Menu

Spoznaj šta ti je propisano ne činiti u vjeri

Tema Da'vaČitanje 8 minuta

Dini-islam, jedinu autentično sačuvanu vjeru od prvih trenutaka objave, pa do današnjih dana, karakterizira to što je posebno istaknuta zabrana uvođenja bilo čega novog što nije bilo u vremenu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih ashaba.

Kada kažemo bilo čega novog, svakako da mislimo na ibadetski domen, tj. obredoslovlje.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike