Menu

Susret sa Bejtullahom

Tema Žena muslimankaČitanje 1 minut
Tokom cijelog putovanja, i kasnije u obredima hadždža, Emina je nastojala da bude u najboljem društvu. Tražila je među sestrama one koje su se, po njenom skromnom sudu, čvrsto pridržavale  vjere. Znala je da će joj dobro društvo biti od pomoći i koristi. Posavjetovat će je kad pogriješi i podučiti kada nešto ne bude znala. One su uvijek, a naročito  tokom hadždža, daleko od ogovaranja, prenošenja tuđih riječi, zavidnosti i nemara. Sa njima će na najbolji način iskoristiti vrijeme u raznim ibadetima – učenju Kur'ana, spominjanju Allaha, upućivanju dove i učenju vjerskih propisa.