d, Ebu Ja’la u Musnedu i Ibn Hibban.)

• Jajha b. Ebu Kesir, radijallahu anhu, mursel predajom, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedem kao što i svaki rob jede i sjedim kao i što svaki rob sjedi jer ja sam, uistinu, samo rob.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ibn Sa’d i Bejheki.)

• Ibn Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čujete mujezina da uči ezan, izgovarajte isto što i on, pa donesite salavat na mene, jer ko na mene donese jedan salavat, Allah će mu dati nagradu kao da ih je izgovorio deset. Potom mi tražite El-Vesilu, mjesto u Džennetu, koje će biti dato samo jednom Allahovom robu, a ja želim da taj rob budem ja. Ko meni bude tražio El-Vesilu, zaslužit će moj šefat.” (Muslim).

• Prenosi Sebaba b. Asim, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam sin Avatika (množina Atika, žensko ime, a tri pranene Poslanika nosile su to ime) iz plemena Sulejm.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Seid b. Mensur u Sunenu i Taberani.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam Ebul-Kasim (Kasimov otac). Allah je taj koji daje (dijeli) a ja raspoređujem (“kasim”, a ime Kasim ustvari to i znači, onaj koji dijeli, raspoređuje).” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Hakim.)

• Jedan ensarija, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja se od vas najviše bojim Allaha (najbogobojazniji) i najbolje poznajem Allahove granice (propise).” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed.)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam poslanik koji će na Sudnjem danu imati najviše sljedbenika među vjerovjesnicima i ja sam prvi koji će pokucati na džennetsku kapiju.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam od svih ljudi najpreči Isau, sinu Merjeminu, i na ovom i na onom svijetu. Između mene i njega nije bilo vjerovjesnika, a vjerovjesnici su braća po ocu, a majke su im različite, ali im je vjera jedna (tj. vjerovanje vjerovjesnika je jedno, otac im je jedan, a njihovi šerijati su različiti, majke su im različite.” (Buhari i Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam, prema Allahovoj Knjizi, najpreči vjernicima. Koji god od vas ostavi dug ili djecu (nakon smrti i nema nasljednika da to nadoknade), pozovite me (da bih ja to izmirio) jer ja sam njegov zastupnik. A koji god od vas ostavi imetak (naslijeđe) pa neka tim imetkom da prednost svojoj porodici, ma ko bili.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam preči vjernicima od njih samih. Koji god vjernik umre i ostavi dug, na meni je obaveza da ga vratim. A ko god ostavi imetak, pa on pripada njegovim nasljednicima.” (Buhari i Muslim)

• Mikdad, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam preči svakom vjerniku od njega samog. Ko od vjernika umre i ostavi dug (koji se ne može odužiti) ili djecu, pa to je moje (ja ću vratiti). A ko ostavi imetak (naslijeđe), pa on pripada njegovim nasljednicima. Ja sam zaštitnik (nasljednik) svakom onom ko zaštitnika nema, nasljeđujem njegov imekat (tj. prenosim ga u bejtul-mal/državni budžet) i oslobađam njegovog roba. I daidža je nasljednik onom ko nasljednika nema, nasljeđuje njegov imetak i otplaćuje njegovu krvarinu.” (Hadis je hasen, a bilježi ga imam Ebu Davud.)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam prvi od ljudi koji će se zauzimati u Džennetu (zauzimanje za ulazak u Džennet ili uvećanje stepena u njemu), i ja od svih vjerovjesnika imam najviše sljedbenika.” (Muslim)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam prvi šefadžija u Džennetu (zauzimanje za ulazak u Džennet ili uvećanje stepena u njemu). Nijednom se poslaniku nije odazvalo (ljudi) koliko meni i među vjerovjesnicima ima vjerovjesnik kojem iz njegovog ummeta nije povjerovao niko osim jednog čovjeka.” (Muslim)

• Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam prvi koji će uzeti halku džennetske kapije i prodrmati je (da se otvore i Poslanik će prvi ući u Džennet).” (Hadis je sahih, a bilježe ga imami Ahmed i Tirmizi.)

• Ubada b. Samit, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Ja sam dova Ibrahimova (molio je Allaha da pošalje poslanika od stanovnika Meke), a zadnji koji je obveselio mojim dolaskom (nagovijestio je poslanički dolazak) jeste Isa, sin Merjemin.” (Hadis je sahih, a bilježi ga Ibn Asakir.)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Ja sam predvodnik ljudi na Sudnjem danu, prvi nad kim će se kabur otvoriti, prvi koji će se zauzimati (na Sudnjem danu i u Džennetu) i prvi čije će zauzimanje biti prihvaćeno.” (Muslim)

• Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Ja sam predvodnik ljudi na Sudnjem danu, ali to nije hvaljenje. U mojoj ruci je zastava zahvale (hamda), ali to nije hvaljenje. I nema nijednog vjerovjesnika, od Adema i svih ostalih, a da toga dana neće biti pod mojom zastavom. I ja sam, ali to nije hvaljenje, prvi koji će se zauzimati i prvi čije će zauzimanje prihvaćeno biti.” (Hadis je sahih, a bilježe ga Ahmed, Tirmizi i Ibn Madža.)

• Džundub, Ibn Mesud i Džabir b. Semura, radijallahu anhum, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja ću vas preduhitriti na Vrelu (Havdu).” (Buhari i Muslim)

• Mikdad, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam nasljednik onome ko nema nasljednika; oslobađam njegovog roba i nasljeđujem njegov imetak (tj. prenosim ga u bejtul-mal/državni budžet). I daidža je nasljednik onome ko nasljednika nema; oslobađa njegovog roba i nasljeđuje njegov imetak.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ebu Davud i Hakim.)

• Sehl b. Sa’d, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja i štićenik jetima bit ćemo u Džennetu ovako (pa je pokazao na svoja dva prsta).” (Buhari)

• Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja i štićenik jetima, koji je njegov (od njegove rodbine) ili nekog drugog (koji nije od njegove rodbine) smo u Džennetu. A onaj ko brine za udovicu i siromaha je kao borac na Allahovom putu.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Taberani u El-Evsatu.)

• Ibn Mesud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja samo čovjek, zaboravljam kao što i vi zaboravljate. Pa kada neko od vas zaboravi nešto (u namazu), neka učini dvije sedžde dok je još na sjedenju.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Ibn Madža.)

• Mahmud b. Lubejd, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja samo čovjek, oko suzi i srce je dirnuto, ali nećemo reći ono što izaziva srdžbu Gospodara. Tako nam Allaha, mi smo, o Ibrahime (sin Poslanikov), zbog tebe (njegove smrti) veoma tužni.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ibn Sa’d).

• Talha, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja samo čovjek kao i vi, a mišljenje moje može pogriješiti, a može i potrefiti. Ali kada vam kažem: ‘Rekao je Allah’, pa ja na Allaha ne mogu slagati.” (Hadis je sahih, a bilježe ga imam Ahmed i Ibn Madža.)

• Prenosi Rafi b. Hudejdž, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja samo čovjek, pa kada vam naredim nešto od vaše vjere, toga se i prihvatite, a kada vam naredim nešto što je samo moje mišljenje, onda znajte da sam ja samo čovjek.” (Muslim)

• Ummu Selema, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja sam samo čovjek, a vi svoje parnice podižete meni. Možda će neki od vas biti uvjerljiviji u svom dokazivanju od drugog, i ja, na osnovu onoga što od njega čujem, presudim u njegovu korist. Zato, ako nekom od vas presudim nešto što pripada njegovom bratu, neka od toga ništa ne uzima jer neka zna da sam mu time dodijelio dio džehennemske vatre, pa neka je uzme ili neka je ostavi.” (Buhari i Muslim)

• Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Zaista sam ja samo čovjek i ja sam molio Svoga Uzvišenog Gospodara da, kojeg god muslimana izgrdim ili ga uvrijedim, da mu to bude čišćenje i nagrada.” (Muslim)