Menu

Razlozi napada na Ibn Tejmijju

Pripremio Abdullah Nasup
Tema Ummet danasČitanje 0 minuta
U sedmom hidžretskom vijeku, nakon što je dugo vremena bila potisnuta od strane različitih novotarskih akida u koje su zapali i obični muslimani i učenjaci, akida dobrih prethodnika ponovo je obasjala islamski ummet.