Menu

Šerijatski aspekti upotrebe alkohola u proizvodnji lijekova, hrane i kozmetičkih preparata (drugi dio)

Pripremio dr. Hakija Kanurić
Tema FikhČitanje 9 minuta

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.

U prethodnom broju bilo je riječi o definiciji alkohola – opojnog pića i definiciji etilnog alkohola te o propisu upotrebe alkoholnog pića, kao što je rum, brendi, konjak i sl., u proizvodnji određenih prehrambenih artikala.

Kazano je da, prema definiciji Opće i nacionalne enciklopedije, pića koja imaju manje od 3% etilnog alkohola ne spadaju u kategoriju alkoholnih pića, dok se prema šerijatu alkoholnim pićem smatra svako piće koje u velikoj količini opija, a ako ne pokazuje opojno dejstvo, čak i ako se konzumira u velikoj količini, ne tretira se alkoholom. Ukoliko pića koja sadrže manje od 3 % etilnog alkohola nemaju opojno dejstvo ako se konzumiraju u velikoj količini, u tom slučaju ova definicija ekvivalentna je definiciji opojnog pića (khamra) u šerijatskoj terminologiji.

Što se tiče etanola, kazano je da je to čista, bezbojna, lahko isparljiva tekućina slabog mirisa, koja nastaje alkoholnim vrenjem šećera i škroba, i ulazi u sastav svih alkoholnih pića i odgovorna je za njihovo opojno dejstvo.

O unošenju alkoholnog pića u prehrambene artikle rečeno je da je to haram, prema konsenzusu islamskih učenjaka, jer je to vid konzumiranja onoga što je Allah zabranio i naredio da se izbjegava.


U ovom broju govorit ćemo o razlici između alkoholnog pića i etanola, načinu upotrebe etanola u farmaceutskoj industriji i opravdanosti upotrebe etanola u proizvodnji lijekova. Za naredni broj ostaje da se pojasni opravdanost upotrebe etanola u proizvodnji lijekova, propis upotrebe etanola u prehrambenoj industriji i propis upotrebe etanola u proizvodnji kozmetičkih preparata.

Razlika između alkoholnog pića i etanola

Iako je etanol primarni sastojak svih alkoholnih pića i odgovoran je za njihovo opojno dejstvo, preče je tretirati ga zasebnom tvari, različitom od alkoholnog pića. Razlog za to jesu brojne razlike između etanola i alkoholnih pića, od kojih su sljedeće:

Prvo:

U sastav alkoholnih pića, pored etanola, ulaze brojne druge komponente, koje daju okus, boju, miris i druga svojstva specifična alkoholnim pićima. Ti sastojci imaju ključnu ulogu u formiranju alkoholnog pića valjanog za upotrebu.

Drugo:

Alkoholna pića su pripremljena za piće, a njihovo konzumiranje uzrokuje opojnost, dok čisti etilni alkohol nije pripremljen za piće, a njegovo konzumiranje uzrokuje trovanje.

Treće:

Osnovni cilj proizvodnje alkoholnog pića jeste da se koristi kao opojni napitak, dok je osnovni cilj proizvodnje etanola da se koristi kao polazna tvar za proizvodnju raznih spojeva, kao što su eteri, esteri, plastične mase i sl., da služi kao sredstvo za razgradnju biljnih otopina, eteričnih ulja, za dezinfekciju i sl.

Č

etvrto: Etanol je čista, bezbojna lahko isparljiva tekućina, slabog mirisa, kada se ostavi na bilo kojoj površini brzo isparava i ne ostavlja nikakav trag ili mrlju, za razliku od alkoholnog pića. (El-Mevsuatul-arebijjetul-alemijja, Arapska svjetska enciklopedija)

Ove razlike ukazuju na to da je etanol materija koja se esencijalno razlikuje od alkoholnih pića, iako je njihova primarna komponenta. Prema tome, propis alkoholnih pića ne odnosi se izravno na etanol, što znači da se zabrana alkoholnog pića, koja podrazumijeva ne samo zabranu konzumiranja nego i zabranu proizvodnje, kupovine, prodaje i sl., ne odnosi izravno na etanol. Međutim, s obzirom na to da se etanol može upotrijebiti za proizvodnju alkoholnog pića njegova upotreba mora biti ograničena i kontrolirana.

Način upotrebe etanola u farmaceutskoj industriji

Etanol se koristi u proizvodnji lijekova u sljedeće svrhe:

Prvo:

Za rastapanje nekih lužastih ili masnih tvari koje se koriste kao lijekovi. Ovo je najbitnija i najraširenija primjena etanola u proizvodnji lijekova. Upotrebljava se za dva osnovna cilja: prvi je odvajanje učinkovitih ekstrakata iz ljekovitog bilja, i to je najbitnija primjena. Drugi je dobivanje otopina rastvaranjem ljekovitih tvari koje se otapaju u etanolu, kada se žele koristiti kao otopine, a ne u nekom drugom obliku.

Drugo:

Etanol se koristi kao konzervans i sredstvo za čuvanje, s obzirom na to da uništava bakterije i mikrobe, a lijekovi trebaju sredstvo za zaštitu od vrenja za vrijeme pripreme i nakon toga kako se ne bi pokvarili i uništili. Etanol je tvar koja se najviše koristi na tom polju.

Treće:

Etanol se koristi kao ekstrakt za dobivanje određenog okusa kako bi se bolesniku olakšalo uzimanje lijeka. Radi postizanja okusa, etanol se kao ekscipijens dodaje lijekovima u velikom procentu, koji prosječno dostiže 25%.

Č

etvrto: Ponekad se etanol unosi u visokom postotku u lijekove namijenjene za djecu kao sedativ. (Elkuhul vel-muhaddiratu vel-munebbihatu fil-gizai ved-devai i Ahkamul-Edvijeti fiš-šerijatil-islamijje)

To su najčešće upotrebe etanola u proizvodnji lijekova. U slične svrhe koristi se i u proizvodnji nekih prehrambenih artikala.

Opravdanost upotrebe etanola u proizvodnji lijekova

Očigledno je da upotreba etanola za ekstrakciju i dobivanje arome i okusa alkohola nije dozvoljena niti za tim postoji potreba, kod nas muslimana. Što se tiče ostalih vidova upotrebe etanola u proizvodnji lijekova, muslimani su dužni uložiti maksimalan napor da iznađu zamjenu za etanol kako bi se izbjegla njegova upotreba u spomenute svrhe. Da li adekvatna zamjena etanolu postoji ili ne, decidan odgovor trebaju dati stručnjaci iz te oblasti, a da postoji alternativa etanolu, ukazuje sljedeće:

Prvo:

Postoje druge materije koje mogu zamijeniti etanol pri rastvaranju i otapanju ljekovitih tvari, kao što je voda. Voda je najvažniji i najrasprostranjeniji rastvarač, a istovremeno je najsigurnija i najjeftinija. Voda rastvara većinu spojeva i prikladna je za odvajanje učinkovitih ekstrakata u prirodnom bilju, sama ili uz dodatak drugih pomoćnih otapala, poput kiseline i glicerina. Organski rastvarači, poput hloroforma, otapaju učinkovite ekstrakte koji se ne rastvaraju u vodi, i oni su prikladna zamjena etanolu za otapanje tvari koje se ne rastvaraju u vodi. Zatim, biljna ulja, poput maslinovog i ulja sjemenki pamuka, kvalitetno otapaju aromatične supstance. Postoje i druge alternative s obzirom na to da se otapanje može pospješiti hemijskim reakcijama koje podstiču rastvaranje različitih tvari.

Drugo:

Etanol kao konzervans i sredstvo za čuvanje nije nužan, jer postoje desetine drugih konzervansa, a neki od njih su učinkovitiji od etanola, poput natrij-benzoata, glicerina i hloroforma. Štaviše, neki farmaceutski proizvodi u tečnom stanju nužno zahtijevaju druge konzervanse osim etanola, u protivnom će se pokvariti, jer etanol gubi svojstvo konzervansa nakon što se razrijedi osnovnom tekućom bazom, a nemoguće je povećati njegov postotak, jer to povećava prisustvo etanola u lijeku, što opet daje različite neželjene učinke.

Treće:

Upotreba etanola kao sedativa ima štetne posljedice po djecu i trudnice. Pri kontinuiranoj upotrebi utječe na razvoj mozga i inteligencije djeteta, ako se daje djeci za vrijeme dojenja. Iz tog je razloga Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zabranila upotrebu etanola u proizvodima namijenjenim djeci i trudnicama, a ukoliko se nalazi u lijeku, nužno je da na ambalaži bude navedeno u kojem je procentu prisutan.

Č

etvrto: Farmaceutske kompanije u stanju su iznaći druge alternative kada za tim postoji volja. To se praktično već desilo, jer su uspjele zamijeniti etanol i odstraniti ga iz nekih lijekova namijenjenih za djecu, poput sirupa Quibron i Gripe Water, u čijim je sastojcima bio etanol. Naime, Sjedinjene Američke Države zabranile su upotrebu etanola u proizvodnji dječijih lijekova kada je došlo do incidenta sa lijekom za astmu, koji je sadržavao etanol. Ljekari su taj lijek propisivali kao sirup za djecu, a s obzirom na to da je astma hronična bolest, neku je djecu, dužom upotrebom tog lijeka, zahvatilo štetno djelovanje etanola, pa su nakon toga Sjedinjene Američke Države zabranile upotrebu etanola u proizvodnji većine lijekova za djecu. Farmaceutska industrija uspjela je pronaći alternativu etanolu nakon što je zabranjena njegova upotreba u proizvodnji ove vrste lijekova, stoga je moguće tako postupiti i u proizvodnji drugih lijekova, naročito kada se uzme u obzir da velike kompanije posjeduju ogromne znanstvene i tehničke preduvjete za pronalazak adekvatne zamjene etanolu. (Elkuhul vel-muhaddiratu vel-munebbihatu fil-gizai ved-devai i Ahkamul-Edvijeti fiš-šerijatil-islamijje)

Nastavit će se, Allahovom dozvolom...