Menu

Strabizam – anomalija položaja očiju, razrokost

Tema Naše zdravljeČitanje 0 minuta
Anomalija vida o kojoj govorimo u ovom broju nije rijetka. Pojavljuje se sa otprilike 6% učestalosti. Može se pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, ali najčešće u ranom djetinjstvu, između prve i šeste godine života.