Poruke postačima

Tema Da'vaČitanje 6 minuta

Hvala Allahu, Uzvišenom Gospodaru, koji daje mir i obilno nagrađuje, Posjedniku ponosa i plemenitosti, koji nas je uputio u islam, i kroz namaz i post, ukazao nam veliku počast.

Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio mlađak, govorio bi: “Allahu moj, učini ga mjesecom blagoslova i imana, sigurnosti i islama. Moj i tvoj Gospodar je Allah.” (Tirmizi, a hadis je hasen)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike
Tekst Poruke postačima je objavljen u broju 90, 17. maj 2019. Permalink

Još tekstova na temu Da'va