Menu

Post – trijumf nad svojim nefsom

Pripremio Halil Makić, prof.
Tema Da'vaČitanje 12 minuta
Četiri su strasti koje su veoma izražene u čovjeku: strast stomaka (jela i pića), spolna strast, strast srdžbe i strast jezika. A post je jedna veoma uspješna terapija koja liječi poremećaje koji nastaju onda kada ove četiri strasti izmaknu kontroli razuma i izgube balans. Post je uistinu lijek za ove strasti koje nanose ogromnu štetu, kako jedinki i porodici tako i društvu i ummetu, općenito, jer, istovremeno, liječi ove četiri i druge strasti koje su veoma razarajuće, ubitačne i opake onda kada izmaknu kontroli razuma. Hasan el-Basri govorio je: “Ne postoji nijedna neobuzdana životinja kojoj je potrebnija uzda nego što je to tvoj nefs, između tvojih bokova.” Te strasti mogu se veoma uspješno obuzdati samo uz bogobojaznost koja je, između ostalog, jedan od plodova posta. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekara, 183)
Allah je stvorio čovjeka sa raznim potrebama, strastima, bez kojih bi njegov život bio nemoguć. To je strast prema hrani, imetku, slavi, suprotnom spolu, potomstvu, govoru i slično. I svaka ta strast ima svoju ulogu u životu čovjeka. Bez njih čovjek ne bi bio čovjek. Uzvišeni Allah kaže: “Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.” (Alu Imran, 14)

Dakle, Allah je iz Svoje mudrosti ostavio u čovjeku ove porive kao izvor pokretačke snage prema onome što garantira opstojnost na ovome svijetu. Zato je Allah i odredio puteve i zakone koji se moraju poštivati kako bi ovi porivi ostali usmjereni ka pravoj svrsi i kako bi donijeli prave rezultate na oba svijeta.

Allah islamom te porive ne guši, već ih samo želi obuzdati i usmjeriti u pravom smjeru kako bi čovjek osjetio istinsko zadovoljstvo u njima.

I baš u tim porivima Allah je omogućio šejtanu da pronađe najbolje puteve ka zavođenju čovjeka, tako da nema spasa od tih zamki osim u Allahovom zakonu.

Shodno čovjekovoj prirodnoj konstrukciji i svim onim porivima koji su u njemu, kao dio njegove prirode, on se sastoji iz tri komponente:

Prva: od ruha (duše) koja dolazi iz tog nebeskog svijeta. Uzvišeni Allah kaže: “A zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne.” (Es-Sedžda, 9)

Druga: od tijela koje je od zemlje i teži zemlji i strastima: “Ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom strašću krenuo.” (El-A’raf, 176)

Treća: od razuma koji može da bira i donosi odluke i to gotovo svakog trena. Uvijek može da se suočava sa izazovima i donošenjem odluka koje su u interesu i duše i tijela.

Onda kada razum posrne u svom odabiru i izabere duši ili tijelu ono što je zlo po njih, tada nastaje tragedija, bol, nemir, nestreća, nesanica… Isto tako, ako da previše duši, a zapostavi tijelo ili da previše tijelu, a zapostavi dušu, dešava se ozbiljan poremećaj čovjekove uravnoteženosti koja je neophodna za uspješan, srećan, hairli i berićetli život.

Duši je potreban ibadet i pokornost Allahu, tijelu su potrebne materijalne stvari, a srcu su potrebne informacije.

Razum se u toj svojoj borbi nalazi između Kur’ana i fitre, s jedne strane, i šejtana i strasti, s druge strane. Stoga, nužno je voditi računa o ovim aspektima čovjekovog bića, hraniti ih najboljom mogućom hranom i štititi ih od svega što im može naškoditi.

Borba postom protiv strasti

Četiri su strasti koje su veoma izražene u čovjeku: strast stomaka (jela i pića), spolna strast, strast srdžbe i strast jezika. A post je jedna veoma uspješna terapija koja liječi poremećaje koji nastaju onda kada ove četiri strasti izmaknu kontroli razuma i izgube balans.

Post je uistinu lijek za ove strasti koje nanose ogromnu štetu, kako jedinki i porodici tako i društvu i ummetu, općenito, jer, istovremeno, liječi ove četiri i druge strasti koje su veoma razarajuće, ubitačne i opake onda kada izmaknu kontroli razuma.

Hasan el-Basri govorio je: “Ne postoji nijedna neobuzdana životinja kojoj je potrebnija uzda nego što je to tvoj nefs, između tvojih bokova.”

Te strasti mogu se veoma uspješno obuzdati samo uz bogobojaznost koja je, između ostalog, jedan od plodova posta. Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.” (El-Bekara, 183)

Zato je post uzda bogobojaznih kojom obuzdavaju strasti koje mogu uništiti sve one poticaje dobra koji se nalaze u čovjeku i koji su dio njegove prirode. Uzvišeni Allah kaže: “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio – ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna.” (Er-Rum, 30)

I ne samo što je post poseban vid ibadeta u mjesecu ramazanu nego, Allahovom voljom, čovjek aktivira i mnoge druge vidove ibadeta, kao što je namaz, učenje Kur’ana, zikr, dijeljenje sadake, zajednički iftari sa vjernicima i drugo. Zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Drži se posta jer mu nema ravna.” (Bilježi imam Ahmed od Ebu Umame i hadis je sahih.)

I kako je god tijelu potrebna zdrava hrana za očuvanje tjelesne snage i kondicije, tako je i razumu i duši potrebna zdrava hrana za očuvanje insana kao kompletnog bića koje je Allah posebno odlikovao. Otuda je učenje i izučavanje Kur’ana u mjesecu ramazanu poseban vid imanske aktivnosti koja je zabilježena i kod Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je Džibril podučavao Kur’anu u mjesecu ramazanu. A to je velika poruka ka osnaživanju kako duše (jer je to ibadet) tako i razuma jer otvara čovjeku nove prozore u svijet informacija i nauke.

Ramazan i post posebna je prilika za to jer su i šejtani tada povezani i oslabljeni u širenju zla i sprečavanju ljudi da čine dobra djela. Post je pravi štit za vjernika. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post je štit od Allahove kazne.” (Bilježi Bejheki i hadis je sahih )

Prenosi Osman b. Ebu As, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post je štit kojim se rob štiti od Vatre.” (Bilježi Taberani i hadis je hasen )

Poseban vid ibadeta u ovom mjesecu jeste klanjanje teravih-namaza kako bi čovjek još više osnažio svoje sašaptavanje sa svojim Gospodarom, oslobodio sebe ovodunjalučkih okova koji ga sputavaju na putu ka Allahu.

Poseban vid ibadeta u ovom mjesecu jeste i podijeliti sadaku siromasima kako bismo ih bar malo zbrinuli i kako ne bi na Bajram prosili.

A sva ta dobročinstva i ibadeti donose blagostanje, smirenost srca i vedrinu lica i, ujedno, pomažu čovjeku da ukroti svoje porive.

Neophodno je prihvatiti taj božanski program kako bi čovjek zasitio svoje tijelo, svoj razum i svoju dušu i time postigao sreću i na dunjaluku i na ahiretu. To je program koji čovjeka i njegovo srce čini aktivnim i živim, koji izgrađuje a ne ruši, koji nije egoista, koji i uzima i daje, koji oprašta, saosjeća, ne čini nasilje i ne ubija. To je čovjek sa svim onim dobrim komponentama koje su neophodne i koje donose pravi uspjeh.

Savremeno čovječanstvo opterećeno je ovom agresivnom kapitalističkom retorikom i načinom života koji prijeti da sve one u čovjeku najljepše porive u potpunosti uništi te ga tako izobliči i pretvori u biće koje liči na sve samo ne na insana kakvim ga Allah želi i kakvim ga priroda očekuje. Svi ibadeti koje je Uzvišeni Allah propisao imaju za cilj da snaže čovjeka i da ga čuvaju od propasti. Tako i post, svojim programom, iscrpljuje tijelo, slabi porive stomaka, spolnog organa i jezika, čime omogućuje duši da se još više okrene nebeskom svijetu, povrati svoju svježinu i pobijedi sile zla u sebi. R amazan donosi posebnu radost vjernicima jer ih uvodi u sezonu velikih blagodati u kojima se mnoge funkcije u organizmu odmaraju, a duša rasterećuje, postaje poletna i vraća se svojoj originalnosti.

Zato je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, donosio muštuluk ashabima, radijallahu anhum, kada bi nastupio mjesec ramazan u kojem je propisan post. Ebu Hurejra, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Došao vam je mjesec ramazan, mubarek mjesec. Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Dženneta, u njemu se zatvaraju vrata Džehennema, u njemu se neposlušni šejtani vezuju u lance, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci i onaj ko bude lišen njena dobra, on je zaista lišen (svakog) dobra.” (Hadis je sahih, a bilježi ga imam Ahmed)

Ramazan donosi radost jer je to mjesec posebnog ibadeta koji čovjeka jača duhovno, moralno, intelektualno i tjelesno, i istovremeno ukročava mnoge strasti koje – u stanju neobuzdanosti – imaju razarajuće dejstvo na čovjeka.

To je mjesec ibadeta koji zaustavlja šejtanske spletke, slabi njegove vojske i otvara kapije mnogih darova koje duša željno iščekuje.

Čovjek, svjestan svoje vjere, nastoji da obuzda sebe, svoj jezik, svoju srdžbu, svoju strast i svoj stomak od svega onoga što je zabranjeno jer je svjestan da to ne samo što umanjuje i skrnavi vrijednost i berićet posta već može post u potpunosti uništiti.

Bude li propustio ibadete vezane za srce, bude li propustio tjelesne ibadete, bude li zanemario Lejletul-kadr, propao je.

Bude li ogovarao i ružno govorio, izgubiće berićet posta jer Allahu ne treba njegov post koji ga nije spriječio od ružnog.

Bude li bespravno jeo tuđi imetak, bude li propustio dobročinstvo prema roditeljima, rodbini, siromasima i potrebnima izgubit će berićet posta jer Allahu ne trebaju srca koja nisu prefinjena i ispunjena bogobojaznošću. Allah hoće čista srca, srca svjesna Njega i svoje zadaće. Post, uistinu, vodi toj stazi i vraća živahnost srca i duše.

Post nije propisan za to da bi se tijelo mučilo, već da bi srce postalo čisto, duša bogobojazna, a čovjek svjestan istinskog bivstvovanja na ovom svijetu i u žudnji za nagradom na onome svijetu kada će u Džennet ući na posebna vrata koja se zovu Rejjan, a koja su samo za postače. Tek tada će, radostan zbog trpljenja na ovome svjetu, radostan zbog užitka u džennetskim prostranstvima i susretu sa Allahom, gledajući u Njegovo plemenito lice, istinski osjetiti svu dobrotu i blagodat ibadeta posta za koji, osim Allaha, niko ne nagrađuje. I to je jedna od posebnosti ovog ibadeta u mjesecu ramazanu.

Allahu naš, otvori nam puteve ka istinskom ibadetu i u Džennet nas uvedi na vrata koja si pripremio za Svoje postače!