" />
Menu

Praktični način pisanja oporuke

Tema Da'vaČitanje 1 minut
Oporučujem vam da me okupa osoba koja poznaje način kupanja po sunnetu i koja je bogobojazna i vjernik. Osobi koja će me gasuliti oporučujem – kako bi zadobila ogromnu nagradu kod Allaha – da sakrije sve loše što primijeti na meni i da nikome ne govori o tome, tražeći time samo Allahovo zadovoljstvo. Prenosi se od Alije b. Ebi Taliba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko ogasuli umrlog pa sakrije njegove mahane, Allah će prekriti njegove grijehe, ko obuče umrlog u kefine, Allah će ga zaodjenuti sundusom (mehkom svilom)." ( Taberani u "Kebiru" s vjerodostojnim lancem prenosilaca, Sahihu Džami'a 6403 Albani.)