Menu

Propisi tahareta i vrste voda

Pripremio Adis Memić, prof.
Tema FikhČitanje 12 minuta

Fikh se ubraja u najveće, najvažnije i najodlikovanije nauke; obuhvata razumijevanje Kur'ana i sunneta, spoznaju dozvoljenog (halala) i zabranjenog (harama), kao i spoznaju ciljeva, tendencija šerijata i njegovih mudrosti.  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Onoga kome želi dobro Allah poduči razumijevanju Svoje vjere." (Buhari, br. 71; Muslim, br. 1037)

Namaz je druga temeljna dužnost (rukn) islama koji dolazi odmah nakon izgovaranja šehadeta -- svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. Obavljanje namaza jeste razlikovna nit između muslimana i nemuslimana i stub ove vjere, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Ugovor koji je između nas i njih je namaz, uznevjerovao je onaj ko ga ostavi" (Tirmizi, br. 2621; Nesai, br. 463; Ibn Madža, br. 1079, s ispravnim lancem prenosilaca); "Islam je izgrađen na pet temelja: svjedočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu ramazana i hadžu -- posjeti Bejtullaha onome ko bude u mogućnosti." (Buhari, br. 8; Muslim, br. 16)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike