Menu

Počasti bogobojaznih (treći dio)

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema AkidaČitanje 10 minuta

Počasti koje je Uzvišeni Allah obećao Svojim iskrenim robovima brojne su, a o nekima smo govorili u prethodnim brojevima. Opisujući bogobojazne, Uzvišeni Allah koristi takve atribute da duša vjernika naprosto čezne i počne da izgara u nadi da postane jedna od njih.

Počast postizanja nagrade onda kada ih zadesi iskušenje

...ko se bude Allaha bojao i ko strpljiv bude bio – pa, Allah, uistinu, neće dopustiti da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.” (Jusuf, 90) Allah neće bogobojaznog zanemariti. Bogobojazni je dobročinitelj jer na najljepši način održava vezu sa svojim Rabbom. Bogobojazni je to što jeste, jer je zadobio društvo svoga Rabba, a On ne ostavlja na cjedilu. Kao što je to rekla naša prvakinja Hadžera Ibrahimu, alejhis-selam: “Onda, On nas neće napustiti!” Bogobojazni će uspjeti i to nagradom svoje bogobojaznosti.


Dova i želja:

O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, a mi smo Tvoji robovi! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, a mi smo ponizni pred Tobom! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, a mi Te volimo! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, a mi ne obožavamo druge pored Tebe! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš a mi ne klečimo pred bilo kim pored Tebe! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš a mi ne padamo ničice ni pred kim osim pred Tobom! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, a mi ne molimo nikog osim Tebe! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, a mi Tebi postimo! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, a mi smo ti siromasi koji Te trebaju! O Gospodaru naš, zar da nas Ti napustiš, pa pred kojim bismo to mi kapijama stali! O Gospodaru naš, preklinjemo Te da nas ne napustiš!

Počast prihvatanja sadake

Allah prima samo od onih koji su dobri!” (El-Maida, 27) Bogobojazni je onaj od koga Allah prima njegovu sadaku. Bogobojazni je posebno određen primanjem kod Allaha. Jer ne prihvata se sve što se udijeli. Ali, bogobojazni kojim je njegov Gospodar zadovoljan jeste onaj kojem se djela, Allahovom dozvolom, primaju.

Dova i želja:

Gospodaru naš, učini nas od Svojih odabranih robova i od onih koji mnogo udijeljuju nadajući se Tvojoj nagradi!

Počast čistoće i odabranosti

Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.” (El-Hadždž, 37) Pokornost Allahu prilikom obavljanja hadža i njegovih obreda znak je bogobojaznosti srca. Ispovijedanje monoteizma Allahu i iskreno djelo radi Njega (el-ihlas) za vrijeme obavljanja hadža i njegovih propisa ne može biti ni od koga drugog osim od onoga ko ima bogobojazno srce. Bogobojazno srce je srce koje je uzvišeno i čisto. Bogobojazno srce čisto je od mržnje, uroka, zavisti ili priželjkivanja propasti blagodati drugih ljudi. Čisto srce je ono koje aktivira svoga vlasnika kako bi stekao zadovoljstvo svoga Stvoritelja. Čisto srce je srce koje je ispunjeno svjetlošću i zrakama za svako dobro kao i vjerom, čvrstim ubjeđenjem, mehkošću, prefinjenošću i milošću.

Dova i želja

: Bože naš, operi nam srca vodom snijega i leda, i učini ih bogobojaznim, čistim, zdravim i vjernim! Bože naš, ispuni nam srca vjerom i povećaj im svjetlo i čvrsto ubjeđenje! Bože naš, očisti nam srca od mržnje, zlobe i zavisti! Učini ih, Bože naš, da toplinom budu poput sunca blistavog, a svjetlošću poput mjeseca svijetlog! Učini ih, Bože naš, da budu poput zvijezda koje služe kao orijentir u tminama!

Počast potpunog robovanja i istinske bogobojaznosti

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!” (Alu Imran, 102) Istinska bogobojaznost zapravo je istinski ibadet i onaj ko je istinski bogobojazan, on je i istinski rob. Istinska bogobojaznost predstavlja istinski strah od Allaha, koji ne ostavlja mjesta nepokornosti..., a ako se desi, onda dolazi pokajanje i povratak. Istinska bogobojaznost je ona koja svoga posjednika navodi da se sjeća blagodati svoga Rabba i koja ne ostavlja nimalo mjesta za nezahvalnost, već dovodi do konstantnog iskazivanja zahvalnosti.

Dova i želja:

Gospodaru naš, učini nas od onih koji se svoga Gospodara boje istinskom bogobojaznošću!

Počast baščama i izvorima

Oni koji su se Allaha bojali – u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti.” (Ed-Darijat, 15) Bogobojaznima se obećavaju bašče, ne jedna bašča (u Džennetu), jer se tu ukazuje na brojnost i mnoštvo. To su bašče takvih mirisa koji otvaraju srce tužnog, a gledanje u njih otklanja višegodišnji umor. Ispod njih teku izvori vode. Kako samo Allah to hoće, kako je samo lijep taj fascinantni prizor!

Dova i želja:

Gospodaru naš, ne liši nas bašči u Džennetu i daj nam da u njima ispod nas teku izvori! Amin! Amin! Amin!

Počast sigurnosti od nesreće

A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti.” (Ed-Duhan 51) Mjesto, a još sigurno. Oni su se bojali Allaha na ovom svijetu pa ih je On opskrbio sigurnošću na Sudnjem danu, mjestom uzvišenog stepena i plemenitog položaja, mjestom sigurnosti i zaštite od svega ružnog i od propasti, i mjestom sigurnosti od straha. Sigurno mjesto naslađivanjem gledanjem u lice Plemenitog Allaha svakog veličanstvenog petka. Sigurno mjesto uzvišenošću i položajem. Sigurno mjesto u susjedstvu najodabranijeg među poslanicima. Sigurno mjesto sjedenjem pored bogobojaznih ashaba. Sigurno mjesto potpunim zadovoljstvom Gospodara svih svjetova.

Dova i želja:

Gospodaru naš, učini nas od onih koje ćeš obasuti sigurnošću!

Počast ponosa uzvišenošću nad ostalim stvorenjima na Dan razdvajanja

A na Sudnjem danu bit će iznad njih oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.” (El-Bekara, 212) Uzvišenost bogobojaznih nad ostalima bit će u svemu. Uzvišenost na ovom svijetu, položajem i stepenom. Uzvišenost na onom svijetu iznad ostalih stvorenja. Uzvišenost znači Božije zadovoljstvo.

Uzvišenost znači gledanje u lice Plemenitog Allaha.

Dova i želja:

Gospodaru naš, smiluj nam se i budi zadovoljan nama!

Počast Allahove zaštite

...a Allah štiti one koji Ga se boje i grijeha klone.” (El-Džasija, 19) O kako je to samo časna zaštita... Allahova zaštita bogobojaznih. Zaštita znači Allahovu ljubav. Zaštita znači ljubav Allahovog Poslanika prema bogobojaznom. Zaštita znači božanska pažnja. Zaštita znači muhammedanska uputa. Zaštita znači razborita ustrajnost. Zaštita znači čuvanje od spletki spletkaroša. Zaštita znači prikrivanje kako se ne bi razotkrio zastor. Zaštita znači znanje i mudrost od Allaha. Zaštita znači Allahova milost, Njegovo društvo i Njegovo susjedstvo. Zaštita znači Allahovo hvaljenje i ponošenje bogobojaznima pred melekima. Zaštita znači lijep završetak.

Dova i želja:

Gospodaru naš, o Ti koji si prisni sabesjednik svakom usamljeniku, Ti koji si drug svakom samcu, Ti koji si blizu, a ne daleko, Ti koji nadvladavaš, a nadvladan nije, Ti, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Vlasniče uzvišenosti i počasti! Nema boga osim Tebe! Budi sa nama, a ne protiv nas, učini nas Svojim iskrenim i bogobojaznim robovima, o Gospodaru svih svjetova!

I za kraj

Slavljen neka je Allah! Hvala Allahu, nema drugog boga osim Allaha i Allah je najveći. Nema snage ni moći osim kod Allaha, Uzvišenog i Moćnog. Slavljen neka je Allah u noćnim časovima i na krajevima dana. Slavljen neka je Allah ujutro i u sumrak. Slavljen neka je Allah krajem dana i izjutra. Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji – i predvečer i u podne!

On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezinog – isto tako ćete i vi biti oživljeni. Veličanstven je Gospodar tvoj, Dostojanstveni, i daleko od onoga kako Ga predstavljaju oni! – i mir poslanicima i hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!

Neka si slavljen, Ti, koji posjeduješ... Neka si slavljen, Ti, koji posjeduješ silu i vlast. Neka si slavljen, Ti, koji posjeduješ veličinu i uzvišenost. Ti si istinski Vladar, Onaj koji nad svim bdi i Ti si Sveti. Slavljen neka je Allah, Vladar, Živi, koji nikada ne umire. Slavljen neka je Allah, Vladar, Sveti. Slavljen neka je Allah, koji vječno opstoji. Neka si slavljen, Gospodaru moj Veliki! Neka si slavljen, moj najviši Gospodaru!

Slavljen neka je Allah, Živi i Vječni. Slavljen neka je Allah, Uzvišeni. Slavljen neka je naš Gospodar, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. Slavljen neka je vječno postojeći, koji nije nemaran. Slavljen neka je Onaj koji sve zna. Slavljen neka je Stvoritelj sveg vidljivog i nevidljivog. Slavljen neka je Onaj koji dopire do pogleda, a pogledi do Njega ne mogu doprijeti; i On je milostiv i upućen u sve.

Ovo je radi Tvog plemenitog lica i da bi bio prihvaćen kod Tebe, o Ti, Samilosni. Učini ovo, nama i Tvojim ostalim robovima, programom kojim se snaži na bogobojaznosti prema Tebi i stjecanju Tvoga zadovoljstva.

Gospodaru naš, ne liši nas stepena bogobojaznih, šefata predvodnika svih poslanika, Tvojih bašči, izvora i hurija, očiju prekrasnih. Učini nas da steknemo najveći udio od Tvoje dobrote, Tvoje počasti, Tvoje radosti, Tvog ponosa, Tvoje veze i Tvoje blizine. I zapečati i nama i svim muslimanima pečatom sreće i uvedi nas, Svojom milošću, u Svoje bašče bez polaganja računa, bez ukora i bez kazne.

 

(Izvor: saaid.net)

 

Autor: Nebil Dželhum

Pripremio: Halil ef. Makić