Menu

Pčela kao primjer vjernicima

Tema Da'vaČitanje 9 minuta

Osobina pčele jeste i to da ona nikada ne slijeće na strvinu niti na bilo kakav izmet, prenoseći njegove prljave tragove i neugodne mirise. Isto tako, vjernik ne odlazi na mjesta grijeha, harama, tame, niti govori ono što je ružno, niti prenosi tuđe riječi ili potvore. Zatim, kako pčela, tako i vjernik, ne gleda da li još neko radi ili neradi, vjernik uvijek radi i u svakom momentu je na usluzi svojoj zajednici. Nikada ne troši svoje vrijeme na nebitne stvari, poput analiziranja tuđih postupaka, nego se trudi da što više radi na ličnom napredovanju u svakom pozitivnom smislu. 


Imam Bejheki, Allah mu se smilovao, bilježi hadis u svojoj knjizi Šu'ebul-Iman kojeg prenosi od Abdullaha b. Amra, radijellahu ahnu, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Primjer vjernika je kao primjer pčele! Jede ono što je čisto (dobro, halal), proizvodi ono što je čisto, i stane (na grančicu) pa niti je slomi niti je uništi.” (Hadis hasen, Sahihu Džami'a 5847, Albani)

Koje su to posebnosti pčele?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio je u navedenom hadisu vjernika sa pčelom. Iz hadisa zaključujemo da ovo poređenje nije djelimično, nego potpuno. Kada kažemo da je ova usporedba vjernika sa pčelom potpuna, time želimo kazati da vjernik liči na pčelu utoliko kolika je pčela korisna sebi i drugima, tj. ima sve dobre osobine koje pčela posjeduje. Zato Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu spominje samo ona svojstva koja su dostojna i u datom trenutku najvrednija spominjanja u kontekstu jednog dobrog vjernika, ostavljajući onima koji ga slušaju da razmisle i o mnogim drugim kvalitetima ove male ali jako sofisticirane životinje. Mi ćemo u ovom tekstu pokušati podrobnije objasniti riječi plemenitog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u navedenom hadisu. Dakle, kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: „Jede ono što je čisto (dobro, halal), proizvodi ono što je čisto, i stane (na grančicu) pa niti je slomi niti je uništi.“ Sve navedene osobine pčele u hadisu izdvajaju je od svih drugih insekata. Dakle, samo ona, u odnosu na sve druge insekte, ima ove lijepe osobine. Pčela je jedina koja prenosi polen sa cvijeta na cvijet i tako ih međusobno oplođuje. Također, ona se spušta samo na čiste i mirisne cvjetove, zaobilazeći one druge neugodnih mirisa. S druge strane, skakavci, ose, komarci i drugi insekti su prenosnici zaraza, otrova, nečistoća, pa čak i faktori koji svojim nepravilnim prenošenjem polena blokiraju međusobno oprašivanje biljaka, a samim tim mnogobrojne voćke čine neplodnim... Allah, azze ve dželle, nadahnuo je pčelu, kao što smo spomenuli, da odabire najbolje i najčišće cvjetove koji su osnovna sirovina za med. Stoga, med koji se može naći u šumama, planinama, u šupljinama drveta ili drugim mjestima na kojima su pčele napravile svoja staništa, je mnogo zdraviji, kvalitetniji i ukusniji od meda kojeg su napravile pčele iz košnice koje su jele ono što su im ljudi nametnuli. Međutim, bez obzira na to odakle se hrani, med, koji se proizvodi u želudcu pčele je najbolja i najčišća izlučevina od svih drugih životinjskih izlučevina i ona je korisna u potpunosti. Upravo zbog toga Kur’ani Kerim hvali i blagosilja ovu malu životinju. Pčela je takva vrsta insekta da ni na koji način ne oštećuje ili uništava biljku, kao što nas o tome obavještava plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Dok osa ili skakavac npr. to rade. Njene ruke i noge su takve građe da nježno i brižno dodiruju stablo ili cvijet biljke, tako da ni na koji način ne pravi štetu. Još jedna odlika ovog čudnovatog Allahovog stvorenja jeste da nikada nikog ne napada prva. Pčela napada samo onog ko želi nju da povrijedi. Ako se osjeća ugroženom od strane drugih životinja ili ljudi, pčela će prvo zujanjem upozoriti potencijalnog napadača , pa tek onda napasti. S druge strane, opet imamo suprotan primjer kod ose, koja napada i zbog najmanjeg pokreta zvuka.

Posebnosti pčele koje nisu spomenute u hadisu

Pčela uporno radi i trudi se, tokom čitavog dana gradeći svoje ćelije (saće), a time i čitave gradove. Zatim, pčela veliki trud ulaže i na čuvanju i pomaganju svojih potomaka. U zaštiti potomaka, pčele pokazuju zavidnu hrabrost, napadajući mnogo veće i jače protivnike. Slijedeća stvar koja pčelu izdvaja i uzdiže u odnosu na druge životinje jeste ljubav za timskim (džematskim) radom. Treba li napominjati da je jak i kompaktan džemat jedna od osnovnih stvari za napredak i uspjeh vjernika, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu?! Slijedeća pohvalna osobina pčele jeste da ona nikada ne izbjegava posao ili se buni zbog teškoće. Naprotiv, Allah ju je stvorio takvom da šuti i radi, ne očekujući ničiju pohvalu niti posebno mjesto u svojoj ćeliji. Nakon što smo saznali ove pojedinosti, sasvim nam je jasno, zašto je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio vjernika sa pčelom, opisujući sve te lijepe osobine pčele, vidimo da su to, ustvari, osobine dobrog korisnog vjernika.

Svojstva vjernika u usporedbi sa pčelom

Vjernik je dobar čovjek! Trudi se da jača iman u svome srcu, a svoje strasti sputava i upražnjava samo na halal način. Takvim odnosom prema svojim strastima vjernik je izvor svakog dobra, kako za sebe, tako i za druge ljude uopšte. Zato, vjerničko srce ne prihvata ništa osim onoga što mu je Allah dozvolio, pa je njegova zarada i kompletna nafaka halal i dobra, njegov govor je čist i lijep, njegova djela su dobra, njegovi ibadeti su puni bogobojaznosti i smirenosti, njegova hrana koju jede je halal, piće koje pije je halal, odjeća koju nosi je halal. Nakon svih ovih dobrih osobina vjernika, koje je imao na dunjaluku, on zaslužuje da mu se na Sudnjemu danu kaže: “Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njega, u njemu ćete vječno boraviti.” (Prijevod značenja Ez-Zumer, 73). A Džennet je prebivalište samo dobrih vjernika koji ce ući u njega. Zatim, vjernik neće drugima dati ono što ne želi sebi, poput pčele koja pravi tako ukusan, sladak i prije svega koristan med, a potom ga koriste ljudi. Dakle, ako se nešto uradi ili napravi dobro, ono koristi drugima. Ako čovjek svojim znanjem uradi neko dobro sa iskrenim nijetom, to dobro će ostati i poslije njega koristeći narodu, a samim tim i njemu na Sudnjemu danu. Osobina pčele jeste i to da ona nikada ne slijeće na strvinu niti na bilo kakav izmet, prenoseći njegove prljave tragove i neugodne mirise. Isto tako, vjernik ne odlazi na mjesta grijeha, harama, tame, niti govori ono što je ružno, niti prenosi tuđe riječi ili potvore. Zatim, kako pčela, tako i vjernik, ne gleda da li još neko radi ili neradi, vjernik uvijek radi i u svakom momentu je na usluzi svojoj zajednici. Nikada ne troši svoje vrijeme na nebitne stvari, poput analiziranja tuđih postupaka, nego se trudi da što više radi na ličnom napredovanju u svakom pozitivnom smislu. Pčela putujući od svoje ćelije do cvijeta nikog ne uznemirava niti ikom pravi probleme, baš kao vjernik koji gleda samo svoja posla i ostavlja ono što ga se ne tiče, kao što Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje potpunog vjernika. Već smo spomenuli da je pčela životinja koja voli zajednicu i koja sama ne moze živjeti. I u ovoj osobini pčele ćemo prepoznati vjernika! Vjernik mora da živi u muslimanskom džematu, u suprotnom, bude li se odvojio od džemata, njegov iman vremenom će da oslabi, a zatim će potpuno da propadne. Stoga, vjernik je taj koji radi poput pčele da svoj džemat učini što boljim i kvalitetnijim, i to prvo izgrađujući sebe i svoj iman. Jer izgradnjom sebe, mi izgrađujemo kompletan džemat! Uzmimo sebi za primjer pčelu i njene osobine koje smo nabrojali, kao vodilju kroz naše živote!