Menu

Počasti bogobojaznih

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema AkidaČitanje 15 minuta
A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” (Et-Talak, 5) Iskup za grijehe! Zar to nije najveća nagrada o kojoj sanjaju sanjari?! Zar brisanje grijeha nije želja svakog ko želju ima?! Zar brisanje grijeha nije težnja svakog ko težnju ima?! Zar brisanje grijeha nije život za srca?! Zar brisanje grijeha nije ono što priskrbljuje spas na Dan velikih potištenosti?! “...i još mu veliku nagradu dati”!!! A šta će to biti velika nagrada?! Hoće li to biti zadovoljstvo i milost?! Ili Džennet, čije je prostranstvo kao nebesa i Zemlja?! Samo On jedini to zna. On je riječ nagrada (edžren) upotrijebio u neodređenoj formi kako bi bila i čežnja..., kako bi bila i djela..., kako bi bila i uzvišene težnje. Tako će takvaluk na ovom svijetu vjerniku dati veću snagu na onom svijetu, a plodovi bogobojaznosti bit će uživanje u darovanim blagodatima, bez granica.
 

Kako je samo lijepo da Uzvišeni Allah u Svojoj vječnoj knjizi, Kur’anu, spomene jednu skupinu Svojih robova opisujući ih posebnim svojstvima, obasipajući ih, iz Svoje dobrote, kerametima – počastima.

Opisujući bogobojazne, Uzvišeni koristi takve atribute da duša vjernika naprosto čezne i počne da izgara u nadi da postane poput njih. To je opis koji u vjernička srca usađuje želju da postanu poput bogobojaznih koje Allah opisuje, tako da se ruh uzdigne, radost poveća, a nada obnovi iz žudnje prema Allahovoj ljubavi, Allahovom zadovoljstvu, Allahovom hvaljenju i Allahovoj pohvali. I zašto da ne?

Skupina kojom je Allah zadovoljan jest skupina koja uživa u blagodatima u kakvim ne uživa nijedna druga, koja je sretna zbog raznih milosti i počasti svoga Gospodara i njoj je zapisana dobrota, počast, radost, dobitak i očuvanost.

Jedna od tih odlikovanih skupina među Allahovim robovima koje u mnogim ajetima obuhvata kontekst uzvišenog Kur’ana i mudrog Zikra – govorom koji je duši drag, srcu donosi smiraj, budi nade i potiče na uzvišene težnje – jeste i skupina muttekija – bogobojaznih. Molimo Uzvišenog Allaha da svi budemo od njih! O njima se govori na mnogim mjestima u Kur’anu i to jednim fascinantnim stilom, koji pokazuje punu čežnju. O Allahu, Gospodaru naš, učini nas od njih!

Počasti koje je Allah ukazao Svojim bogobojasnim robovima jesu sljedeće:

Radosna vijest – muštuluk

Uzvišeni Allah odlikovao je i privilegirao bogobojazne počašću muštuluka: “Oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali, za njih su dobre vijesti i na ovome i na onome svijetu – Allahove riječi niko ne može izmijeniti – to će, zaista, velik uspjeh biti.” (Junus, 63–64)

To su bogobojazni! Jer, oni su tī koji izvršavaju naredbe i klone se zabrana. Zamisli, kakve su to radosne vijesti kojima im Uzvišeni Allah ukazuje počast!

Je li to radosna vijest o zadovoljstvu i milosti ili radosna vijest o brisanju loših djela i povećanju dobrih djela?

Ili je to radosna vijest o Džennetu, čije je prostranstvo poput nebesa, ili je to radosna vijest o blagom motrenju Onoga koji je saosjećajan (El-Hannan) i Onoga koji je dobrostiv (El-Mennan)?

Ili je to radosna vijest o napajanju vodom od Njega, uzvišen neka je: “Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće.” (Ed-Dahr, 21)

Ili je to radosna vijest o društvu Vjerovjesnika, njegove porodice i njegovih ashaba? Ili je to radosna vijest o hurijama, naravi divnih i očiju prekrasnih, ili radosna vijest o vječitom užitku?

Ili je to radosna vijest o svemu spomenutom?

U svakom slučaju, to je radosna vijest koja nosi vječitu sreću.

Dova i želja: Gospodaru naš, uljepšaj nas bogobojaznošću, opskrbi nas muštulukom i ne liši nas boravišta u Džennetu!

Allahova blizina

Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.” (En-Nahl 128)

Zaista je Allah sa onima koji se Njega boje i koji su udaljeni od nevjerstva i zablude. On je sa bogobojaznima, koji čine dobra djela, izvršavajući naredbe i kloneći se zabrana. Božanska blizina! A šta ti znaš šta je to Božanska blizina?!

Gospodaru, pa ima li nakon Tvoje blizine bilo kakve blizine?!

Ima li, nakon Tvoje zaštite, o Ti koji zaštitu daješ, zaštitnika?!

Ima li nakon Tvog zastora, o Ti koji zastor daješ, onog koji zastor nudi?!

Ima li nakon Tvog zadovoljstva, o Vlasniče zadovoljstva, zadovoljstva?!

Da li je neko s kim si Ti, o Uzvišeni, i čiji si Ti oslonac, bilo šta izgubio?!

Da li je iko koga si Ti, o Samilosni, ostavio, bilo šta postigao?!

Da li je ikome s kim si Ti, o Pomagaču, potrebna pomoć nekog drugog?!

Da li je ikome s kim si Ti, o Druželjubivi, potreban prisan drug?!

Da li je ikoga s kim si Ti, o Veliki, zadesio očaj ili nesreća?!

Da li je iko s kim si Ti, o moj Zaštitniče, bio izgubljen?!

Da li je iko s kim si Ti, o Ti koji najbolje čuvaš, propao?!

Da li je iko s kim si Ti, o Ti koji pružaš sigurnost onima koji strahuju, u strahu ostao?!

Ne, nikada i nikada! Lijep završetak određen je onome s kim je Allah. Onaj s kim je Allah bit će ponosan, pobijedit će, nadvladat će i dominirat će. Onaj s kim je Allah uspjet će, zaradit će i neće propasti. Onaj s kim je Allah bit će zadovoljan i skroman. Onaj s kim je Allah bit će sačuvan i od ljudskih i od džinskih šejtana. Onaj sa kim je Allah odmorit će se i odahnuti. Onome s kim je Allah srce će se smiriti, a prsa prostranim postati.

Dova i želja: Gospodaru naš, ne liši nas Svoje blizine jer mi, Gospodaru naš, ovisimo o Tebi, a ne o drugima!

Allahovo darivanje znanja i mudrosti

O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova dobrota je neizmjerna.” (El-Enfal, 29)

Kakva je to sposobnost? Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje istina od laži. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje mršavo od debelog. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje lijepo od ružnog. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje dobro od lošeg. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje pravi od krivog puta. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje dobro od zla. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje nerad od rada. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje zabluda od upute. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaju zla od dobrih djela. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje život od smrti. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje Džennet od Džehennema. Sposobnost kojom se, znanjem i mudrošću, raspoznaje srdžba od blagosti.

Dova i želja: Gospodaru naš, odaberi nas između Svojih robova i učini nas od onih koji zaslužuju Tvoje velike darove i to dobrotom Tvog Furkana!

Iskup za grijehe i velika nagrada

A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati.” (Et-Talak, 5)

Iskup za grijehe! Zar to nije najveća nagrada o kojoj sanjaju sanjari?! Zar brisanje grijeha nije želja svakog ko želju ima?! Zar brisanje grijeha nije težnja svakog ko težnju ima?! Zar brisanje grijeha nije život za srca?! Zar brisanje grijeha nije ono što priskrbljuje spas na Dan velikih potištenosti?!

“...i još mu veliku nagradu dati”!!!

A šta će to biti velika nagrada?! Hoće li to biti zadovoljstvo i milost?! Ili Džennet, čije je prostranstvo kao nebesa i Zemlja?! Samo On jedini to zna. On je riječ nagrada (edžren) upotrijebio u neodređenoj formi kako bi bila i čežnja..., kako bi bila i djela..., kako bi bila i uzvišene težnje. Tako će takvaluk na ovom svijetu vjerniku dati veću snagu na onom svijetu, a plodovi bogobojaznosti bit će uživanje u darovanim blagodatima, bez granica.

Dova i želja: Gospodaru naš, oprosti nam grijehe koji donose kazne! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe koji promijene (odagnaju) blagodati! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe koji ostavljaju kajanje! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe koji zadržavaju ono što je određeno! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe koji ubrzavaju nestajanje! Gospodaru naš, oprosti nam grijehe koji presijecaju nadu! Gospodaru naš, povećaj nam nagrade i, počašću od Sebe i dobrotom, loša djela nam zamijeni dobrim i povećaj Svoju milost prema nama!

Uspjeh u stjecanju znanja

"I bojte se Allaha – Allah vas uči, i Allah sve zna." (El-Bakara, 282)

Bogobojazni... to su oni koji najrevnosnije čuvaju prava ostalih ljudi. Kad su u pitanju dugovi i ostale materijalne obaveze oni se boje svoga Rabba. Zapisuju ih, traže da se to posvjedoči i čuvaju ih od upropaštavanja. Bogobojazni su oni koji najbolje izvšavaju emanete. Bogobojazni su najuzvišenija stvorenja koja poštuju materijalna prava ljudi jer se oni boje svoga Rabba i boje se Dana čija će kob svuda prisutna biti. Oni ne iznevjeravaju materijalne ugovore, ne falsificiraju u tome i ne varaju. Između njih i emaneta je brana; strah od Allaha.

Dova i želja: Gospodaru naš, učini nas da budemo od bogobojaznih, onih koje njihova vjera uči i daje im da ispravno razumiju propise vezane za njihove imetke i štite ih da im njihova srca ne posrnu k nepokornosti Tebi, i od upropaštavanja Tvojih emaneta kao što ih štite od izazivanja srdžbe nekih stvorenja iz Tvog ummeta.

Oprost – magfiret

I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili – pa, Allah će, zaista, oprostiti i samilostan biti.” (En-Nisa, 129)

Muškarac koji bude imao više žena obavezan je da se prema njima lijepo i pravedno odnosi, ukoliko želi da bude od bogobojaznih. Svijest o Allahovom naduoru, kad su u pitanju supruge, nešto je što je vrhunac ozbiljnosti. Bogobojazni su oni koji ne čine nasilje i nepravdu nijednoj od njih. U poligamnom braku mora biti zastupljeni pravda i ujednačen odnos prema suprugama. A ako je to neizvodivo, onda mora da osjeća bojazan i strah od Allaha i to ulaganjem truda u ostvarivanju pravde u materijalnim stvarima i ophođenju prema njima, a za one težnje srca neće biti ukora od Allaha i On će to oprostiti.

Dova i želja: Molimo Allaha za oprost od grijeha koji sprečavaju kišu s neba! Molimo Allaha za oprost od grijeha koji razotkrivaju veo! Molimo Allaha za oprost, vraćajući se Allahu! Molimo Allaha za stid od Allaha! Molimo Allaha za oprost, kajanjem i istinskom potragom za povratkom! Molimo Allaha za oprost, bježeći od Allahove srdžbe Allahovom zadovoljstvu! Molimo Allaha za oprost i zbog pretjerivanja i zbog zanemarivanja! Molimo Allaha za oprost od činjenja grijeha, od uprljanosti mahanama i od gubljenja nade u Allahovu milost! Molimo Allaha za oprost takvim istigfarom koji će trajati sa trajanjem Allaha i ostati sa Allahovim ostajanjem! Molimo Allaha za oprost od svakog grijeha koji neminovno iziskuje crnilo lica na Dan kada neka lica budu crna!

Uspjeh i lahkoća u izvršavanju poslova

A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.” (Et-Talak, 4)

Za strah od Allaha u pitanjima braka, razvoda, pričeka i ostalom, Allah nagrađuje nagradom koja dolikuje Njegovoj uzvišenosti, a divan li je On Nagraditelj! To je nagrada uspjeha i nagrada olakšavanja u svim poslovima, i ovoga i onoga svijeta.

Dova i želja: Gospodaru naš, učini nas, zajedno sa našim porodicama, od onih koji su bogobojazni! I učini nas, zajedno sa njima, da budemo od onih ljudi koji najbolje poznaju propise i zakone vjere, kako bismo, Gospodaru naš, zaslužili od Tebe jasno olakšanje! Gospodaru naš, nema lahkog osim onoa što Ti lahkim učiniš, a Ti, kada hoćeš, tugu učiniš lahkom, pa nam olakšaj u našim poslovima! Gospodaru naš, kao što si željezo učinio mehkim Davudu, učini nam srca mehkim i olakšaj nam izlazak iz poteškoća! Gospodaru naš, olakšaj nam Svoje dobročinstvo, Svoju opskrbu, Svoju sigurnost i Svoju zaštitu! Gospodaru naš, olakšaj nam teške situacije i nama ih podredi i poniznim učini! Gospodaru naš, olakšaj nam svako djelo koje nas dovodi Tebi! Gospodaru naš, olakšaj nam naše poslove i podari nam lahkoću i uspjeh u svim našim poslovima! Gospodaru naš, olakšaj da se razdriješi sve svezano i olakšaj lijek svakom ureknutom i onome kome se zavidi! Gospodaru naš, olakšaj nam dolazak do naše opskrbe! Gospodaru naš, olakšaj nam dolazak do lijekova! Gospodaru naš, olakšaj nam svaku stvar jer učiniti teško lahkim Tebi je, Gospodaru naš, lahko!

Uspješan izlaz iz svake situacije

...a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći...” (Et-Talak, 2)

Kakav će izlaz naći, iz čega? Izlaz iz svake situacije. Izlaz iz umora i tereta. Izlaz iz tragedija. Izlaz iz teških stvari i iskušenja koja odvode u zabludu. Izlaz iz tjeskobe u prostranstvo. Izlaz iz tmina na svjetlo. Izlaz iz tuge u radost. Izlaz iz neprijateljskih zamki ka trijumfu i pobjedi. Izlaz iz ovosvjetskog tjesnaca ka Džennetu i ahiretskom prostranstvu.

Dova i želja: Gospodaru naš, izvedi nas iz svakog tjesnaca koji pritišće naš život! Gospodaru naš, izvedi nas sa ovog svijeta dok si zadovoljan nama! Gospodaru naš, učini da umremo, a da si Ti zadovoljan nama i učini da iz mrtvih ustanemo, a da si Ti zadovoljan nama!

 

Nastavit će se, inšallah...

 

(Izvor: saaid.net)

Autor: Nebil Dželhum

Pripremio: Halil ef. Makić