Menu

Podsticaji na ostavljanje griješenja (treći dio)

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 11 minuta

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove ashabe.

U prošla dva teksta bilo je govora o podsticajima na ostavljanje griješenja, koji nas podstiču da ostavimo ono što je štetno za nas i na ovome i na onome svijetu, a to su grijesi i nepokornost Allahu, i samim time nas usmjerava na ono što je dobro za nas na oba svijeta, a to je činjenje dobra i Allahu dragih djela. Podsticaje je naveo imam Ibn Kajjim el-Dževzi, rahimehullah, u svom djelu Udetus-sabirin ve zehiretuš-šakirin / Snaga strpljivih i oprema zahvalnih. U ovom tekstu navest ćemo još neke podsticaje koje je imam Ibn Kajjim spomenuo, podsticaje koji su posebno važni, uzimajući u obzir iskušenje koje je sve nas zadesilo, jer u njima je dio rješenja, potvrđivanje naše veze sa Gospodarom, preduzimanje ovosvjetskih uzroka i oslanjanje na Njega. Uz podsticaje su spomenute kratke bilješke i pojašnjenja uvaženog šejha Abdurrezzaka el-Bedra, hafizehullah, koja ih pobliže pojašnjavaju.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike