Menu

Potreba za dobrim uzorom

Tema AhlakČitanje 3 minute
Uzvišeni Allah učinio je vjerovjesnike i poslanike najboljim uzorima svojim potomcima, pa su ih odgajali svojim djelima i lijepim ophođenjem prije negoli su ih odgajali riječima i savjetom. I svima koji su dolazili nakon njih Allah, subhanehu ve te'ala, naređuje da ih slijede i povode se za njima. Pa, čak i poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio najodabraniji poslanik, naređeno je da slijedi prijašnje poslanike. Zar Uzvišeni nije rekao: „... to u oni koje je Allah uputio, pa se za njihovom uputom povedi!“ (Prijevod značenja El-En'am, 90.) Zatim Uzvišeni Allah naređuje vijernicima da slijede Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže:„Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 21.) Spominje Uzvišeni Allah osobine i riječi Svojih robova: „I učini nas vođama bogobojaznih!“ (Prijevod značenja El-Furkan, 74.) Katade, rahimehullahu te'ala, je rekao: “Tj. vođama u dobru i onima koji će pozivati na uputu pa se drugi ljudi povoditi za nama u dobru!” (Fethu-l-Bari, 13/251.) Nema sumnje da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, najbolji uzor u svemu, i učinio ga je Uzvišeni Allah takvim kako bi se svi ljudi iza njega povodili za njegovim djelima. Stoga ćemo naći da je govorio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam!“ Rekao je: „Uzmite od mene vaše obrede hadždža.“ Međutim, danas je mnogo muslimana koji tvrde da slijede Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a opet među muslimanima vidimo velike podjele i cijepanja. Stoga su nam potrebni istinski uzori, oni koji su se istinski poveli za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa da se i mi povedemo za njima i izađemo iz ovih tmina iskušenja i nereda. Danas je takođe i mnogo muslimana koji su druge u potpunosti uzeli za svoje uzore, pjevače, fudbalere, nevjernike; a ne priliči razumnom muslimanu da za svoga uzora uzme nekoga ko je ispod njega po vrijednosti! Isto tako, mi danas mnogima moramo biti uzor, nismo u poziciji da biramo, zamijeniti nas nema ko, pa stoga od nas mora biti uzor: učitelj svojim učenicima, roditelj svome djetetu, imam svojim džematlijama, direktor svojim radnicima! A složićemo se da ljudi gledaju u uglednu osobu, učenu osobu, osobu koja se više pridržava vjere, pa misle što god da ta osoba radi, to je ispravno i tako i treba, pa se povode za njegovim ponašanjem, njegovim riječima i djelima. I ovo dobro moramo imati na umu!