Menu

Podrška vjerskom buđenju romske zajednice

Tema Ummet danasČitanje 6 minuta

Ljudi žive u različitim društvenim zajednicama: neke su naprednije i razvijenije, neke slabije i manje razvijene.

"O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa." (El-Hudžurat, 13)

U ovom ajetu postavljeno je jasno univerzalno pravilo: ugled se kod Allaha postiže bogobojaznošću, a ne nečim drugim. Također, ajet govori da ljudi, i pored različitosti, treba da se bolje upoznaju, jer samo će tako uspostaviti dobre međusobne odnose i otkloniti brojne barijere i predrasude.


Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, održao hutbu (oproštajna hutba) u sredini dana tešrika i da je tom prilikom kazao: "O ljudi, vaš Gospodar je jedan, vaš otac je jedan. Nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti crveni nad crnim, niti crni nad crvenim, osim po bogobojaznosti, takvaluku." (Bejheki)

U tom međumuslimanskom upoznavanju mi polazimo od toga da smo jednaki i da niko nije u nekom povlaštenom položaju na osnovu porijekla, pripadnosti jednoj zajednici i sl. Opet je parametar vrednovanja -- bogobojaznost. A princip međusobnog funkcionisanja unutar islamskog ummeta pojašnjen nam je u narednim ajetima i hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

/ "Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. -- Allah je doista silan i mudar. Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!" (Et-Tevba, 71--72)

"Vjernici su u međusobnoj ljubavi, samilosti i saosjećajnosti poput jednog tijela: kada jedan njegov organ oboli, svi ostali organi odazovu mu se i pridruže sa nesanicom i groznicom!" (Buhari i Muslim)

"Muslimani su kao jedno tijelo: ako se razboli oko -- cijelo se tijelo razboli, ako se razboli glava -- razboli se cijelo tijelo." (Muslim)

Ako dobro razumijemo navedene tekstove, onda nam je sasvim jasno da smo međusobno povezani čvrstom vezom islama bez obzira na to kojoj skupini pripadali i kakvog porijekla bili. I niko na osnovu toga nije povlašten niti ima pravo da drugoga smatra manje vrijednim ili bitnijim. Čak i u zajednicama u kojima preovladavaju određene devijacije i ružni običaji i nedolično ponašanje, ne smijemo generalizirati i tvrditi da su takvi svi članovi te zajednice.

Ono o čemu bismo posebno trebali povesti brigu i pružiti podršku jeste vjersko osvještavanje i buđenje romske zajednice. Primjetno je da evropske institucije u zadnje vrijeme posvećuju više pažnje toj populaciji kako bi je unaprijedili i više asimilirali u društvene zajednice koje bi ih trebale prihvatiti podjednako kao i druge svoje članove. Naravno, projekti koje oni podržavaju uglavnom su daleko od vjerskog osvještavanja. Poznato nam je da je islam dio identiteta mnogih romskih zajednica. U posljednjim godinama svjedočimo da je sve više naše braće i sestara Roma koji se istinski vraćaju vjeri islamu i ulažu napore da svoj život usklade sa vjerskim principima. I to nije slučaj samo sa pojedincima, već možemo da nađemo primjere organizovanih džemata koji funkcionišu na zavidnom nivou.

Eh, možda bi neki rekli da je to sve lijepo, ali zašto da se posebno posvećujemo tom pitanju. Jednostavno možemo reći da je spomenuto pitanje važno i za ostale članove islamskog ummeta, odnosno da je i naša odgovornost pomoći i dati podršku svim hairli aktivnostima. Pogubno bi bilo da nemuslimani više brinu o romskoj zajednici muslimana nego sami muslimani. Ono što se može primijetiti jeste da se pojedinci te zajednice organizuju i bore unutar svojih krugova i da ne očekuju mnogo da im neko pomogne, ali bi im bilo mnogo lakše kada bi uz sebe imali veći broj muslimana i muslimanki koji bi bili s njima rame uz rame, čime bi se osjećali jačim i stabilnijim, imali bi veću motivaciju da još više rade na vjerskom buđenju romske populacije. Za njih je vrlo važno da odškoluju svoje mladiće i djevojke koji bi sutra bili njihovi vjerski autoriteti, koji bi ih učili vjeri na njihovom romskom jeziku, prevodili literaturu i pisali djela na tom jeziku. Na taj način pokazali bismo im da ih prihvatamo sa njihovim identitetom, jezikom i običajima koji su u skladu s islamskim učenjem, a ujedno bismo im pomogli da ojačaju svoj islamski identitet i osjete ponos zbog toga.

Možemo slobodno reći da je ovo pitanje jedno od strateških pitanja nas muslimana na području Balkana. Svjesni smo da se nalazimo u jednoj nezahvalnoj situaciji i da smo stalno pod određenim pritiscima, prijetnjama i izloženi uskraćivanju osnovnih prava. Što smo jedinstveniji, to smo jači, bez obzira na to o kojoj se nacionalnosti radi. Bošnjaci, Albanci, Romi i drugi pripadnici muslimanske zajednice mogu zajedničkim snagama ojačati poziciju muslimana na ovim prostorima i time očuvati, uz Allahovu pomoć, svoj islamski identitet protkan različitim jezicima i običajima. Od svega spomenutog najjača veza među nama jeste veza islama i ni pod koju cijenu ne smijemo je zapostaviti i dati prednost nečemu drugom. Svako onaj ko je spreman da živi u skladu sa islamskim principima treba da bude dobrodošao i da se osjeća slobodno i prihvaćeno među muslimanima.

"Allah ne gleda u vaša tijela i u vaš fizički izgled, već gleda u vaša srca." (Muslim)

Podržimo ih dovom, posjetama, motivisanjem drugih da budu uz njih, materijalno, promocijom njihovih aktivnosti i u svim drugim korisnim projektima...

Gospodaru, Ti im budi zaštitnik i pomagač!