Menu

Zanimljivosti - broj 88

Tema ZanimljivostiČitanje 9 minuta

Najduži vremenski period za čuvanje sjemenki je petnaest godina

Uzvišeni Allah kaže: “Sijat ćete sedam godina uzastopno”, reče, “pa ono što požanjete, u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti, jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostat će jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. Zatim će, poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti.” (Jusuf, 47–49)


(Dr. Abdulmedžid Belabid, Rabita a’lem islami)

Broj riječi u arapskom jeziku

Mnogi ljudi nisu upoznati s tim da je 18. decembar Svjetski dan arapskog jezika. Godine 1948. Treća Generalna konferencija UNESCO-a, koja je održana u Bejrutu, odlučila je da arapski, pored engleskog i francuskog, postane treći radni jezik upravnih tijela koja se sastaju u nekoj zemlji u kojoj se govori arapski jezik. Preko četiri stotine i dvadeset miliona ljudi govori ovim jezikom, a još veći broj ljudi koristi ovaj jezik u obredoslovlju iako ga ne razumiju. (unesco.org)

Vrijednost i pozicija arapskog jezika u islamu je posebna. Kur’an časni objavljen je na arapskom jeziku, u Džennetu će se govoriti arapskim jezikom, naš voljeni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegova porodica i ashabi govorili su arapskim jezikom.

Ovaj jezik izdvaja se od ostalih jezika po bogatom i nenadmašivom vokabularu i fascinirajućoj stilistici koja ostavlja bez daha. Interesantno je poređenje broja riječi iz ovog jezika i ostalih svjetskih jezika.

U poređenju broja riječi koje se nalaze u najvećim rječnicima, neki istražitelji došli su do saznanja da u arapskom jeziku ima oko 12.300.000 riječi, dok u engleskom jeziku ima oko 600.000 riječi, u Francuskom oko 150.000, a u ruskom oko 130.000. (sebilcenter)

Ovo nisu brojke oko kojih se ne može diskutirati. Iako je teško izbrojati sve riječi i ovisno od metodologije može se doći do manjeg broja riječi, ono što je jasno jeste da je arapski najbogatiji jezik sa najvećim mogućnostima za izražavanje.

Životinje imaju izuzetan osjećaj za vrijeme

Životinje imaju urođen osjećaj za vrijeme, zaključak je istražitelja. Biolozi sa Northwestern University iz SAD-a pustili su miševe da trče u cilindru koji se okreće, a u istom momentu mogli su da vide virtualna vrata. Nakon šest sekundi trčanja vrata su se virtualno otvorila, a miševi su dobili nešto stvarne hrane. Nakon toga eksperiment je promijenjen i virtuelna vrata su nestala, ali miševi su prestali trčati nakon tačno šest sekundi.

Tokom eksperimenta mozak miševa je skeniran. Upadljivo je bilo da je određeni dio mozga bio aktivan, to je dio koji prerađuje informaciju koja se tiče prostora. Biolozi vjeruju da je u tom dijelu mozga i neka vrsta internog sata, koji upozorava miša da je prošlo šest sekundi. Nakon šest sekundi ovaj dio mozga je opet postao miran, zadatak je izvršen.

Istražitelji tvrde da ovo objašnjava pojavu da životinje veoma često precizno mogu odrediti vrijeme kad će se vlasnik vratiti kući, one kao da imaju sat. Isto tako životinje mogu dobro odrediti kad je vreme za hranu. Možda su i ljudi prije imali taj osjećaj bolje razvijen, prije nego što su izmislili sat. (faqt.nl)

Slavljen neka je Uzvišeni Allah, koji je sve stvorio! On kaže: “O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: ‘Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi im mušica nešto ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!’” (El-Hadždž, 73)

Kamata u kršćanstvu

U Bibliji se kamata izvorno naziva “ribit”, slično kao u arapskom jeziku u kojem se koristi termin “ribā” i znači bespravno uvećanje.

Ovo su neki od citata iz Biblije koji govore o zabrani kamate i kako je Isus, tj. Isa, alejhis-selam, rastjerao kamatare:

“Potom uđe Isus u hram Božji, istjera van sve kupce i prodavce u hramu, isprevrnu stolove mjenjačima i klupe trgovcima golubova i reče im: ‘Stoji pisano: ‘Kuća moja neka se zove kuća molitve! A vi načiniste od nje špilju razbojničku.’” (Matej, 21:12–13)

“Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamatu!” (Knjiga Izlaska, 22:25)

“Ima ih koji i mito primaju da krv proliju. Uzimaš ujam i pridatak, od bližnjega silom otimaš, a mene zaboravljaš – riječ je Jahve Gospoda.” (Ezekiel, 22:12)

“Posuđuje uz dobit i uzima pridavak – ne, takav sin neće živjeti! Učinio je te gadosti i umrijet će, a krv će njegova na njega pasti.” (Ezekiel, 18:13)

Kamata bila zabranjena i prijašnjim narodima koji su primili objavu: kršćanima, židovima itd. U Kur’anu se kaže: “I zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili.” (Alu Imran, 161)

“O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici.”

(El-Bekara, 278)

(Almir Čolan, islamskefinansije.com)

Koliko je velika najveća životinja na svijetu?

Plavi kit je težak kao 2.667 ljudi, kad bismo računali da je prosječna težina čovjeka 70 kg. Pored plavog kita u koloni može plivati čak 17 ljudi. Srce plavog kita je veliko kao auto Mini Cooper. Plavi kit je dugačak kao šest velikih bijelih ajkula. Plavi kit je dugačak kao košarkaški teren, odnosno kao kolona od tri M1 Abrahams tenka. Jezik plavog kita je velik kao prosječni azijski slon. Za samo jedan dan on može pojesti 40 miliona krila (male rakolike životinje, plankton). Usta plavog kita su toliko velika da u njih može stati 420.560 hamburgera, što je jednako oko 3,6 tona hrane. (National Geographic)

U ovom kontekstu veoma je interesantan i slučaj Junusa, alejhis-selam, kojeg je progutala ogromna riba. U Kur’anu se kaže: “I Junus je bio poslanik. I on pobježe na jednu lađu prepunu i baci kocku i kocka na njega pade, i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor.” (Es-Safat, 139–142)

Tako se Junus, alejhis-selam, našao zatočen u najčudnijoj od svih tamnica u koje je neki čovjek dospio. Morao je ostati stiješnjen u utrobi kita, u mraku mnogih tmina koje su ga i odozdo i odozgo okružile, bez znanja o tome koliko će sve to trajati. Allahova volja nije bila da on umre, tako da je u mračnoj kitovoj utrobi bio zaštićen od želučanih sokova za varenje i od svih drugih opasnosti koje su mogle ugroziti njegov život, a i zraka i svega drugoga što mu je bilo neophodno za održanje gologa života imao je u nužnoj mjeri. (Kazivanja o vjerovjesnicima)

Boraveći u tminama, Junus, alejhis-selam, iz krajnjih dubina srca obraćao se Allahu riječima: “La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin! – Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si, a prema sebi sam se ja zaista ogriješio!”, iskreno se kajući i ujedno Ga hvaleći, slaveći i veličajući. Lijepo je ovu dovu učiti kad se čovjek nađe u nekoj teškoj situaciji ili općenito.