Menu

Savremena medicina u svjetlu islamskog prava

Pripremio dr. Hakija Kanurić
Tema FikhČitanje 0 minuta
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.