Menu

Pokornost Allahovom Poslaniku

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 7 minuta

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Istinski vjerovati u Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, osjećati ljubav prema njemu, iskazivati mu poštovanje, uvažavati ga i propisano veličati, znači uzeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za uzora, onoga na koga se ugleda u svim postupcima i djelima, čija se uputa i sunnet -- praksa vole, slijede i brane, onoga čije se naredbe bespogovorno izvršavaju i od čijih se zabrana udaljava. Pokornost i slijeđenje Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jedno je od temeljnih prava koja on ima kod ljudi, posebno kod vjernika i vjernica. I to je jedna od glavnih obaveza za sve muslimane i muslimanke, obaveza koja proizlazi iz značenja šehadeta: La ilahe illallah, Muhammedun resulullah! -- Nema istinskog božanstva osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik!" Svjedočenje i očitovanje ovih prelijepih i veličanstvenih riječi podrazumijeva pokoravanje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i slijeđenje onoga što nam je naredio; potvrđivanje i vjerovanje u ono o čemu nas je obavijestio; napuštanje i ostavljanje onoga što je zabranio i ukorio; i obožavanje Allaha onako kako je on propisao.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike