Menu

Plodovi iskrene bogobojaznosti

Tema AhlakČitanje 5 minuta

Uzvišeni Allah naredio nam je da izvršavamo Njegove naredbe, tj. islamske propise poput namaza, posta, hadža i drugih ibadeta koji spadaju u vidljive ibadete, a dao je da stvarnost ibadeta bude u nutrini čovjeka, tj. u srcu. U hadisu se kaže: “Islam je vanjština, a iman je u srcu.” (Ahmed, Musned; Ibn Ebu Šejba; Musannef)

Musliman ne smije dopustiti da ispunjava jednu od ove dvije stvari bez druge, da izvršava propise vjere bez imana, niti da ima samo iman bez propisa vjere, jedino kada to dvoje spoji, imat će potpunu nagradu. Od ibadeta koji spadaju u srčane jeste bogobojaznost, to ne može pokazati nekome niti mjeriti, to je isključivo između čovjeka i Gospodara.


Onoliko koliko čovjek bude imao bogobojaznosti imao u srcu, izvršavajući obaveze koje Gospodar traži od tebe, toliko ćeš uživati plodove te bogobojaznosti na ovom i na budućem svijetu. Ima puno definicija šta je to bogobojaznost, međutim, jedna je posebno jednostavna i lahka, a to je definicija Alije, radijallahu anhu, koji je kazao: “Bogobojaznost je strah od Allaha, postupanje po Objavi, zadovoljstvo u malim stvarima i spremanje za Dan povratka.” Kada primijenimo ove stvari koje su spomenute u definiciji, onda dobivamo puno dobra koje nam je Uzvišeni obećao, a On nije roba ostavio na cjedilu.

Plemeniti Gospodar u Kur’anu kaže: “A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći, i opskrbit će ga odakle se i ne nada, onome koji se u Allaha uzda On mu je dovoljan” (Et-Talak, 2–3). Bogobojaznost ili strah od Allaha, postupanje u skladu sa onim što je On naredio i klonjenje od onoga što je On zabranio, sve su ovo razlozi da Allah čovjeku nađe izlaz iz teškoće u koju upadne ili tjeskobe koja ga zadesi.

Rijetki su oni koji nemaju prepreka i nedaća na ovom svijetu, pa pohrlimo Milostivom Allahu jer On zna najbolje nas i naše probleme. Prvo obećanje je izlaz iz poteškoća i oslobađanje briga. Drugo, Allah će ti olakšati puteve do nafake pa čak tamo gdje nisi ni pomislio, i treće je oslonac na Allaha koji je robu, ukoliko bude iskren, dovoljan. Njemu ne promiče ništa i On je svemu odredio kraj.

Ko želi znanje, neka se boji Allaha, kao što to Uzvišeni kaže: “Bojte se Allaha, Allah vas uči” (El-Bekara, 282). Potrudi se u traženju znanja uz bogobojaznost, pa ćeš tako stići do spoznaje i do svjetla.

Ko želi da mu Allah olakša, neka se boji Allaha jer je On kazao: “Onaj ko se bude bojao Allaha, naći će u svakoj stvari olakšanje” (Et-Talak, 4). Ovim riječima Allah unosi radost u srca Svojih robova i oni su svjesni da, ukoliko Ga se budu istinski bojali, On će im olakšati poteškoće na koje naiđu na ovom i budućem svijetu.

Ko želi oprost grijeha, neka se boji Allaha. Uzvišeni Allah kaže: “A onome ko se bude bojao Allaha, Allaha će mu preko ružnih postupaka preći i još mu veliku nagradu dati” (Et-Talak, 5). Najveći uspjeh koji vjernik može da zasluži jeste Džennet i spas od Vatre, pa će vjernik taj najveći uspjeh zaslužiti bogobojaznošću i saburom na pokornosti Uzvišenom.

Ko želi Džennet kao vječnu nagradu i stalno uživanje, neka se boji Allaha. “Takav Džennet ćemo dati od robova onima koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili” (Merjem, 63). U drugom ajetu Uzvišeni kaže: “Ovakav Džennet obećan je onima koji se budu Allaha bojali; vrtovi sa rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom, to će biti nagrada onima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti” (Er-Ra’d, 35). Ovdje nam Uzvišeni objašnjava da je Džennet za bogobojazne, i stoga svaki vjernik treba znati da je upravo njemu najviše potrebna bogobojaznost kako bi uz nju ostvario svoje ciljeve i postigao uspjehe. Kada se budeš trudio, nije isključeno da ćeš nailaziti na iskušenja, nedaće itd., ali ti ustraj i bori se, jer i bolji od tebe bili su iskušavani, poput poslanika i dobrih Allahovih robova, pa su uz iskreni oslonac na Allaha uspjeli, a spomen na njih ostao je do danas. Strpljivost u iskušenjima i zahvalnost na blagodatima pokazatelji su jačine tvoje bogobojaznosti i jačine tvoje vjere. I znaj da je ova vjera objedinila sva dobra, pa ko ustraje na tim dobrima i bude ih čuvao, on je od bogobojaznih.

Na kraju, Uzvišenog Allaha molim da nas učvrsti i uputi na put istine, da nas učini Svojim iskrenim bogobojaznim robovima, da primi od nas ono čime je On zadovoljan i podari da budemo stanovnici Dženneta! Amin!

Piše: Abdullah ef. Tričić