Menu

Palestina -- ispit na kojem je ummet pao!

Tema Ummet danasČitanje 7 minuta

Već godinama pričamo kako je Palestina rak-rana ovog ummeta. To je krajnja tačka na kojoj se propituje snaga ummeta, a očevici smo da je ta snaga veoma slaba. Ne želim da ovo bude jedan od tekstova koji će samo kritikovati arapske vladare i koji će svu krivnju prebacivati na njih. Naravno da je na njima najveća odgovornost, ali Palestina je ispit na kojem je čitav ummet pao. Izuzeci se mogu pronaći, ali to je sad najmanje bitno jer je ogromna bol i patnja koju doživljavaju naša braća i sestre (iako me je iskreno i stid pisati naša braća i sestre). Više nas može smiriti saznanje da će njih Allah obradovati šehadetom, da će im svu bol i patnju nadoknaditi na budućem svijetu, nego naša nada da će ummet izaći iz letargičnosti, a desit će se i to jednom, ako Bog da.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike