Menu

Spoznaja Allaha

Tema AkidaČitanje 1 minut
Allah, subhanehu ve teala, objavu koju spušta Svome Poslaniku naziva dušom, jer je to jedini istinski život. Također, naziva je svjetlošću, jer je to jedina prava uputa. Čovjek bez upute ne može ni živjeti ni imati svjetlost. Allah, subhanehu ve teala, kaže: “Ni jednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jedan od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. On je, zaista, uzvišen i mudar! Na takav način Mi i tebi objavljujemo dušu, Našom odredbom. Ti nisi znao šta je Knjiga niti si poznavao vjerske propise, ali smo je Mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove Naše koje želimo. A Ti, zaista, upućuješ na Pravi put, na Put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na Zemlji. I, eto, Allahu će se sve vratiti!” (Eš-Šura, 51–53) Nema istinskog života niti svjetlosti, osim u onome sa čim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Uz Allahovu Knjigu i sunnet Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek može živjeti istinski život i uživati u nagradi koju mu Allah obećava.