Menu

Pokornost Allahovom Poslaniku

Pripremio Adnan Fetić, prof.
Tema AkidaČitanje 7 minuta

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe.

Istinski vjerovati u Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, osjećati ljubav prema njemu, iskazivati mu poštovanje, uvažavati ga i propisano veličati, znači uzeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za uzora, onoga na koga se ugleda u svim postupcima i djelima, čija se uputa i sunnet -- praksa vole, slijede i brane, onoga čije se naredbe bespogovorno izvršavaju i od čijih se zabrana udaljava. Pokornost i slijeđenje Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jedno je od temeljnih prava koja on ima kod ljudi, posebno kod vjernika i vjernica. I to je jedna od glavnih obaveza za sve muslimane i muslimanke, obaveza koja proizlazi iz značenja šehadeta: La ilahe illallah, Muhammedun resulullah! -- Nema istinskog božanstva osim Allaha, Muhammed je Allahov poslanik!" Svjedočenje i očitovanje ovih prelijepih i veličanstvenih riječi podrazumijeva pokoravanje Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i slijeđenje onoga što nam je naredio; potvrđivanje i vjerovanje u ono o čemu nas je obavijestio; napuštanje i ostavljanje onoga što je zabranio i ukorio; i obožavanje Allaha onako kako je on propisao.


Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem, pravo kod nas da mu se pokoravamo i slijedimo ga podrazumijeva sljedeće:

Prvo: Obaveza je svakog muslimana i muslimanke da vole sunnet Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da ga poštuju, uvažavaju i na ispravan način cijene i veličaju. I ovo je jedan od ogranaka istinske ljubavi prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Drugo: Obaveza svakog muslimana i muslimanke jeste da budu ubijeđeni u savršenstvo, potpunost njegovog sunneta, da je dovoljan u svim sferama ljudskog života. Ubijeđeni su i da se slijeđenjem Poslanikovog sunneta postiže najveći stepen upute, a u suprotnom, ne slijedeći njegov sunnet, postiže se suprotno -- gubi se uputa. Svevišnji Allah kaže: "Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za hirovima svojim..." (El-Kasas, 50). Dakle, samo su dva puta: put odazivanja Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo slijeđenje, i put slijeđenja strasti.

Rekao je Ibn Kajjim, rahimehullah: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ima dva velika havda -- vrela: havd na ovome svijetu, a to je njegov sunnet i uputa s kojom je došao; i Havd na ahiretu -- budućem svijetu. Oni koji se napoje iz njegovog havda na ovome svijetu, oni će piti iz njegovog Havda na Sudnjem danu. Dakle, ima i onih koji piju sa havda, i onih kojima je to uskraćeno, i onih koji piju u većoj mjeri, i onih koji piju u manjoj mjeri... Onaj ko je ostao žedan pored njegovog sunneta i nije pio s njegovog havda na ovome svijetu, on će na ahiretu biti još žedniji, teško pogođen vrelinom i strahotama Sudnjeg dana." (Ibn Kajjim, Idžtimaul-džujušil-islamijja, str. 85)

Veličanstveni plodovi slijeđenja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

• Ko želi da bude od onih koji su uspjeli, treba da se pokorava Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je poslao Gospodar svjetova: "Oni koji se Allahu i Poslaniku Njegovom budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od Njega budu strahovali -- to su oni koji su uspjeli i spašeni" (En-Nur, 52).

• Ko želi Allahov rahmet -- milost, treba da se pokorava Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "I pokoravajte se Allahu i Poslaniku kako bi vam milost bila ukazana " (Alu Imran, 132).

• Ko želi da bude upućen, na Pravom putu, neka bude poslušan Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "...pa ako mu (Poslaniku) budete poslušni, bit ćete na Pravom putu..." (En-Nur, 54); "...vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite -- da biste bili upućeni!" (El-A'raf, 158).

• Ko želi Džennet, neka se drži pokornosti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji je u tom kontekstu rekao: "Svi iz moga ummeta ući će u Džennet, osim onoga koji odbije!" Ashabi upitaše: "A zar ima neko da će odbiti?!" Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: "Onaj ko mi bude pokoran, taj će i ući u Džennet, a onaj koji mi ne bude pokoran, taj odbija da uđe u Džennet." (Sahihul-Buhari, 7280)

• Ko želi Allahov oprost i ljubav, treba požuriti u okrilje pokornosti Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: "Reci: 'Ako vi Allaha volite, onda mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!'" (Alu Imran, 31).

Ovo su neke vrijednosti i blagodati slijeđenja Poslanika i privrženosti sunnetu. Također, nužno je znati da se nevoljama izložio onaj ko se suprotstavlja sunnetu, ko je inadžija, i takvima se prijeti bolnom kaznom: "...neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu da ih iskušenje kakvo ne stigne, ili da ih patnja bolna ne snađe" (En-Nur, 63); "A onoga ko se suprotstavi Poslaniku, nakon što mu jasno bude pokazan Pravi put, i slijedi put koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini što je naumio, i bacit ćemo ga u Džehennem, a loše je to konačno odredište!" (En-Nisa, 115); "Na Dan kad zulumćar prste svoje bude grizao govoreći: 'Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao!'" (El-Furkan, 27).

Uz ovo, imat će i kaznu i na ovome svijetu prije ahireta. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Poniženje i prezrenost određeno je onom ko se suprotstavi mojoj zapovijedi." (Ahmed, Musned, br. 5115, vjerodostojan)

Vjernik i vjernica treba da razmisle o sljedećem primjeru: "Neki je čovjek jeo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, lijevom rukom. Vidjevši to, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: "Jedi desnom rukom!" Čovjek odgovori: "Ne mogu", a samo ga je oholost spriječila da to učini. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: "I ne mogao!" Nakon toga, ovaj čovjek više nije mogao ruku podići do usta (Muslim, Sahih, br. 2021). Ruka mu se oduzela, da nas Allah sačuva!

Treće: Odlučno, bez oklijevanja odazvati se Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, sunnetu, i dosljedno ga primjenjivati: "O vi koji vjerujete, odazovite se Allahu i Poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što vas oživljava..." (El-Enfal, 24).

Pokornost Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i slijeđenje njegovog sunneta, njegove upute, prakse, oživljava srca vjernika i vjernica, donosi duševno zadovoljstvo, smiraj, život, mudrost i svako dobro ovog i onog svijeta. Sva hvala i zahvala pripadaju Allahu na tome!

Nastavit će se, inšallah

(Izvor: El-Musaffa min hukukil-Mustafa)

Autor: Dr. Salih b. Abdulaziz Sindi, hafizehullah