Menu

Slijedi znakove koje ti je ostavio Allahov Poslanik

Pripremio Haris Hećimović
Tema AhlakČitanje 0 minuta
Od plemenitog ashaba Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče!” (Tirmizi, 2487, Ibn Madže, 4111, Muvetta, 1638, Musned, 1737.)