Menu

Potreba za dobrim uzorom

Tema AhlakČitanje 11 minuta

Uzvišeni Allah učinio je vjerovjesnike i poslanike najboljim uzorima svojim potomcima, pa su ih odgajali svojim djelima i lijepim ophođenjem prije negoli su ih odgajali riječima i savjetom. I svima koji su dolazili nakon njih Allah, subhanehu ve te'ala, naređuje da ih slijede i povode se za njima. Pa, čak i poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najodabraniji poslanik, naređeno je da slijedi prijašnje poslanike. Zar Uzvišeni nije rekao: „... to u oni koje je Allah uputio, pa se za njihovom uputom povedi!“ (Prijevod značenja El-En'am, 90.) Zatim Uzvišeni Allah naređuje vijernicima da slijede Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže:„Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 21.) Spominje Uzvišeni Allah osobine i riječi Svojih robova: „I učini nas vođama bogobojaznih!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 74.) Katade, rahimehullahu te'ala, je rekao: “Tj. vođama u dobru i onima koji će pozivati na uputu pa se drugi ljudi povoditi za nama u dobru!” (Fethu-l-Bari, 13/251.) Nema sumnje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji uzor u svemu, i učinio ga je Uzvišeni Allah takvim kako bi se svi ljudi iza njega povodili za njegovim djelima. Stoga ćemo naći da je govorio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam!“ Rekao je: „Uzmite od mene vaše obrede hadždža.“ Međutim, danas je mnogo muslimana koji tvrde da slijede Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a opet među muslimanima vidimo velike podjele i cijepanja. Stoga su nam potrebni istinski uzori, oni koji su se istinski poveli za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa da se i mi povedemo za njima i izađemo iz ovih tmina iskušenja i nereda. Danas je takođe i mnogo muslimana koji su druge u potpunosti uzeli za svoje uzore, pjevače, fudbalere, nevjernike; a ne priliči razumnom muslimanu da za svoga uzora uzme nekoga ko je ispod njega po vrijednosti! Isto tako, mi danas mnogima moramo biti uzor, nismo u poziciji da biramo, zamijeniti nas nema ko, pa stoga od nas mora biti uzor: učitelj svojim učenicima, roditelj svome djetetu, imam svojim džematlijama, direktor svojim radnicima! A složićemo se da ljudi gledaju u uglednu osobu, učenu osobu, osobu koja se više pridržava vjere, pa misle što god da ta osoba radi, to je ispravno i tako i treba, pa se povode za njegovim ponašanjem, njegovim riječima i djelima. I ovo dobro moramo imati na umu!


Zbog čega nam je uzor potreban?

Musliman mora da poziva svojoj vjeri, nema mu spasa bez toga kao što o tome govori sura El-Asr, a lijep uzor je najefikasnije sredstvo za to. Dobro nam je poznato da se u mnogim dijelovima svijeta islam upravo proširio na ovakav način. I složit ćemo se da je poziv djelom mnogo više efikasniji od poziva riječima, jer djelo uglavnom većina ljudi može razumjeti, dok riječi ne. Nisu svi ljudi na istom stepenu razumijevanja i spoznaje. Postojanje dobrog uzora podstiče druge da krenu njegovim putem, da ga slijede, što i jeste njegova uloga i cilj, pa će mnogi uvidjeti da praktikovati islam kakav je objavljen nije teško, evo ima ljudi koji ga praktikuju. Uzori će svojom praksom pojasniti ljudima da je problem u ljudima a ne u islamu i time učiniti veliki hajr za islam, odgovoriti na stalne smutnje nevjernika. Zahvaljujući uzoru, nakon Allaha, ljudi će se dobro popraviti u vjeri, jer će kriomice posmatrati sva njegova stanja, možda on neće ni obraćati pažnju na to, ali će kod njih, novih muslimana željnih islama to biti itekako ogromno i dragocjeno. Uzor se uvijek voli, je li tako? Stoga se i slijedi i u velikom i u malom! Dakle, općenito doći će do popravka vjere kod ljudi, a to je ono što je svima nama cilj i to je ono zbog čega je Uzvišeni Allah objavljivao knjige i slao poslanike!

Kako Šeriat podstiče na ispravnu izgradnju uzora

Zbog svega ovoga, vidjećemo da islam na razne načine nastoji učiniti vjernika uzoritim. Neki od načina kako to Šeriat čini su:

● Uzvišeni Allah kori onoga čija su djela suprotna riječima, jer osoba s takvom osobinom ne može biti uzor. Kaže Uzvišeni Allah: „O vjernici! Zašto jedno govorite a suprotno radite?! O kako li je kod Allaha pogrdno da jedno govorite a suprotno tome postupate!“ (Prijevod značenja Es-Saff, 4.)I kaže Svevišnji: „Zar da od ljudi tražite da čine dobročinstvo a sebe zaboravljate, a vi još i Knjigu čitate?! Zar pameti nećete doći?!“ (Prijevod značenja El-Bekara, 44.)A u hadisima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, se spominje da će se doći na Sudnji dan s čovjekom i on će se baciti u Vatru. U njoj će mu se iz stomaka prosuti crijeva, pa će kružiti oko njih, kao što magarac kruži oko žrvnja. Iskupit će se stanovnici Vatre oko njega, pa će ga upitati: „Šta je s tobom? Zar ti nisi naređivao dobro a zabranjivao zlo?!“ Odgovorit će: „Jesam! Naređivao sam dobro, ali ga ja nisam činio i zabranjivao sam zlo, ali sam ga i ja sam činio!“ (Muttefekun alejh)U drugom hadisu se spominje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio na Mi'radžu prošao pored ljudi kojima se trgaju usne usne vatrenim kliještima, pa je upitao: „O Džibrile, ko su ovi ljudi?“ Džibril je odgovorio: „To su govornici iz tvoga ummeta koji su jedno govorili a suprotno tome postupali!“(Hadis bilježi imam Ahmed od Enesa b. Malika i šejh Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.)

● Uzvišeni Allah učinio je da onaj za kome se drugi povode da on ima njihovu nagradu ili kaznu, zavisno od toga kakav je uzor, pa kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko u islamu podstakne na dobro djelo, njemu pripada nagrada za to dobro djelo i nagrada svih onih koji ga nakon njega budu činili bez da se njima išta umanji od njihove nagrade! A ko u islamu podstakne na loše djelo, njemu pripada kazna za to loše djelo i kazna svih onih koji ga budu činili nakon njega bez da se išta umanji od njihove kazne!“ (Hadis bilježi imam Muslim od Džerira b. Abdillaha.)

● Uzvišeni Allah naredio je griješnicima da skriju svoje grijehe, jer onima koji obznane svoje grijehe -pred ljudima jer ih od Allaha zasigurno ne mogu sakriti-, njima neće biti oprošteno kako se kaže u hadisu: „Svima iz moga ummeta bit će oprošteno, izuzev onih koji obznanjuju svoje grijehe.“ (Hadis bilježi Buharija od Ebu Hurejre.)

Osobine koje uzor mora imati pri sebi

Koje su to osobine koje neminovno moramo imati pri sebi da bismo bili uzoriti?

Prije svega, šerijatsko znanje, jer ćemo putem njega upoznati se s najboljim uzorom, Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, upoznat ćemo se sa stanjima i situacijama u kojima se on nalazio, a za koja nam niko nije potreban da nam ih prokomentariše ili ih pretoči u djelo.

● A zatim, šerijatskim znanjem ćemo uspjeti i izgraditi kod sebe ostale potrebne osobine, od koji je od najvećih lijepo ponašanje, što je imao i najbolji uzor Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i o čemu je izrekao brojne hadise. A od tog lijepog ponašanja, čovjek mora posebno imati kod sebe sljedeće osobine:

a) Iskrenost

, tj. da govoriš istinu i samo istinu, da se ne služiš ničim drugim u svome pozivu. Ibnu-l-Kajjim, Ahhal mu se smilovao, rekao je: „Iskrenost je dokaz vjere svakog muslimana i iskrenost obavezuje na ljubav muslimana od strane njegove porodice, njegovih prijatelja i zajednice u kojoj živi.“

b)

Strpljenje, jer je Uzvišeni Allah rekao: „I Mi smo između njih vođe odabirali, upućivali su na Pravi put Našim naredbama, bili strpljivi i u Naše dokaze ubjeđeni!“ (Prijevod značenja Es-Sedžda, 24.)

c)

Skromnost i poniznost prema ljudima, jer ljudi ne vole oholost, ne vole ljudi da se neko nad njima izdiže! Zar da prihvate savjet od onoga ko ih omalovažava i potcjenjuje?! Nikada!!!

d)

Milostivost i razumijevanje, neophodna osobina, jer je to dokaz i Allahove milosti prema tebi a i sami ljudi, budeš li grub i osoran, udaljit će se od tebe. Zar Uzvišeni Allah nije rekao: „Ti si samo Allahovom milošću blag, a da si bio osoran i grub, oni bi se iz tvoje blizine razbježali!“ (Prijevod značenja Alu Imran, 159.) Pogledajte, ove riječi su upućene Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, koji nije govorio osim istinu, čije su se riječi i djela zasigurno poklapali, koji je najviše trpio na nedaćama, ali i njemu su grubost i osorost bili zabranjeni, pa kada je tako s njim, šta je onda s nama kod kojih se može svašta naći i u djelima i u riječima?!

e)

Uz milostivost ide i blagost i opraštanje, iako se u mogućnosti da se na zlo uzvrati zlim. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Uistinu je Allah blag i voli blagost i On zbog blagosti daje ono što ne daje zbog grubosti!“ (Muttefekun alejh)

Poistovjećivanje djela s riječima, o čemu su prethodili šerijatski tekstovi, to je mnogo bitno jer ljudi ne uzimaju od onoga koji jedno govori a drugo radi. Zbog toga ćeš vidjeti da su vjerovjesnici prvi jasno davali do znanja da ne žele da se razilaze sa svojim govorom, pa su govorili: „Ja ne želim da činim ono što vama zabranjujem!“ (Prijevod značenja Hud, 88.) Ibnu-l-Kajjim, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Zli učenjaci sjeli su pred vratima Dženneta i pozivaju ljude njemu svojim riječima dok ih svojim djelima pozivaju u Vatru! Pa kada god pozovu ljude svojim riječima u Džennet, njihova djela kažu: 'Ne slušajte ih, jer da je istina ono čemu pozivaju, prvi bi se tome odazvali.' Tako da su oni na prvi pogled upućivači, dok su u stvarnosti oni koji presretaju druge po putevima.“ Allaha Plemenitog, Gospodara Arša Velikog, molim da nas učini od onih koji slijede i povode se za Allahovim Poslanikom i najboljim uzorom, sallallahu alejhi ve sellem!