Menu

Supruga na koju će se čestiti ugledati

Tema Žena muslimankaČitanje 14 minuta

Bračne relacije jedna su od najosjetljivijih tema današnjice, počevši od toga da li smo se opredijelili pričati o općem islamskom gledištu na tu temu ili smo otišli na fikhske – šerijatske pravne propise braka. Ovaj kratki tekst neće, zapravo, tretirati ni jedan ni drugi aspekt, ali će nas podsjetiti na zapostavljene činjenice i ljepote koje jedna muslimanka može postići kao supruga, i to uzorita supruga. Nije to samo ona supruga koja je uspješna u svom domu, niti ona koja će svojim primjerom biti inspiracija drugim ženama oko sebe, nego je to ona čiji će primjer slijediti njene kćerke i kćerke njenih kćerki, jer je to lančano povezana nit, a koja može, doista, utjecati na nekoliko generacija nakon nje.


Ostatak teksta dostupan samo za pretplatnike