Menu

Propis uzimanja mesha po poderanim čarapama i mestvama

Tema FikhČitanje 0 minuta
Zahvala pripada Allahu, dželle dželaluhu, Gospodaru svih svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i na sve plemenite ashabe.