Menu

Sitnicama se čuvamo od krupnog

Tema Ostale temeČitanje 6 minuta

Allahu Uzvišenom zahvaljujemo na blagodatima kojima nas obasipa. Svjedočimo da nema boga osim Njega, Jednog i Jedinog, i svjedočimo da je Muhammed, alejhis-selam, Allahov rob i poslanik. Koga Allah na Pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga osim Njega na Pravi put ne može izvesti. Neka su salavat i selam na Allahovog miljenika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe, i sve koji ih budu slijedili do Sudnjega dana.

Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se! A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: 'Vratite se!' -- vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono što radite." (En-Nur, 27--28)


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike