Menu

Udaranje supruge

Tema Da'vaČitanje 10 minuta

Svaki suprug kada digne ruku da bespravno udari suprugu treba da se sjeti hadisa koji prenosi Ebu Mes'ud Ensari Bedri koji je jednom prilikom bičem udarao svoga roba, pa je čuo iza sebe nekog da govori: ''Znaj, Ebu Mes'ude!'', ali toliko je bio pod utjecajem srdžbe da uopće nije registrirao šta mu se govori. Nakon što mu se približila osoba koja mu se obraćala, Ebu Mes'ud je vidio da je to Božiji Poslanik, koji je govorio: ''Znaj, Ebu Mes'ude, znaj, Ebu Mes'ude!'' Tada je Ebu Mes'ud bacio bič iz svoje ruke dok je Božiji Poslanik govorio: ''Znaj, Ebu Mes'ude, da je Allah moćniji nad tobom više nego što si ti moćan nad njim (robom).'' Ebu Mes'ud je rekao: ''Poslije toga nikada nisam udario svoga roba.'' (Muslim) Dragi moj brate koji zlostavljaš svoju suprugu, sigurno tvoja supruga nije u mogućnosti da se zaštiti od tebe jer je slabašna pred tvojim jakim mišićima. Ali, nemoj da zaboraviš da je ona rob Silnog i Jakog čiju vojsku ne zna niko osim Njega. Znaj da nema posrednika i prepreke između nje i Gospodara svih svjetova!


U zadnje vrijeme svjedoci smo sve učestalije pojave bespravnog fizičkog nasilja i zlostavljanja supruge u vidu prebijanja, lomljenja rebara i vilica, udaranju kablom za struju i slično tome, što se ni u kojem slučaju ne može nazvati odgojnim šerijatski propisanim sankcijama u bračnom pravu. Otuda ova pojava zaslužuje temeljite studije, koje bi nam otkrile povode ovog neprihvatljivog postupka. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ne udarajte vaše supruge!” Nakon toga došao je Omer ibn Hattab kod Poslanika i rekao mu: ”Osmjelile su se žene (postale su nepokorne) kod svojih muževa. Tada je Poslanik dozvolio udaranje supruga. Nakon toga, mnoge su žene došle kod Poslanikovih supruga i žalile se na svoje muževe. Na to je Poslanik rekao: ”Zaista su mnoge žene došle kod Muhammedove porodice i žalile se na svoje muževe. Osobe (koje udaraju svoje supruge) nisu od vaših najboljih.” (Ebu Davud, šejh Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihu ve daifu Ebu Davud)

Allahov ajet

Islam na bračnu zajednicu gleda kao na jedan od Allahovih ajeta, koja se gradi na ljubavi i samilosti, gdje njeni članovi žive između svojih prava i obaveza prema drugima. Svaki od supružnika ima jednaka prava i obaveze, shodno definiciji u Kur'anu i sunnetu. Rekao je Allah u prijevodu značenja ajeta: ”I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Er-Rum, 21); ”…one imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu…“ (El-Bekare, 228); ”S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao“ (En-Nisa, 19). Bespravno udaranje supruge iz temelja narušava osnovne ciljeve bračne zajednice i na kraju se bračna zajednica pretvara u neizdrživu muku i nije se čuditi što smo tada svjedoci razvoda braka.

Bračni problemi

Islam je propisao jedinstven način liječenja bračnih problema koji svoju originalnost i efikasnost crpi iz Objave Gospodara svih svjetova. Rekao je Allah u prijevodu značenja ajeta: ”Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! – Allah je, zaista, uzvišen i velik!“ (En-Nisa, 34) Sredstva liječenja bračnih problema koriste se po redoslijedu koji je naveden u ajetu. Prvo se supruga posavjetuju, a ako to ne poluči željene rezultate, onda se izbjegava u postelji, a ako se ne pokori, onda se udari, ali ako se pokori, onda nije dozvoljeno da joj se čini nepravda. Također, islamski komentatori Kur'ana spomenuli su da se pod dozvoljenim udarcem misli na odgojni udarac koji nije jak, koji ne lomi kost, koji nije po licu, koji ne ostavlja tragove, i dozvoljeno udaranje uporedili su sa udaranjem sa misvakom. Također, dozvoljeno udaranje ne smije biti popraćeno riječima koje vrijeđaju čast supruge. (Tefsir Taberani i Ibn Kesir. Hadis sa prethodnim značenjem bilježe Ahmed, Ebu Davud, hadis je sahih. Vidjeti: Albani, Irvaul-galil). Subhanallah! Gdje su ti nasilni muževi u odnosu na kur'anski način liječenja bračnih problema? Da li im je dovoljan Kur'an ili pak pokušavaju da riješe bračne probleme mimo Objave Gospodara svih svjetova?

Zlostavljanje – čin koji je osudio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na jedan vrlo slikovit način pojasnio je ružnoću bespravnog udaranja supruge. Rekao je Poslanik: ''Neka neko od vas ne bičuje svoju suprugu kao što se bičuje rob, a potom sa njom ima intimni odnos na kraju dana.” (El-Buhari) U komentaru ovog hadisa Ibn Hadžer Askalani, Allah mu se smilovao, rekao je: ”…I u kontekstu hadisa nalazimo da je razumnoj osobi nemoguće da istovremeno prakticira dvije stvari, a to je da puno udara suprugu, a potom da sa njom ima intimni odnos u preostalom dijelu dana ili noći. Skladan intimni odnos moguće je ostvariti samo uz postojanje međusobne naklonjenosti (supružnika) i želje za harmoničnim bračnim životom, (što je nemoguće ostvariti u slučaju kada muž zlostavlja suprugu), jer tada zlostavljani (izbičevani) osjeća odvratnost prema onome ko ga je izbičevao…“ (Fethul-bari) Nasilni supružnik kao da želi da spoji ono što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio da je nemoguće ili vrlo teško. Želi da bespravno prebija svoju suprugu i da nakon toga živi u bračnoj harmoniji, da mu je supruga pokorna, da ga voli, da plače radi njegovog odsustva, da imaju uredan intimni odnos i slično. Dragi moj muslimane, zar želiš da u duši svoje supruge ubiješ svaki vid ljubavi i naklonosti prema sebi? Zar želiš da tvoja supruga iskazuje radost zbog tvoga odsustva i žalost zbog tvoga prisustva?

Poslanik nikad nije udario ženu

Aiša, Allah bio zadovoljan njome, pojasnila je da Poslanik nikada nije udario ženu: “Božiji Poslanik nikada nije ništa udario svojom rukom, nije udario ženu niti slugu. Udarao bi samo kada bi se borio na Allahovom putu… “ (Muslim) U komentaru ovog hadisa imam En-Nevevi, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Hadis ukazuje na to da ukoliko je udaranje supruge, sluge i jahalice i dozvoljeno radi odgajanja, da je ipak njegovo ostavljanje bolje.“ (Šerhu Muslim) Štaviše, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio je da se lijepo ponašamo prema ženama: ”…oporučujem vam da lijepo postupate sa ženama.“ (Muslim) Također, upozoravajući na važnost poštivanja prava žene, Poslanik je rekao: “Gospodaru moj, uharidžu (upozoravam na) pravo dvije slabe osobe: jetima i žene.“ (Ibn Madže, hadis je sahih. Vidjeti: Sahihu ve daifu Ibn Madže) Subhanallah! Gdje smo mi u odnosu na ove Poslanikove oporuke, a naročito ti nasilni muževi koji slušaju Poslanikove oporuke, a potom zlostavljaju svoje supruge kao da su im najveći dušmani. Stoga, neka se muževi preispitaju da li su istinski sljedbenici Božijeg Poslanika ili pak samo prividni, koji slijede ono što im odgovara, a ostavljaju ono što nije u njihovom interesu.

Sjeti se Allaha

Svaki suprug kada digne ruku da bespravno udari suprugu treba da se sjeti hadisa koji prenosi Ebu Mes'ud Ensari Bedri koji je jednom prilikom bičem udarao svoga roba, pa je čuo iza sebe nekog da govori: ''Znaj, Ebu Mes'ude!'', ali toliko je bio pod utjecajem srdžbe da uopće nije registrirao šta mu se govori. Nakon što mu se približila osoba koja mu se obraćala, Ebu Mes'ud je vidio da je to Božiji Poslanik, koji je govorio: ''Znaj, Ebu Mes'ude, znaj, Ebu Mes'ude!'' Tada je Ebu Mes'ud bacio bič iz svoje ruke dok je Božiji Poslanik govorio: ''Znaj, Ebu Mes'ude, da je Allah moćniji nad tobom više nego što si ti moćan nad njim (robom).'' Ebu Mes'ud je rekao: ''Poslije toga nikada nisam udario svoga roba.'' (Muslim)

Dragi moj brate koji zlostavljaš svoju suprugu, sigurno tvoja supruga nije u mogućnosti da se zaštiti od tebe jer je slabašna pred tvojim jakim mišićima. Ali, nemoj da zaboraviš da je ona rob Silnog i Jakog čiju vojsku ne zna niko osim Njega. Znaj da nema posrednika i prepreke između nje i Gospodara svih svjetova. Zar se ne bojiš da ona digne ruke prema nebesima i uputi dovu Onome koji prima dovu onoga kome je učinjena nepravda! Stoga, dragi moj brate, iskoristi priliku za pokajanje, zatraži halala od svoje supruge, zatvori ružne stranice vašeg bračnog života i vrati se praksi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ophođenju prema suprugama i budi uzorit muž zbog čijeg će se odsustva supruga žalostiti, a silno se radovati njegovom dolasku i prisustvu.