Menu

Sakrij tuđu sramotu, Allah će sakriti tvoju

Tema AhlakČitanje 1 minut
“A ko sakrije (sramotu) muslimana, Allah će sakriti (njegovu sramotu) i na dunjaluku i na ahiretu.” Ovdje, kada Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže “muslimana”, misli se na svakog muslimana, bilo da se radi o mu’minu ili fasiku (velikom grješniku). Iz hadisa se razumije da je skrivanje sramote brata muslimana, veliko dobro djelo za koje Allah nagrađuje skrivanjem naše sramote i na dunjaluku i na ahiretu, što je mnogo važnije. Neki učenjaci smatraju da je vadžib da se sakrije tuđa sramota. Ukoliko vidi ili sazna za sramotu, čovjek koji nije dorastao da naređuje dobro i odvraća od zla, sramotu će samo sakriti. Međutim, ukoliko sramotu vidi ili sazna za nju čovjek koji je u mogućnosti da naređuje dobro i odvraća od zla, dužan je posavjetovati onoga pri kome je dotična sramota, te je isto tako i sakriti.