Menu

Poruke postačima

Pripremio Senad Muhić, prof.
Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Hvala Allahu, Uzvišenom Gospodaru, koji daje mir i obilno nagrađuje, Posjedniku ponosa i plemenitosti, koji nas je uputio u islam, i kroz namaz i post, ukazao nam veliku počast.

Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio mlađak, govorio bi: “Allahu moj, učini ga mjesecom blagoslova i imana, sigurnosti i islama. Moj i tvoj Gospodar je Allah.” (Tirmizi, a hadis je hasen)


Ramazan je najbolji mjesec, čiji su dani najljepši dani. Dobri ljudi “kritiziraju” ramazan jer im rijetko dolazi i veoma dugo je odsutan, a on im uvijek dođe nakon što ga mnogo požele.

Mjesec Kur’ana

Kada bi nastupio mjesec ramazan, naši preci otvorili bi svoje Mushafe i učenje Kur’ana postalo bi njihova svakodnevnica. Prenosi se od imama Malika da se u ramazanu ničim nije zanimao osim Kur’anom, napustio bi podučavanje, davanje odgovora i sjedenje među ljudima, govoreći: “Ovo je mjesec Kur’ana.”

Mjesec spominjanja Allaha

Kada neki ljudi zakažu u pogledu spominjanja Gospodara svjetova, prekriju ih brige, okruže ih nedaće i obuzme ih tuga. Oni imaju lijek, ali ga ne koriste, posjeduju način izlječenja, ali ga nisu svjesni.

Uzvišeni Allah kaže: “A srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!” (Er-Ra’d, 28)

Mjesec dobrote i humanosti

Post nas podstiče da nahranimo gladnoga, darujemo nevoljniku i udijelimo siromahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Sadaka gasi grijeh, kao što voda gasi vatru.” (Tirmizi, i kaže da je hadis hasen sahih)

U srcu i životu ljudi javlja se “vatra” koja izgara njihovu dušu, a tu vatru može ugasiti samo sadaka. Vjerničko srce zaokupljeno je postom i u ramazanu, a i van njega. Post vjernika udaljava od svakog nereda i smutnje, od djela koja vode u zabludu i širk, od pogrešnih uvjerenja, zlih došaptavanja, iskvarenih namjera i razmišljanja.

Mjesec posta

Hrana ostavlja trag na čovjekov život i njegovo ponašanje. Čovjek posti tako što ostavlja hranu i piće i sve ono što kvari post u danima ramazana, međutim, kada prekine post, i tada mora voditi računa kakvu će hranu iftariti, odnosno da li će jesti hranu stečenu na nedozvoljen način.

Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo je čovjeka koji putuje, raščupan i prašnjav, moli Allaha za nešto, dižući ruke prema nebu, a hrana mu je haram, piće mu je haram i othranjen je haramom. Nakon toga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Pa kako da mu se Allah odazove?!” (Muslim)

Ovaj čovjek bio je veliki pobožanjak u smislu da je činio mnogo ibadeta, ali se nije čuvao haram-imetka i nije se Allaha bojao po tom pitanju. Kako da posti čovjek koji se iftari haramom, hranom koja je bespravno stečena kroz kamatu, varanje, uzurpiranje imetka siročeta i otimačinu?

Mjesec iftara i sehura, a ne pretjerivanja i rasipništva

Rasipništvo i pretjerivanje je običaj ljudi koji nemaju strahopoštovanje prema Allahu, niti cijene Allahove blagodati. Uzvišeni Allah kaže: “...ali ne rasipaj mnogo, jer su rasipnici braća šejtanova, a šejtan je Gospodaru svome nezahvalan.” (El-Isra, 26–27)

Pojedini ljudi tokom ramazana izlažu se velikom rasipništvu i pretjerivanju, a jedan od vidova tog pretjerivanja jeste i bespotrebno konzumiranje, odnosno prevelika količina hrane.

Ima ljudi koji inače jesu prevelike količine hrane i pića, tako da i u ramazanu svoje iftarske i sehurske sofre pune svakovrsnom hranom, a onda ono što se ne koristi, bude predmet bacanja i uništavanja.

Dragi postaču, čuvaj se rasipništva i znaj da među muslimanima postoje siromasi i nevoljnici koji su u velikoj potrebi za hranom. Onim što ti nije potrebno nahrani Allahove robove, a plodove toga naći ćeš kao nagradu kod Uzvišenog Allaha.

Mjesec samilosti prema muslimanima

Postaču, tvoj stomak gladuje, ali i na hiljade drugih ljudi je gladno, čeka da im se udijeli komad hljeba, pa da li ima neko ko će ih nahraniti?! Postaču, ti si žedan, ali i na hiljade drugih ljudi je žedno, čeka na gutljalj vode, pa da li ima neko ko će ih napojiti?! Postaču, ti nosiš najljepšu odjeću, a na hiljade drugih ljudi ne može sebi takvo nešto priuštiti, pa da li ima neko ko će im tu odjeću darovati?!

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica.” (Muslim)

Pravilno iskoristimo svoje vrijeme

Među ranijim generacijama bilo je onih koji su svoje vrijeme raspodijelili na namaz, učenje Kur’ana, zikr, razmišljanje, učenje, stjecanje halal zarade i spavanje. Oni nisu imali vremena za igru i zabavu. Mjesec ramazan pravi je period da musliman organizuje svoje vrijeme i da ga što više iskoristi za činjenje djela koja približavaju Allahu.

Međumuslimanska ljubav i bratstvo

Muslimani su jedna velika institucija, a njen član je svaki vjernik dobročinitelj. Islam ne pripada samo određenom narodu, nego pripada cijelom svijetu. Ebu Bekr je bio Kurejšija, Bilal Abesinac, Suhejb Bizantinac, Selman Perzijanac, Mehmed Fatih Turčin, Ikbal Indijac, Salahuddin Kurd. Kelimei-šehadet je zajednički princip koji sve njih okuplja i ujedinjuje. U mjesecu ramazanu ovo jedinstvo posebno se manifestuje: jedan mjesec, jedan post, jedna kibla i jedan put.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Vjernici su jedni drugima poput čvrste građevine čiji se dijelovi međusobno učvršćuju.” (Buhari i Muslim)

Postač ima dovu koja se ne odbija

“Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!”

(Alu Imran, 8)

Autor: Aid el-Karni

Preveo i prilagodio: Senad Muhić, prof.