Menu

Sitnicama se čuvamo od krupnog

Tema Ostale temeČitanje 6 minuta

Allahu Uzvišenom zahvaljujemo na blagodatima kojima nas obasipa. Svjedočimo da nema boga osim Njega, Jednog i Jedinog, i svjedočimo da je Muhammed, alejhis-selam, Allahov rob i poslanik. Koga Allah na Pravi put uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga osim Njega na Pravi put ne može izvesti. Neka su salavat i selam na Allahovog miljenika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe, i sve koji ih budu slijedili do Sudnjega dana.

Uzvišeni Allah kaže: "O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se! A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti; a ako vam se rekne: 'Vratite se!' -- vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono što radite." (En-Nur, 27--28)


U ova dva ajeta nalazi se propis o ulasku u tuđe kuće i mnoge druge poruke, od kojih smo izdvojili sljedeće:

Povezanost ajeta sa prethodnima

Nakon što se u prethodnim ajetima govori o velikim grijesima: zinaluku, potvori, širenju bestidnih glasina o vjernicima, te se upozorava na opasnost slijeđenja šejtanovih stopa, u ovim ajetima govori se o propisu ulaska u tuđe kuće.

Ako bismo gledali površno, ne ulazeći u dubinu kur'anske poruke, mogli bismo se zapitati zašto Kur'an tretira ovaj, naizgled manje bitan propis i kakva je veza između spomenutog propisa i tema iz prethodnog dijela sure?

Moramo znati da nijedan kur'anski ajet nije poput pustog ostrva, zasebna cjelina, već ima vezu, kako sa prethodnim, tako i sa ajetima koji su iza njega. Razumijevanje ove povezanosti otkriva nam mnoge tajne kur'anskih poruka.

Ulazak u tuđu kuću bez najave i dozvole, u širem kontekstu kazano neovlašteno zadiranje u privatnost porodice ili pojedinca, put je koji neminovno vodi potvori, ogovaranju, čak i zinaluku i zbog tog razloga ovo ponašanje šerijat zabranjuje. Drugim riječima, propis zabrane ulaska u tuđu kuću bez dopuštenja vid je prevencije i zaštite od velikih i štetnih grijeha spomenutih u prethodnim ajetima. Šerijat od nas zahtijeva da poštujemo privatnost drugih, čak ako su u pitanju i naši ukućani ili članovi porodice, i uči nas da je zadiranje u intimu i prelazak preko te granice nešto što je loše za srce, pogubno za pojedinca, a time i za zajednicu.

U praksi Poslanika, alejhis-selam, možemo naći potvrdu ovim principima. Prilikom povratka sa putovanja, Poslanik, alejhis-selam, imao je običaj zastati nadomak Medine. Nije odmah ulazio u grad, već bi poslao glasnika da raširi vijest o skorom povratku musafira, vodeći na taj način računa o intimi ukućana koji čekaju svoje musafire. Taj svoj postupak Poslanik, alejhis-selam, pojašnjavao je riječima: "Neka se urede i osvijetle kuće, neka se raspetljaju i počešljaju pletenice." (Muslim)

Adabi posjete -- ulaska u tuđu kuću

Pored spomenutog, ajeti nas uče adabima -- pravilima kojih se trebamo pridržavati prilikom ulaska u tuđu kuću, što podrazumijeva sljedeće:

  • najaviti se domaćinu,
  • ne ulaziti u kuću dok se ne zatraži i dobije dozvola,
  • predstaviti se (onaj koji dolazi),
  • poselamiti i pozdraviti ukućane,
  • ne ulaziti u kuću ako u njoj nema nikoga,
  • ako domaćin kaže "vrati se" -- vratiti se bez ljutnje.

Možda smo nekada bili u "neprilici" da goste koji nam se najave nismo bili u mogućnosti primiti zbog određenih privatnih razloga, pa smo odgađali njihov dolazak i ne želeći spomenuti stvarni razlog navodili nešto sasvim drugo. Na taj način otvaramo vrata sumnji kod naših prijatelja, a sebe izlažemo stresu i nelagodi. Uzvišeni Allah kaže: "A ako vam se rekne: 'Vratite se!' -- vi se vratite, bolje vam je, a Allah zna ono što radite." Nema sumnje da je u ovoj kur'anskoj uputi rasterećenje savjesti, zadovoljstvo i čistoća srca. "A Allah dobro zna ono što radite."

Naša vjera je usavršena i upotpunjena

Ajeti nam ukazuju na još jednu jako važnu činjenicu: islam je potpun i savršen sistem, a Kur'an nudi rješenje za svako pitanje. Upitali su Selmana el-Farisija, radijallahu anhu: "Vaš Poslanik vas uči svemu, čak i tome kako da obavite prirodnu potrebu?", a Selman je kazao: "Da, on nam je zabranio da se tom prilikom okrenemo prema kibli, i zabranio nam je da se nakon toga čistimo desnom rukom, i zabranio nam je da se čistimo sa manje od tri kamena, i zabranio nam je da se čistimo sa balegom ili kostima."

Navedeni ajeti iz sure En-Nur tretiraju na prvi pogled nebitna pitanja, a s druge strane, vidjeli smo, riječ je o jako značajnim propisima i principima čije urušavanje neminovno vodi velikom zlu koje razara zajednicu. Stoga, možemo se samo čuditi današnjim muslimanima koji traže zadovoljstvo u drugome, a zaobilaze i zapostavljaju propise naše divne vjere. Naši djedovi i naše nane živjeli su i prakticirali sve ove vrijednosti. Mnogi od nas sjećaju se avlija opasanih visokom tarabom u koju su ulazili samo pozvani i birani prijatelji i komšije. Sjećamo se naših nana, njihovih dimija i bluza. Kada bi stranac prilazio kući, nakašljao bi se da ga čuju, te bi se ženska čeljad zaklonila od pogleda. Doista su živjeli skladno i dostojanstveno. Bili su u punom smislu riječi gospoda i uživali veliko poštovanje. Allaha Uzvišenog molim da se smiluje i nama i njima.

Gospodaru, podari nam svijest o vrijednostima naše lijepe vjere, naša srca i naš razum učini prostranim i otvorenim naspram propisa Tvojih, nemoj nas učiniti od onih koji Kur'an Tvoj zapostavljaju.... Amin, ja Rabbel-alemin!

Hatib: Salih-ef. Zukić, glavni imam u Novom Travniku

(Hutba je održana tokom mjeseca augusta 2021. u čaršijskoj džamiji Novi Travnik)