Menu

Poslaničko upravljanje kriznim situacijama

Tema Da'vaČitanje 11 minuta

Praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najbolja je praksa u svim aspektima i segmentima života: u vjerovanju, ahlaku, ekonomiji, ratu i miru...

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim praktičnim primjerom pojasnio je kako se upravlja kriznim situacijama. U takvim situacijama Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, realno se odnosio prema stvarnosti, ukazivao je na važnost međusobnog savjetovanja, ulivao je nadu i optimizam u srca muslimana, poduzimao sve potrebne mjere za kontrolu širenja vijesti, iskorištavao je neprijateljske slabosti, širio duh natjecanja i poticao na uzimanje učešća u drugim dobrima. Bitka na hendeku ili Bitka protiv saveznika desila se pete godine po Hidžri i upravo ona će poslužiti kao primjer poslaničke prakse u kriznim situacijama. Uzvišeni Allah u kontekstu Bitke na hendeku rekao je: "... kad su vam došle i odozgo i odozdo, i kad su oči vaše bile uprte jedino u neprijatelja, a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali -- tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne mogu biti goré uznemireni..." (El-Ahzab, 10--11)

U nastavku ćemo navesti neke bitne činjenice.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike